Yrittäjäksi eläkkeellä

Voit jatkaa yrittäjyyttäsi, kun jäät eläkkeelle, tai aloittaa yrittäjyyden eläkkeellä ollessasi. Tällöin YEL-vakuutus on eläkkeestäsi riippuen pakollinen tai vapaaehtoinen.

Voiko eläkkeellä alkaa yrittäjäksi ja paljonko saan tienata?

Voit alkaa yrittäjäksi eläkkeelläkin. Vanhuuseläkkeellä ja osittaisella vanhuuseläkkeellä voit työskennellä rajoituksetta ilman ansiorajaa.

Työkyvyttömyyseläkkeillä on ansioraja

Sinulla on ansioraja, mikäli saat jotain seuraavista eläkkeistä:

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osakuntoutustuki
 • työuraeläke.

Ansioraja tarkoittaa, että sinulla voi olla tietyn suuruinen YEL-työtulo vuositasolla ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseesi. YEL-työtulo on työpanoksesi rahallinen arvo. Työtulo ei ole verotettava tulosi, itsellesi maksama palkka eikä yrityksesi tulos tai myynnin määrä. Kun arvioit YEL-työtuloasi, mieti se näin: paljonko maksaisit palkkaa toimialallasi vuoden ajalta yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet, jos hän tekisi työsi. Lue lisää YEL-työtulosta ja arvioi sitä laskurilla.

Työuraeläkkeellä kaikilla on sama ansioraja, joka muuttuu vuosittain. Vuonna 2024 ansioraja on 976,59 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa enintään 11 719,08 euron vuosityötuloa.

Muilla mainituilla eläkelajeilla on henkilökohtainen ansioraja, jonka voit katsoa OmaEläkkeessä.

Jos ansiorajasi ei näy OmaEläkkeessä, voit OmaEläkkeessä ollessasi kysyä asiasta chatissa tai Lähetä viesti -toiminnon kautta. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

 1. Ansiorajasi vaihtelee sen mukaan millä eläkkeellä olet. Ansiorajasi on

  • työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella 40 prosenttia työkyvyttömyytesi alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden keskiansiostasi tai yrittäjän työtulostasi.
  • osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella 60 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden keskiansiostasi tai yrittäjän työtulostasi.
 2. Huolehdithan, että vuosittainen YEL työtulosi ei ylitä ansiorajaasi. Jos se kuitenkin ylittää ansiorajan, voimme joutua laittamaan eläkkeesi lepäämään ja keskeyttämään eläkkeesi maksamisen. Aiheettomasti maksettu eläke voidaan joutua perimään takaisin.

  Miten ilmoitan YEL-työtuloni ylittymisestä?

  Jos YEL työtulosi ovat ylittämässä sallitun rajamäärän tai haluat kysyä tarkemmin ansiovalvonnasta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

  Voit ilmoittaa ylittymisestä lomakkeella: Ilmoitus työskentelystä eläkkeen rinnalla (verkkolomake).

  Mikäli saat eläkettä myös Kelasta, muistathan ilmoittaa ylityksestä myös heille.

  Eläkkeesi voidaan jättää lepäämään ja maksu keskeyttää

  YEL-työtulosi voi ylittyä kahdelta peräkkäiseltä kuukaudelta ilman, että ylitys vaikuttaa eläkkeeseesi.

  Mikäli YEL-työtulosi kuitenkin ylittää sallitun ansiorajan vähintään kolmena peräkkäisenä kuukautena, laitetaan eläkkeesi lepäämään ensimmäisen ylityskuukauden alusta ja eläkkeesi maksaminen keskeytetään.

  Eläkkeen keskeyttämisestä annetaan erillinen päätös.

  Eläkkeesi voidaan palauttaa maksuun

  Kun lopetat yritystoimintasi tai vähennät työskentelyäsi niin, että YEL-työtulosi jää alle ansiorajan, voidaan eläkkeesi palauttaa maksuun. Eläke palautetaan maksuun yritystoiminnan päättymistä seuraavan kuukauden alusta tai sen kuukauden alusta, kun YEL-työtulosi on alle ansiorajasi. Eläkkeesi maksuun palauttamisesta annetaan erillinen päätös.

