Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen

Ilmarisen tekemät päätökset perustuvat työeläkelainsäädäntöön. Jos sinulle ei voida myöntää eläkettä tai kuntoutusta, saat meiltä kielteisen päätöksen. Päätöksellä on kerrottu perustelut hylkäämiselle. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Voit hakea muutosta päätökseen 

Voit halutessasi hakea muutosta, jos olet saanut kielteisen päätöksen, tai olet muuten tyytymätön saamaasi päätökseen. Hae muutosta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä kun sait päätöksen.  

Saat päätöksen mukana muutoksenhakuohjeet. Tutustu niihin, niin tiedät miten toimia. Tärkeimmät ohjeet näet myös tältä sivulta.

Miten valitus tehdään?

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Osoita valitus Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle eli TELK:lle, mutta lähetä se Ilmariselle. TELK on eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta riippumaton muutoksenhakuelin. Jos suostumme kaikkiin vaatimuksiisi, oikaisemme itse päätöksemme. 

Valitukselle tulee merkitä: 

  • päätös, johon haet muutosta 
  • mitä kohtaa päätöksestä valituksesi koskee 
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi 
  • perusteet, joilla vaadit muutosta 
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi 
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä 

Liitä lisäksi mukaan selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin. 

Milloin valituksen on oltava perillä?  

Valituksen on oltava Ilmarisessa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivästä. 

Miten valitus allekirjoitetaan?

Sinun tai muun laatijan on allekirjoitettava valitus. Jos et itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä allekirjoittamasi valtakirja. Jos valituksen on laatinut puolestasi joku muu, on lisäksi ilmoitettava laatijan nimi, hänen ammattinsa ja osoitteensa. Sähköpostina tai verkkopalvelusta lähetettyä valitusta ei tarvitse allekirjoittaa.

Miten valitus lähetetään?

Lähetä valituksesi meille kirjautumalla verkkosivujemme OmaEläke-palveluun ja käyttämällä siellä olevaa Lähetä viesti -toimintoa.  

Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksesi postitse osoitteeseen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, PL 1, 00018 ILMARINEN, tai faksilla numeroon 010 284 3445.

Otamme valituksia vastaa myös sähköpostilla 
muutoksenhaku@ilmarinen.fi
Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu omalla vastuullasi mahdollisen tietoturvariskin vuoksi. Sähköpostitse lähetettävien liitetiedostojen maksimikoko on 25 Mt.

Valituksen siirtyminen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos emme voi oikaista saamaasi päätöstä vaatimustesi mukaisesti, siirrämme valituksesi TELK:n käsiteltäväksi ja ilmoitamme asiasta sinulle. TELK antaa oman päätöksensä, josta voit valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Lue lisää valituksen siirtymisestä (telk.fi).