Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen

Ilmarisen tekemät päätökset perustuvat työeläkelainsäädäntöön.  Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Voit hakea muutosta päätökseen 

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea muutosta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tiedoksi. Osoita valitus työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle (TELK), mutta lähetä se Ilmariseen. TELK on eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta riippumaton muutoksenhakuelin. Mikäli hyväksymme pyytämäsi muutokset, oikaisemme itse päätöksemme.

Huomioithan, että jos olet saanut väliaikaisen päätöksen, et voi  hakea siihen muutosta. Voit hakea muutosta vasta lopulliseen päätökseen.

Miten valitus tehdään?

Työkyvyttömyyseläkepäätökseen voit hakea muutosta OmaEläke-palvelussa muutoksenhakulomakkeella. Muutoksenhakulomakkeelle pääset OmaEläkkeen etusivulta linkistä, kun olet saanut päätöksen. 

Mikäli haet muutosta muuhun, kuin työkyvyttömyyseläkepäätökseen lähetä valituksesi meille kirjautumalla OmaEläke-palveluun ja valitse kohta "Lähetä viesti". Verkkopalvelun kautta tunnistautuneena lähetettyä valitusta ei tarvitse allekirjoittaa. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi kuitenkin tarvittaessa pyytää sinua täydentämään valitusta allekirjoituksellasi.

Ilmoita valituksessa:

  • että se on osoitettu työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaadit muutosta
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä.

Liitä valitukseen mukaan vain uudet selvitykset, joihin vetoat. Aiemmin Ilmariseen toimitettuja selvityksiä ei tarvitse lähettää uudelleen. Selvitykset voit toimittaa OmaEläke-palvelun kautta lähetettävän viestin liitteenä. Voit toimittaa lisäselvityksiä OmaEläke-palvelun kautta koko muutoksenhakuprosessin ajan. Toimitathan liitteeksi vain sellaisia selvityksiä, joissa näkyvät tunnistetietosi (nimi ja/tai henkilötunnus).

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa valituksen Ilmariseen myös postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Muutoksenhaku, PL 1, 00018 ILMARINEN. Tällöin valitus on allekirjoitettava. Mikäli valituksen on laatinut puolestasi joku muu, valtuuta hänet hoitamaan asiaa allekirjoittamallasi vapaamuotoisella valtakirjalla.

Milloin valituksen on oltava perillä?  

Valituksen on oltava Ilmarisessa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Katsomme sinun saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen tai mikäli olet valinnut sähköisen asioinnin kolmantena (3.) päätöksen lähettämispäivän jälkeen, jollei muuta ilmene.

Valituksen siirtyminen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos emme voi oikaista saamaasi päätöstä pyyntösi mukaisesti, siirrämme valituksesi ja asiaasi liittyvät selvitykset TELKin käsiteltäväksi. Ilmoitamme siirrosta sinulle.