Yrittäjä, näin tuet fyysistä toimintakykyäsi työssä

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) toimintakyky on tärkeä osa työkykyäsi. Sinun työkykysi on puolestaan yrityksesi elinehto ja voimavara. Pidä siis itsestäsi vähintään yhtä hyvää huolta kuin yrityksestäsi muutenkin. Onnistut, kun tunnistat haitallisen kuormituksen, muokkaat työtäsi itsellesi sopivaksi ja palaudut riittävästi.

TULE-terveys on osa työkykyäsi

Työkyky tarkoittaa sitä, että onnistut työssäsi omien ja asiakkaittesi odotusten mukaisesti. Tämä edellyttää, että sinulla on työn vaatimuksiin nähden riittävästi voimavaroja (mm. toimintakyky ja osaaminen, motivaatio). Fyysinen työ- ja toimintakykysi tarkoittaa ominaisuuksiasi ja valmiuksiasi selviytyä jokapäiväisen elämän fyysisistä vaatimuksista työssäsi sekä työn jälkeen kotona ja vapaa-aikana. TULE-terveyden edistäminen ja tukeminen on siis tärkeä osa työkykyäsi.

Tunnista haitallinen kuormitus 

Sinun voi olla helpompi tunnistaa haitallinen kuormitus, kun saat arviointiin ulkopuolista apua ja tukea. Jos olet hankkinut itsellesi työterveyshuollon palvelut, työterveyden ammattilaiset tekevät työstäsi työpaikkaselvityksen ja arvioivat siinä myös työsi fyysisen kuormittavuuden. Se tarkoittaa sitä, että he selvittävät tuki- ja liikuntaelimiin sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormituksen. He arvioivat myös, mitä kuormitus merkitsee työkyvyllesi ja terveydellesi. Työterveystiimissä erityisesti työfysioterapeuttien tehtävänä on fyysisen kuormituksen arviointi ja ergonomian kehittäminen. Ole aktiivinen ja sovi työpaikkaselvityksestä työterveyden kanssa ja kerro omasta työstäsi.

Tämä on erityisen tärkeää, jos työskentelet yrittäjänä sellaisissa tehtävissä, joissa on toistuvaa tai jatkuvaa 

 • taakkojen käsittelyä  
 • yhtäjaksoista lihasten jännittämistä edellyttävää lihastyötä, esimerkiksi käsien kannattelua ylhäällä  
 • yksipuolisia työliikkeitä tai -asentoja
 • voimankäyttöä vaativia työvaiheita
 • koko kehoon tai käsiin kohdistuvaa tärinää
 • psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten kiire, taloudelliset haasteet tai kohtuuttomat asiakasvaatimukset sekä yksinäisyyden kokeminen työssä.

Kehitä työtäsi ennen kuin vaivoja ilmenee

Ota työterveyden antamat suositukset käyttöösi. Näin voit vähentää fyysisiä kuormitustekijöitä työssäsi ja kehittää työtäsi sujuvammaksi, terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi. Voit suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimet itse tai yhteistyössä työfysioterapeutin kanssa. Jos kyseessä on laajempi tai hankalampi ongelma, voit käyttää apunasi myös ergonomian asiantuntijaa. 

Kehitä työtäsi ergonomian keinoin ja ammattilaisten apua hyödyntäen ja rakenna tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukevaa toimintatapaa. Sinun kannattaa toimia mieluiten jo ennen kuin vaivoja ilmenee.

  1. Sovi työterveyden kanssa työpaikkaselvitys ja osallistu aktiivisesti työn fyysisten ja henkisten kuormitustekijöiden arviointiin. Selvitä, mitkä ovat sinun työsi kuormitustekijät ja miten voit hallita niitä. 

  2. Huolehdi, että saat työterveydestä riittävästi tietoa työn fyysisistä kuormitustekijöistä ja toimintakykyä tukevista työskentelytavoista.

  3. Ota kuormitustekijät ja oireet vakavasti myös silloin, kun saat niistä huolimatta työsi tehdyksi. 

  4. Ota ergonomian keinot käyttöön. Suunnittele työsi ja työympäristösi sellaiseksi, että se vastaa ominaisuuksiasi. Sinun kannattaa myös hankkia itsellesi työvälineitä, joiden suunnittelussa ergonomian periaatteet on huomioitu.

