Är jag avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

Som arbetsgivare är det du som tar hand om dina arbetstagares pensionsskydd. Det kan du göra på två olika sätt. Beroende på din situation antingen som avtalsarbetsgivare eller som tillfällig arbetsgivare. I pensionsfrågor är du alltid någondera av dessa.

Behöver jag en ArPL-försäkring?

Som avtalsarbetsgivare behöver du en pensionsförsäkring för arbetstagare, det vill säga en ArPL-försäkring.

Som tillfällig arbetsgivare behöver du inte en ArPL-försäkring. Det räcker med att du betalar pensionsavgifterna.

Avtalsarbetsgivare – lön över 9 822 euro per halvår 2024

Som avtalsarbetsgivare tar du hand om dina arbetstagares pensionsskydd och behöver en ArPL-försäkring, då

 • du har minst en arbetstagare med fast anställning, eller
 • lönen du betalat ut till dina arbetstagare överskrider 9 822 euro under sex månader år 2024.  (9 348 euroa 2023).

Dina arbetstagare tjänar in pension på allt arbete mellan 17 och 67 års ålder. Arbetspension tjänas in av arbetstagare som är minst 17 år fram tills de fyller 68 år.

Du är skyldig att ordna pensionsskyddet för dina arbetstagare. Det gör du genom att teckna en ArPL-försäkring och genom att betala en ArPL-försäkringsavgift som bygger på arbetstagarnas löner.

Om du redan har en ArPL-försäkring kan även tillfälliga arbetstagare inkluderas i den.

Som avtalsarbetsgivare är förfallodagen för ArPL-avgiften den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Du kan flytta fram förfallodagen med en månad, men då är avgiften lite högre.

Som arbetsgivare betalar du och dina arbetstagare försäkringsavgiften tillsammans. Du innehåller arbetstagarnas avgiftsdel från lönen och betalar sedan hela avgiften till Ilmarinen. Du kan anlita en bokföringsbyrå och låta dem ta hand om det åt dig. I början av månaden efter löneutbetalningen beräknar vi din avgift utgående från lönerna som anmälts till inkomstregistret.

Arbetstagarens avgiftsdel, % av lönen 2023 och 2024

 • 17–52-åriga arbetstagare 7,15 %
 • 53–62-åringa arbetstagare 8,65 %
 • Arbetstagare över 63 år, 7,15 %

År 2024 är ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare 25,12 %. Till grundavgiften läggs till en bolagsspecifik omkostnadsavgift. (2023 25,30 %).

Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms >

För små avtalsarbetsgivare är Ilmarinens arbetspensionsförsäkringsavgift högst 25,32 procent av lönesumman när vårdkostnaderna beaktas. En person som år 2022 betalade mindre än 2 251 500 euro i lön anses vara en liten arbetsgivare.

Pensionsarrangemangsnumret är detsamma som ArPL-försäkringsnumret. Du hittar den i försäkringsbrevet eller genom att logga in på arbetsgivarens tjänst. Försäkringsnumret börjar med 46 och är 11 tecken långt.

En tillfällig arbetsgivaren har inget pensionsarrangemangsnummer, det vill säga ett ArPL-försäkringsnummer. I den löneanmälan som lämnas till inkomstregistret ska den tillfälliga arbetsgivaren ange den arbetspensionsanstaltens bolagskod där de anställda ska försäkras. Ilmarinens bolagskod är 46.

Tillfällig arbetsgivare – löner under      9 822 euro per halvår 2024

Som tillfällig arbetsgivare är det du som ska ta hand om pensionsskyddet för dina arbetstagare, men du behöver inte en ArPL-försäkring. Det räcker med att du betalar ArPL-avgiften.

Arbetstagare tjänar in pension:

 • om de har fyllt 17 år eller inte ännu fyllt 68 år eller
 • har en månadslön över 68,57 euro år 2024. (65,26 euro år 2023).

Du räknas som tillfällig arbetsgivare om följande tre villkor uppfylls:

 1. du betalar ut lön till en arbetstagare med anställningsförhållande
 2. du har inte fast anställda arbetstagare
 3. du har sammanlagt betalat ut mindre än 9 822 euro år 2024 i lön till arbetstagarna under sex månader (9 348 eur år 2023).

Om lönerna överskrider ovanstående summa eller om du har fast anställda arbetstagare räknas du som en avtalsarbetsgivare. I så fall behöver du teckna en ArPL-försäkring.

