Strategi och värderingar

Vår strategi beskriver hur vi gör Ilmarinen till den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig.

Den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig

Vår grundläggande uppgift är att sköta våra kunders arbetspensionsskydd. Vi vill sköta vår uppgift så att vi är den mest tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig. I vår strategi för 2019–2021 betonar vi ansvar, kundorientering och personalupplevelsen.

Vårt långsiktiga mål är att vara en av Finlands bästa arbetsplatser, att erbjuda den bästa kundupplevelsen inom branschen samt att växa lönsamt och snabbare än marknaden. Då det gäller omkostnadsprocenten och solvensen är vårt mål att vara bättre än genomsnittet inom branschen.

För att uppnå målen gör vi följande:

  • Vi skapar framgång tillsammans och förnyar oss modigt
  • Vi fungerar kundorienterat och främjar arbetsförmågan
  • Vi växer lönsamt i takt med våra kunder
  • Vi erbjuder digitaliserade servicekedjor och processer
  • Vi placerar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt

Vi arbetar enligt våra värderingar för att nå våra mål: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans.