Tillgänglighetsutlåtande

På den här sidan kan du läsa vår tillgänglighetsutlåtande.

Tillgänglighetsutlåtande

Reglerna för webbtillgänglighet läggs fram i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som föregick den. Kraven på webbtillgänglighet gäller Ilmarinens webbplats från och med 23.9.2020. Detta tillgänglighetsutlåtande omfattar Ilmarinens webbplats och elektroniska tjänster.

Tillgänglighetskrav

Ilmarinens webbplats och elektroniska tjänster uppfyller till största del kraven på nivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Innehåll some inte uppfyller kraven

Ilmarinens webbplats inkluderar bilagor (pdf, doc), ansökningsformulär och blanketter som inte uppfyller kraven till alla delar. Bilagorna som inte uppfyller kraven utgörs av dokument som skapats före 23.9.2018 och som inte behöver anpassas retroaktivt för att uppfylla kraven på webbtillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 8.9.2020. Utlåtandet bygger på användartester och Ilmarinens egna bedömningar samt en granskning genomförd med ett testprogram.

Respons och kontaktuppgifter

Om en fil du behöver inte finns i tillgängligt format, kontakta oss för att få informationen skickad till dig i något lämpligare format.

Vi utvecklar webbplatsens och de elektroniska tjänsternas tillgänglighet kontinuerligt. Vi tar gärna emot frågor och förslag kring webbtillgänglighet. Inkludera ditt namn och dina kontaktuppgifter i meddelandet. Skicka dina synpunkter med vårt responsformulär.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med svaret du får av Ilmarinen kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar och adresser för att göra en anmälan.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

tfn 0295 016 000 (växel)