Invalidpension

Du kan få invalidpension om din arbetsförmåga är nedsatt och yrkesinriktad rehabilitering inte hjälper dig. Invalidpension kallas ibland för sjukpension.

När kan jag få invalidpension?

Du kan få invalidpension om

  • du är minst 17 år och ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder och
  • din arbetsförmåga har varit nedsatt i minst ett år på grund av en sjukdom eller skada.

Om din arbetsförmåga försämras

Om din arbetsförmåga försämras eller om du förlorar din arbetsförmåga för en längre tid, ta upp saken med din företagsläkare eller annan behandlande läkare. Du kan ansöka om partiell sjukdagpenning eller rehabilitering från FPA för att hjälpa dig orka bättre med arbetet eller återvända till arbetslivet.

Om du inte kan återvända till arbetet med hjälp av FPA:s tjänster kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering från Ilmarinen. Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att orka med eller återvända till arbetet efter din sjukledighet.

Hur bedöms arbetsförmågan?

I bedömningen av din arbetsförmåga beaktar vi i vilken grad din arbetsförmåga kvarstår. Bedömningen påverkas bland annat av din ålder, utbildning och yrkeskunskap utifrån din arbetserfarenhet. Vi beaktar även hur länge du arbetade med uppgiften i fråga och hur du klarade dig. Om du har fyllt 60 år bedöms din arbetsförmåga genom att jämföra den med ditt senaste arbete.

Bedömningen inkluderar läkarutlåtanden om ditt hälsotillstånd och dina beskrivningar av din sjukdom och arbetsförmåga i din pensionsansökan.

När börjar invalidpensionen?

Din invalidpension börjar vanligen i början av månaden efter att din sjukdagpenning tar slut. Ansök därför om invalidpension cirka tre månader innan din sjukdagpenning kommer att upphöra. Du kan högst få invalidpension retroaktivt för sex månader från att din ansökan inkommit.
Du får ditt invalidpensionsbeslut inom cirka två månader från att vi tagit emot din ansökan. Läs mer om vad du kan göra om du får ett negativt invalidpensionsbeslut.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att orka med eller återvända till arbetet efter din sjukledighet. Om yrkesinriktad rehabilitering eller andra åtgärder för att hjälpa dig återgå till arbetet inte förslår kan du ansöka om invalidpension.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering >

Enklast ansöker du om invalidpension via tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten

Invalidpensionens storlek

Invalidpensionen består av den intjänade pensionen innan du förlorade din arbetsförmåga och av pensionen för återstående tid. Läs om vilka faktorer som påverkar pensionsbeloppet och hur du tjänar in pension.

Delinvalidpension uppgår till hälften av den fulla invalidpensionen.

Pensionen för återstående tid läggs till din redan intjänade pension. Pensionen för återstående tid beräknas utifrån dina inkomster under de fem senaste åren innan du blev sjuk. Pensionen för återstående tid beräknas fram till din lägsta pensionsålder.

Du har rätt till pension för återstående tid om dina pensionsförsäkrade inkomster uppgår till minst 19 578,92 euro (år 2023) under de tio sista åren innan du förlorade din arbetsförmåga.

Om du fått invalidpension i fem kalenderår höjs din pension vid följande årsskifte med en engångsförhöjning. Du har rätt till denna höjning om du var under 50 år när du förlorade din arbetsförmåga. Ju yngre du var när du förlorade din arbetsförmåga, desto större är höjningen.

Om du är 24–31 vid tidpunkten för höjningen höjs din pension med 25 procent. Om du är 55 år vid tidpunkten för höjningen höjs pensionen med en procent. Om du är äldre än så höjs pensionen inte. Du kan även få en engångsförhöjning av familjepensionen.

Din pension höjs då permanent en gång utan att du behöver ansöka om det. Vi meddelar dig om ditt förhöjda pensionsbelopp.