Har du fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering utan att du ansökt om den?

Om du ansökt om invalidpension hos oss, är det möjligt att du även fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.  Rehabiliteringen hjälper dig att återgå till arbete som passar ditt hälsotillstånd. Vi stöder dig ekonomiskt under din rehabilitering.

Tillbaka till arbetslivet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du kan fortsätta i arbetslivet eller återgå till ditt arbete efter din sjukledighet. Om du har fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering av oss, läs mer om de olika rehabiliteringsformerna. Alternativen är: 

  1. arbetsprövning
  2. arbetsträning
  3. läroavtalsutbildning
  4. delexamen eller yrkesinriktad omskolning
  5. näringsstöd.

Om du ska återvända till arbetet efter en lång sjukledighet kan arbetsprövning vara till hjälp. Arbetsprövning är den populäraste formen av yrkesinriktad rehabilitering. Under arbetsprövningen arbetar du med mindre belastning och anpassade arbetsuppgifter. Arbetsprövningen pågår vanligen i 3–6 månader. Om du är intresserad av arbetsprövning, ta upp saken med din arbetsgivare och företagshälsovården. Under arbetsprövningen kan du få lön från din arbetsgivare eller rehabiliteringspenning från oss.

Läs mer om alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering >
Läs mer om försörjning under rehabiliteringstiden >

Vi hjälper dig med planeringen av rehabiliteringen

Om du inte har ett gällande anställningsförhållande eller om du på grund av ditt hälsotillstånd inte längre kan utföra ditt tidigare arbete, och din arbetsgivare inte kan erbjuda dig annat arbete som är lämpligt för ditt hälsotillstånd, kan vi hjälpa dig med planeringen av en ny karriärväg.

Du får vid behov hjälp av en karriärcoach som du träffar regelbundet. Karriärcoachen hjälper dig att planera din nya karriär och utarbeta din rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen behöver du när din yrkesinriktade rehabilitering börjar. Karriärcoachen hjälper dig att hitta en eventuell arbetsprövningsplats och med planeringen av studier. Tjänsten är avgiftsfri för dig.

Läs mer om hur vi hjälper dig med planeringen av rehabiliteringen >
Läs mer om rehabiliteringsplanen >

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna  

När du har fått ett positivt beslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss får du alltid en egen rehabiliteringsspecialist. Specialisten är din kontaktperson som hjälper dig att komma igång och gå vidare med din rehabilitering. Kontakta din rehabiliteringsspecialist för att diskutera din situation i detalj och komma överens om fortsättningen. Kontaktuppgifterna till din egen rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering. Du hittar beslutet även i vår webbtjänst under Mina dokument.

MinPension-tjänst för privatkunder