  5. Huolehdi palautumisestasi.

  6. Rakenna sinulle tärkeää kollega- ja yrittäjäverkostoa, josta voit saada tukea.

  7. Jos sinulle ilmaantuu tuki- ja liikuntaelinoireita, varaa aika fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle oireiden varhaisessa vaiheessa.
  8. Jos oireet liittyvät työhösi, keskustele työterveyden ammattilaisen, mieluiten työfysioterapeutin, kanssa. Ottakaa yhdessä käyttöön työn muokkauksen keinot. Saat tukea ergonomiaratkaisuista, jotka voivat liittyä esimerkiksi työtapoihin, työvälineisiin ja työaikajoustoihin.
  9.  Yrittäjänä myös sinulla voi olla mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos työkykysi on alentunut tai uhattuna.

Rytmitä, tauota ja palaudu

Huolehdi siitä, että palaudut riittävästi työstäsi. Palautuminen muodostuu työpäivän aikaisesta palautumisesta ja työstä palautumisesta. Pohdi, mikä sopii sinulle ja sinun työhösi.

Työpäivän aikana palautumisessa on kyse siitä, että saat riittävästi energiaa ravinnosta ja juot riittävästi työpäivän aikana. Siinä on kyse myös työn tauotuksesta ja taukojen hyödyntämisestä palautumiseen. Huolehdi siitä, että tauotat työtäsi säännöllisesti ja kiinnitä huomiota myös taukojen sisältöön. Sinun kannattaa tehdä tauoilla palauttavia asioita. Esimerkiksi jos teet seisomatyötä, voit tauolla kävellä, jolloin saat alaraajojen verenkierron liikkeelle ja istua, jolloin voit antaa jalkojen levätä. Jos taas teet työtä käsillä, sinun kannattaa tauolla tehdä joitakin palauttavia venytysliikkeitä käsille ja antaa käsien levätä. Mukava taukoliikunta voi olla osa työssä palautumista. Jos sinulla on mahdollisuus ajoittaa ulkoilu tai jokin muu palauttava aktiviteetti keskelle päivää, se voi tuoda lisäenergiaa. Työssä palautuminen tarkoittaa myös työn järkevää rytmittämistä siten, että kuormitus jakautuu tasaisemmin. Voit esimerkiksi jakaa työliikkeitä molemmille käsille ja työskennellä vuorokäsin. Voit myös vuorotella istumista ja seisomista vaativia työvaiheita tai tehdä aamupäivällä enemmän voimaa vaativia työvaiheita ja iltapäivällä lihasten väsyttyä kevyempiä.

Työstä palautuminen tarkoittaa sitä, miten palaudut työvuorojesi välillä. Vaikka yrittäjän on monesti vaikea pitää kiinni työajoista, huolehdi siitä, että sinulla on vähintään 11 tuntia aikaa palautua työvuorojen välillä. Palautuminen koostuu riittävästä unesta, liikunnasta, rentoutumisesta ja muista sinulle tärkeistä vapaa-ajan toimista sekä sosiaalisista suhteista. Pidä huolta läheisistäsi, ja anna heidän pitää huolta sinusta.

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin

Vaikka sinulla on vastuu yrityksesi toiminnasta ja menestymisestä, ei sinun tarvitse tehdä kaikkea yksin. Arvioi tarkkaan, mitkä asiat ovat sinun vastuullasi ja mihin sinun kannattaa hankkia ulkopuolista apua.

Todennäköisesti olet hankkinut jonkinlaista ulkopuolista apua yrityksesi talousasioiden hoitamiseen. Samalla tavalla kannattaa suhtautua myös omasta jaksamisesta, osaamisesta, työkyvystä ja TULE-terveydestä huolehtimiseen. Apua saat työterveyshuollosta. Sinulla on oikeus myös pitempikestoiseen kuntoutukseen, josta saat tietoa Kelan kotisivuilta. Hyvinvoinnista ja osaamisesta voit huolehtia mm. osallistumalla paikallisten yrittäjäverkostojen toimintaan tai mentorointiohjelmiin.