Työeläkeote kertoo työhistoriasi ja eläkekertymäsi

Eläkkeesi kertymistä voit seurata työeläkeotteestasi. Työeläkeotteesi kertoo, mistä työsuhteista, yrittäjyydestä ja etuuksista sinulle on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon.

Kuka saa työeläkeotteen?

Saat työeläkeotteen Ilmarisesta sähköisesti tai kirjeitse, jos viimeisin työsuhteesi on vakuutettu meillä, olet 18–67-vuotias ja sinulla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa. Jos olet työelämässä, näet työeläkeotteeltasi koko työhistoriasi, ansiotietosi ja eläkekertymäsi.

Jos olet jo eläkkeellä, voit katsoa OmaEläke-palvelussa koko työhistoriasi eläkelaskelmilta. Asiakirjat kohdassa näet eläkelaskelman, jos olet saanut eläkepäätöksen vuoden 2018 jälkeen. Eläkelaskelmasi sisältää työeläkeotetta vastaavat tiedot eläkkeen alkamiseen asti. OmaEläkkeessä työeläkeote -kohdassa näet eläkkeen alkamisen jälkeen saadut ansiotiedot viimeisen viiden vuoden ajalta.    

Tarkasta työeläkeotteelta työhistoriasi

Suosittelemme, että tarkastat työeläkeotteesi säännöllisesti. Varmista, että työeläkeotteesi sisältää kaikki ne työsuhteet, yritystoiminnan ja palkattomat etuudet, joista sinulle on kertynyt eläkettä. Työeläkeotteesi tiedot päivittyvät noin kuukauden viiveellä. Saamme palkkatietosi tulorekisteristä. Löydät työeläkeotteen OmaEläke-palvelusta.


Näet sähköisen työeläkeotteesi sen työeläkevakuutusyhtiön verkkopalvelusta, jossa työnantajasi on vakuuttanut sinut viimeksi tai josta olet yrittäjänä ottanut YEL-vakuutuksen. 

Valitse sähköinen asiointi ja luovu paperisesta työeläkeotteesta

Voit valita sähköisen asioinnin OmaEläke-palvelussa antamalla siihen suostumuksen. Kun teet valinnan, emme lähetä sinulle enää paperisena työeläkeotetta. Sähköinen asiointi on helppo, turvallinen ja ympäristöä säästävä tapa pysyä ajan tasalla omista eläke- tai kuntoutusasioista.

Valinta kannattaa tehdä, sillä

 • sähköiseltä eläkeotteelta näet koko työhistoriasi, paperiselta ainoastaan kuluvan sekä kuuden viimeisen vuoden tiedot
 • valinnan jälkeen emme enää lähetä sinulle paperista työeläkeotetta, joten säästyt monisivuisen eläkeotteen arkistoinnilta tai tuhoamiselta tietoturvallisesti.
 1. Jos et ole ottanut käyttöön sähköistä asiointia, etkä ole käynyt tarkastamassa työeläkeotetta OmaEläke-palvelussa, saat meiltä kirjeitse työeläkeotteen joka kolmas vuosi. Kun olet täyttänyt 59 vuotta, lähetetään työeläkeote kirjeitse joka vuosi.  

  Postitse tai suomi.fi Viestit-palveluun lähettämämme paperinen työeläkeote sisältää tiedot vain kuluvalta sekä kuudelta edelliseltä vuodelta. OmaEläke-palvelussa voit tarkastella edelleen koko työhistoriaasi.

Katso yleisimmät työeläkeotteeseen liittyvät kysymykset

Oletko täyttänyt 63 vuotta ? Eläkekertymäprosenttisi muuttuu 1,7 prosentista 1,5 prosenttiin, kun siirtymäaika päättyy.

Sinulle kertyy eläkettä bruttopalkastasi tai yrittäjänä YEL-työtulostasi näin:

 • 1,5 prosenttia vuodessa
 • 1,7 prosenttia vuodessa 53–62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017–2025.

Vuodesta 2017 lukien työeläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdyistä töistä. Vuosina 2005–2016 työeläkettä alkoi kertyä 18-vuotiaana, ja sitä ennen 23-vuotiaana. Jos olet työskennellyt nuorempana, sinulle ei kertynyt tuolta ajalta eläkettä.

Eläkettä kertyi vuosina 2005–2016

 • 18−52-vuotiaana 1,5 prosenttia
 • 53−62-vuotiaana 1,9 prosenttia
 • 63−67-vuotiaana 4,5 prosenttia

YEL-työtulo määritellään vuositasolla ja tarkistetaan palkkakertoimella kerran vuodessa, vuoden alussa. Tämä tarkoittaa, että palkkakertoimella nostetaan vuosittain jatkuvan vakuutuksesi YEL-työtulon määrää sekä YEL-työtulon ala- ja ylärajaa. Indeksikorotus pitää yrittäjän työtulon mukana yleisessä palkka- ja hintakehityksessä.