För tillfälliga arbetsgivare är ArPL-avgiftsprocenten 26,12 % av lönerna 2024 (26,20 eur 2023). 

Som avtalsarbetsgivare är förfallodagen för ArPL-avgiften den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Lönen bygger på de löneuppgifter som du anmält till inkomstregistret. Beroende på din anmälningskanal skickar Ilmarinen i regel ut en faktura inom några dagar från att du gjort en löneanmälan till inkomstregistret.

Som arbetsgivare betalar du och dina arbetstagare försäkringsavgiften tillsammans. Du innehåller arbetstagarnas avgiftsdel från lönen och betalar sedan hela avgiften till Ilmarinen. Du kan anlita en bokföringsbyrå och låta dem ta hand om det åt dig.

Arbetstagarens avgiftsdel, % av lönen 2024 och 2023.

 • 17–52-åriga arbetstagare 7,15 %
 • 53–62-åriga arbetstagare 8,65%
 • Arbetstagare över 63 år, 7,15 %

Som tillfällig arbetsgivare får du till skillnad från avtalsarbetsgivarna ingen kundåterbäring.

Läs mer om kundåterbäringar >

Hushåll som arbetsgivare

Om du anställer en städare, målare, barnskötare eller annan slags medhjälpare hem eller till din stuga, gård eller skog räknas du som hushållsarbetsgivare. Då måste du ta hand om pensionsskyddet för din arbetstagare precis som alla andra arbetsgivare.

Läs mer om hushållsarbetsgivare

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret

Oavsett om du är avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare måste du anmäla alla utbetalda löner till inkomstregistret. En löneanmälan ska normalt göras inom fem dagar från löneutbetalningsdagen.

Som avtalsarbetsgivare behöver du ditt ArPL-försäkringsnummer, det vill säga pensionsarrangemangsnumret, till din anmälan. Därför ska du teckna en ArPL-försäkring i god tid innan du gör en löneanmälan, dock senast dagen innan.

Som tillfällig arbetsgivare har du inget ArPL-försäkringsnummer dvs. pensionsarrangemangsnummer. Ange i betalaruppgifterna i din löneanmälan att du är en tillfällig arbetsgivare och välj Ilmarinen som ditt pensionsbolag. Vår bolagskod är 46.

Exempelvis bokföringsbyråer kan anmäla löneuppgifter för tillfälliga arbetsgivare via inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Sådana löneanmälningar måste inkludera ett pensionsarrangemangsnummer som du får genom att ringa vår kundtjänst. Om du arbetar på en bokföringsbyrå och skickar löneanmälningar via det tekniska gränssnittet direkt från löneräkningssystemet, ange Ilmarinens tekniska försäkringsnummer 46-3000000V.

Läs mer om löneanmälningar >

Löneutbetalningstjänster för arbetsgivare

Som tillfällig arbetsgivare kan du enkelt beräkna lönerna och ta hand om pensionsskyddet med tjänsterna Palkka.fi eller Oima. Dessa tjänster skickar automatiskt en löneanmälan till inkomstregistret.

Om personen du anlitat är en företagare sköter företagaren själv sina arbetspensions- och andra lagstadgade avgifter. Om personen arbetar för ett företag sköter företaget avgifterna. Du kan kontrollera detta innan du anlitar någon från exempelvis Företags- och organisationsdatasystemet (ytfj.fi). Om en företagare eller ett företag inte finns i förskottsuppbördsregistret måste du också innehålla skatt på betalningen.

Palkka.fi är en avgiftsfri löneberäkningstjänst. Tjänsten skickar alla nödvändiga anmälningar till inkomstregistret och beräknar automatiskt förskottsinnehållningen, ArPL-avgiften till Ilmarinen och arbetslöshetsförsäkringspremien utifrån arbetstagarens lön.

Användning av Palkka.fi förutsätter att du sparar nödvändiga uppgifter om dina arbetstagare och om dig själv som arbetsgivare innan du börjar beräkna lönerna. ArPL- och andra arbetsgivaravgifter genereras i tjänsten och sedan måste du betala ut dem till exempelvis Ilmarinen, arbetstagaren och Skatteförvaltningen. Tjänsten produceras av Skatteförvaltningen.

Läs mer om Palkka.fi >

Funderar du på att teckna en ArPL-försäkring? Teckna försäkringen hos oss och bli kund hos Ilmarinen!

Bli kund hos Ilmarinen