  Jos lopetat yritystoimintasi tai YEL-työtulosi jää alle ansiorajan, ilmoita siitä sähköisellä lomakkeella. Siirry lomakkeelle (verkkolomake).

  Voit ilmoittaa yritystoimintasi vähentymisestä myös puhelimitse.

  Eläkkeesi voidaan lakkauttaa

  Eläkkeesi voi olla lepäämässä maksimissaan kaksi vuotta, jonka jälkeen se lakkautetaan. Lakkauttamisesta annamme aina erillisen päätöksen.

  Mikäli olet työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja ansiorajan ylittävä yritystoimintasi jatkuu yli kahden vuoden määräajan, lakkautetaan eläkkeesi samasta ajankohdasta, mistä se alkujaan jätettiin lepäämään.

  Mikäli olet kuntoutustuella tai osakuntoutustuella ja ansiorajan ylittävä yritystoiminta jatkuu yli myönnetyn eläkkeesi päättymisajan, lakkautetaan eläkkeesi alkuperäiseen päättymispäivään.

  Lakkautuksen jälkeen eläkettä on haettava uudelleen

  Mikäli tulet työkyvyttömäksi eläkkeesi lakkautuksen jälkeen, tulee sinun hakea eläkettä uudelleen toimittamalla uusi eläkehakemus ja B-lääkärinlausunto.

 3. Sinun tulee itse muistaa hakea eläkkeen rinnalla kertynyt eläke, sillä se ei ala automaattisesti. Hae eläkkeen rinnalla kertynyt eläke vanhuuseläkehakemuksella.

  Lue lisää eläkkeen hakemisesta

Tarvitsenko YEL-vakuutuksen, kun toimin yrittäjänä eläkkeellä?

YEL-vakuutuksen tarve riippuu siitä, millä eläkkeellä olet. Lue alta eri eläkelajeista ja velvollisuudestasi ottaa YEL-vakuutus.

 1. Olen yrittäjä ja jäämässä vanhuuseläkkeelle

  Jos jäät yrittäjänä vanhuuseläkkeelle, pakollinen YEL-vakuutuksesi päättyy automaattisesti, jatkoit työtäsi yrittäjänä tai et. Jos jatkat yrittäjyyttä vanhuuseläkkeellä ollessasi, voit halutessasi ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Se kerryttää sinulle lisää eläkettä.

  Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen soittamalla asiakaspalveluumme. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot. Hae sinulle kertynyt uusi eläke meiltä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ylimmän vanhuuseläkeiän.

  Olen vanhuuseläkkeellä ja alkamassa yrittäjäksi

  Voit alkaa yrittäjäksi vanhuuseläkkeellä. Silloin et tarvitse yrittäjän eläkevakuutusta eli YEL-vakuutusta. Voit kuitenkin ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, josta sinulle kertyy uutta eläkettä ylimpään vanhuuseläkeikääsi asti.

  Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen soittamalla asiakaspalveluumme. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

  Muista hakea sinulle kertynyt uusi eläke meiltä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ylimmän vanhuuseläkeiän.

  Mitä jos teen vanhuuseläkkeellä ollessa yrittäjänä töitä julkiselle työnantajalle?

  Jos teet vanhuuseläkkeellä ollessasi yrittäjänä töitä julkiselle työnantajalle, kuten esimerkiksi kunnalle, valtiolle tai kirkolle, työn vakuuttaa Kuntien eläkelaitos Keva. Kysy lisää Kevasta (keva.fi).

 2. Olen yrittäjä ja jäämässä osittaiselle vanhuuseläkkeelle

  Yrittäjänä voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja jatkaa samalla yritystoimintaasi rajoituksetta. Tärkeää on edelleen, että työtulosi vastaa työpanokseksesi arvoa, kuten ennen eläkkeelle jäämistäkin. Pidä siis YEL-vakuutuksesi voimassa, jos jatkat yritystoimintaasi.

  Jos vähennät työntekoa jäädessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, pienennä YEL-työtulosi niin, että se vastaa uutta pienentynyttä työpanostasi. Jos lopetat yrittäjyyden kokonaan, päätä YEL-vakuutuksesi.

  Olen osittaisella vanhuuseläkkeellä ja alkamassa yrittäjäksi

  Voit alkaa yrittäjäksi ollessasi osittaisella vanhuuseläkkeellä. Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät.