Strategi och värderingar

Vår strategi beskriver hur vi gör Ilmarinen till den mest attraktiva arbetslivspartnern – ansvarsfullt för dig.

Den mest attraktiva arbetslivspartnern – ansvarsfullt för dig

Vår grundläggande uppgift är att sköta våra kunders arbetspensionsskydd. Vi vill bygga upp Ilmarinen till den mest attraktiva arbetslivspartnern – ansvarsfullt för dig. 

Vårt långsiktiga mål är att vara en av Finlands bästa arbetsplatser, att erbjuda branschens bästa kundupplevelse och lösningar samt att växa lönsamt och snabbare än marknaden. Vårt mål är att vara det effektivaste arbetspensionsbolaget med branschens bästa placeringsavkastning. 

För att uppnå målen gör vi följande: 

  • Vi uppnår gemensamma framgångar genom kompetensutveckling  
  • Vi agerar kundorienterat och främjar arbetsförmågan  
  • Vi växer lönsamt i takt med våra kunder 
  • Vi digitaliserar våra serviceprocesser och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt
  • Vi placerar pensionsmedlen på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt 

Vi arbetar enligt våra värderingar för att nå våra mål: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans.