Anmälan om löneuppgifter

Anmäl alla löner som betalats efter 1.1.2019 till inkomstregistret. Lämna en anmälan för varje arbetstagare inom fem dagar efter lönebetalningen. Läs mer.

Anmälning av löner till inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Den innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner. De som producerar informationen anmäler uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid.
Anmäl alla löner som betalats ut till arbetstagarna till inkomstregistret.

Anmäl löner till inkomstregistret med en löneanmälan. Gör anmälan inom fem dagar efter att lönerna betalats. Anmälan ska göras efter varje löneutbetalning.

Du kan skicka löneanmälningar på två sätt, antingen via det löneräkningssystem som företaget använder eller genom att logga in i inkomstregistrets webbtjänst. I webbtjänsten kan du fylla i ett formulär eller skicka uppgifterna i form av ett dokument.

Läs mer om anmälningssätten >

Vi får ArPL-löneuppgifterna direkt från inkomstregistret

Ilmarinen får ArPL-löneuppgifterna på vardagar cirka två timmar efter att du har anmält dem till inkomstregistret. ArPL-lön är ersättning för arbete som utförs av personer med ett anställningsförhållande. ArPL-lönen och pensionsgrundande inkomst motsvaras vanligen av den inkomst som är föremål för förskottsinnehållning.

Läs mer om vad som räknas som ArPL-lön >

Anmäl också naturaförmåner till inkomstregistret

Läs mer om anmälan av naturaförmåner (inkomstregistret.fi)

ArPL-avgiften beräknas utifrån de löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret

Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms >

Anmäl arbetstagarnas löneuppgifter för 2018 eller tidigare till Ilmarinen via skyddat meddelande eller genom att ringa vår kundtjänst på 010 195 000 (mobiltelefon- eller lokalnätsavgiften) mån–fre kl. 8:00 – 17:00.

Skyddat meddelande till Ilmarinen

Ändringar i löneanmälningar

Upptäckte du ett fel i din löneanmälan?

Om du märker att det blivit ett fel i en löneanmälan du gjort ska du korrigera felet omgående. Om du märker felet senare kan det korrigeras 10 år bakåt. Hur felet ska korrigeras beror på vad det berör. Utbetalaren måste korrigera uppgifterna på löneanmälan i inkomstregistret antingen genom en ersättande anmälan eller makulering och ny anmälan.

Läs mer om korrigering av uppgifter i inkomstregistret >

Glömde du att göra
löneanmälan?

Om du gör löneanmälan för sent kan du tvingas betala försäkringsavgiftsränta. Detta beror på att ArPL-avgiften förfaller två månader efter löneutbetalningen. På avgiften tillkommer då försäkringsavgiftsränta för den andra månaden. Skatteförvaltningen kan påföra en påföljdsavgift för försenade löneanmälningar.

Läs mer om påföljdsavgifter (inkomstregistret.fi) >

När en arbetstagare går i pension

När en anställd går i pension ska du nämna det på anmälan till inkomstregistret. Berätta också när och varför anställningsförhållandet upphör. När du gör en anmälan till inkomstregistret får vi informationen nästan i realtid. Om du anmäler lön till en person som ska gå i pension flera gånger under samma månad ska du märka ut datumet för arbetsförhållandets upphörande i varje anmälan.

Läs mer om hur du anmäler löner för arbetstagare som ska gå i pension

Arbetsgivarens separata anmälan

Utöver löneanmälan ska du göra en ytterligare anmälan till inkomstregistret, arbetsgivarens s.k. separata anmälan. Denna separata anmälan görs bara en gång i månaden. Du kan göra flera löneanmälningar eftersom de alltid ska göras efter varje löneutbetalning.

Gör den separata anmälan senast den 5:e dagen i kalendermånaden efter löneutbetalningsmånaden.