Kaikki aikaisemmat työtulot ja palkat korotetaan myös tällä samalla palkkakertoimella vuosittain. Tästä syystä aikaisempien vuosien eläkekertymä korottuu. 

Esimerkki:

Vuoden 2023 työtulosi on 10 000 euroa ja se kerrytti eläkettä n. 12,5 euroa (vuonna 2023). Työtulot korottuivat palkkakertoimella 5,1 prosenttia vuonna 2024. Vuoden 2024 työtulosi on 10 510 euroa ja kerryttää eläkettä n. 13,1 euroa (vuonna 2024). Kun vuoden 2023 työtulosi korottui myös 5,1 prosenttia, lasketaan 1,5% eläkekertymä samansuuruisista työtuloista molempina vuosina.

Työeläkeotteella näkyvä työtulo on ansaintavuoden tasossa ja eläkekertymä kuluvan vuoden taossa, eli vuosille 2023 ja 2024 kertymä on  13,1 euroa. 

Ajankohdasta riippuen työeläkettä on alkanut kertymään eri ikäisenä.
Eläkettä kertyi:

 • ennen vuotta 2005 yli 23-vuotiaille
 • vuosina 2005-2016 yli 18-vuotiaille
 • 2017 alkaen palkansaajille yli 17-vuotiaille ja yrittäjille yli 18-vuotiaille

Mikäli työsuhteen aikana työnantajan nimi on vaihtunut, esimerkiksi fuusion vuoksi, työeläkeotteella näytetään koko työsuhteen ajalta työnantajan uusin nimi.

Työeläkeotteella näkyy vain Suomessa tehty työ. Ulkomaiden eläkekertymiä voit tiedustella kyseisestä maasta.

Sosiaalietuuksista alkoi kertyä eläkettä 2005 vuoden jälkeen. Etuustiedot päivittyvät automaattisesti otteelle aina seuraavan vuoden keväällä. 

 • Sosiaalietuudet 
 • Ansiosidonnaiset 
 • Sairauspäivärahat 
 • Vanhempain rahat 

Tutkinnoista kertynyt eläke näkyy työeläkeotteella viiveellä. Uudet eläkettä kerryttävät tutkinnot näkyvät työeläkeotteella loppukeväästä. Tutkinnoista alkoi kertyä eläkettä vuoden 2005 alusta.  

Lue lisää eläkkeen kertymisestä tutkinnoista                   

TEL eli työntekijän eläkelaki, näet työsuhteen keston ja kuukausikohtaisen eläkepalkan. Todellisia ansioita ei näy työeläkeotteella. Eläkepalkka ei vastaa todellista kuukausi palkkaasi.

LEL eli Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki. Jos työeläkeotteellasi mainitaan LEL-ja/tai TaEL-työsuhteita, työeläkeotteella kerrotaan työskentelyvuosi, ansioiden määrä ja niistä kertynyt eläke yhteensä. Alkamis- ja päättymispäiviä tai työnantajan nimeä ei näytetä.

 

Toimi näin, jos huomaat työeläkeotteella korjattavaa

Vuonna 2019 tai sen jälkeen saadut ansiot ovat väärin tai puuttuvat:

Ota yhteyttä työnantajaasi. Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta ne päivittyvät työeläkeotteellesi. Jos et voi olla yhteydessä työnantajaasi, tee korjauspyyntö OmaEläke-palvelussa kohdassa Työeläkeote.

Ennen vuotta 2019 saadut ansiot ovat väärin tai puuttuvat

Tee korjauspyyntö OmaEläke-palvelussa, kohdassa työeläkeote.

Jos korjattava ansiotieto on yli kuusi vuotta vanha, tarvitsemme selvittämistä varten korjauspyynnön lisäksi sinulta työtodistuksen ja selvityksen palkan määrästä kirjallisesti. Lähetä tarvittavat liitteet OmaEläke-palvelun lähetä viesti -toiminnolla.

Kirjallisena selvityksenä hyväksytään työtodistus, nimikirjaote ja ansioista työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä annettu palkkatodistus, palkkaturvapäätös tai verotiedot, joista ilmenee työnantajan nimi ja ansiot vuosittain.

Julkisen alan ansiot ovat väärin tai puuttuvat

Jos virhe tai puute koskee kunta-alan, valtion, ev.lut. kirkon, Kelan, Suomen Pankin tai hyvinvointialueiden henkilöstön palvelussuhdetietoja, ilmoita virheistä tai puutteista julkisten alojen työeläkevakuuttaja Kevalle.

OmaEläke-palvelun työeläkeotteltasi näet

 • mistä työansioistasi ja yrittäjätoiminnastasi
  sinulle on kertynyt eläkettä
 • mistä tutkinnoista ja palkattomista etuuksista
  sinulle on kertynyt eläkettä
 • kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä.

OmaEläke-palvelun työeläkeotteeltasi et näe

 • ulkomailla vakuutettua työskentelyä  
 • mahdollista vapaaehtoista eläketurvaasi 
 • mahdollisen kansaneläkkeesi määrää.