Rusmedelsprogram – en del av modellen för tidigt stöd

Ett rusmedelsprogram är del av modellen för tidigt stöd. Det beskriver hur ni ska agera på arbetsplatsen i frågor som gäller berusningsmedel. Målet är att förebygga problem och väcka diskussion. Ta fram ett rusmedelsprogram tillsammans med ledningen, cheferna, arbetstagarna och företagshälsovården.

Vad innehåller rusmedelsprogrammet?

Beskriv i programmet hur ni förhåller er till användning av alkohol och andra berusningsmedel, rökning eller spelberoende på arbetsplatsen. Berätta till exempel i vilka situationer ni ska ingripa, hur ni tar upp saken till diskussion, hur en vårdhänvisning framskrider, hur ni följer upp situationen och vilka konsekvensernaa blir om vårdhänvisningsavtalet bryts. Det är viktigt att ni även beskriver ansvarsområdena, det vill säga vem som ansvarar för vilka åtgärder och vem som följer upp vad.

Du kan skapa ett passande rusmedelsprogram för ditt företag med följande verktyg: Verktyg för rusmedelsprogram (hyvatyo.ttl.fi).

Rusmedelsprogrammet underlättar ledningsarbetet

Ett rusmedelsprogram är ett viktigt verktyg för praktiskt chefsarbete. När ni har kommit överens om vad som gäller på förhand behöver cheferna inte själva hitta på något nytt sätt att ta itu med en arbetstagares beroendeproblem. Att ta upp problemet till diskussion och samtalen underlättas om den berörda arbetstagaren upplever att alla behandlas lika.

Ett beroendeproblem påverkar arbetsförmågan på samma sätt som ett fysiskt eller psykiskt hälsoproblem. Därför är modellen för tidigt stöd för arbetsförmåga, bedömningar av arbetsförmågan och nätverksmöten användbara verktyg när man hanterar en arbetstagares beroendeproblem.