Kotitalous työnantajana

Kun palkkaat esimerkiksi kotiisi tai mökillesi siivoojan, remontoijan, lastenhoitajan, au pairin tai muun työntekijän, sinusta tulee kotitaloustyönantaja. Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijäsi eläketurvasta.

Palkkalaskurin avulla saat selville, kuinka paljon kuluja työntekijän palkkaamisesta koituu.

Siirry palkkalaskuriin

Ilmoita maksamasi palkat tulorekisteriin

Ilmoita kaikki maksamasi palkat tulorekisteriin riippumatta siitä, kuinka suuri palkka on tai oletko suorittanut ennakonpidätyksen palkasta. Ilmoita maksetut palkat tulorekisteriin, vaikka palkkasummat jäisivät alle TyEL-vakuuttamisen rajan. Verohallinto, Ilmarinen, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusyhtiöt ja Työllisyysrahasto saavat tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin

Milloin palkkailmoitukset tulee tehdä?

Se, milloin teet palkkailmoituksen tulorekisteriin, riippuu työntekijöittesi määrästä.

Yleensä kotitalouden on tehtävä palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus maksamastaan palkasta tulorekisteriin viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Jos esimerkiksi maksoit palkkaa toukokuussa, tee ilmoitus tulorekisteriin viimeistään kesäkuun 5. päivänä.

Jos taas palveluksessasi on kalenterivuoden aikana enemmän kuin yksi vakituinen työntekijä tai enemmän kuin viisi määräaikaista työntekijää, ilmoita kotitaloutesi Verohallinnon työnantajarekisteriin. Tee silloin palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Anna silloin lisäksi myös työnantajan erillisilmoitus. Tee se kerran kuukaudessa, myös niiltä kuukausilta, joilta et ole maksanut palkkaa. 

Lue lisää tulorekisterin sivulta: Kotitalous työn teettäjänä – mitä ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin (vero.fi)?

Kotitalouden palkanmaksupalvelut

Voit laskea työntekijän palkan ja hoitaa kaikki lakisääteiset maksut samalla kertaa Palkka.fi-palvelussa. Palvelu lähettää automaattisesti palkkailmoitukset tulorekisteriin.

Lue lisää palkanmaksupalveluista

Au Pairin palkkaaminen

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen au pairin auttamaan kotitöissä ja lastenhoidossa? Au pairin palkkaamisesta syntyy työsuhde, joten sinun on hyvä tehdä au pairin kanssa kirjallinen työsopimus, johon kirjaatte yhdessä työsuhteen ehdot.

Lue lisää au pairin palkkaamisesta

Milloin TyEL-maksua ei tarvitse maksaa?

Sinun ei tarvitse maksaa TyEL-maksua etkä tarvitse TyEL-vakuutusta, kun ostat palvelun yrittäjältä tai yritykseltä. Sinun on kuitenkin selvitettävä, kuuluuko palvelun myyjä eli yritys verohallinnon ennakkoperintärekisteriin.

Jos palvelun myyjä, esimerkiksi yrittäjä, kuuluu ennakkoperintärekisteriin, sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin laskun maksamisesta palveluntarjoajalle/myyjälle. Lisäksi voit saada työstä kotitalousvähennyksen, jos vähennyksen edellytykset täyttyvät.

Jos myyjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, sinun tulee periä vero ja ilmoittaa työkorvaus tulorekisteriin. Et voi saada kotitalousvähennystä, koska palvelun myyjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Tarkasta, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin (tietopalvelu.ytj.fi)

TyEL-vakuutusta et tarvitse myöskään, jos työntekijä on alle 17-vuotias, täyttänyt 68 vuotta tai maksat hänelle palkkaa alle 68,57 euroa kuukaudessa vuonna 2024 (65,26 euroa vuonna 2023).