Stöd av karriärcoacher i Ilmarinens samarbetsnät

När du behöver hjälp med rehabiliteringsplanen kan du kontakta karriärcoacherna i vårt samarbetsnät. En karriärcoach hjälper dig med planeringen av en ny karriärväg. Målet är att du kan återvända till arbetslivet till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Hjälp att återvända till arbetet

Karriärcoacher hjälper dig med din rehabiliteringsplan. De har specialiserat sig på karriärplanering och yrkesinriktad coachning. De hjälper dig att planera din återgång till arbetet, oavsett var i landet du bor.

Vad gör en karriärcoach?

En karriärcoach hjälper dig att

  • hitta en karriärväg som passar dig och ditt hälsotillstånd
  • fundera på vilka arbeten och yrken som passar dig
  • hitta en arbetsprövningsplats
  • utreda vad du eventuellt kunde studera för att kunna återvända till arbetslivet.

Hur får jag en personlig karriärcoach?

Kontakta din rehabiliteringsspecialist på Ilmarinen om du behöver hjälp av en karriärcoach. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering. Förhandsbeslutet hittar du i MinPension-tjänsten under Mina dokument.

När du har kommit överens med din rehabiliteringsspecialist om att konsultera en karriärcoach kontaktar coachen dig inom cirka en vecka för att boka in det första mötet.

Hur fortskrider samarbetet?

Det första mötet är ett kartläggningsmöte där karriärcoachen sätter sig in i din situation, dina förväntningar, önskemål och målsättningar. Ni diskuterar din yrkeskunskap, utbildning, arbetserfarenhet, ditt hälsotillstånd och vilka faktorer som begränsar ditt arbete. Ni talar om dina professionella intressen och sätter er in i möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering.

Efter den inledande kartläggningen kommer ni överens om antalet träffar individuellt. Karriärcoachen hjälper dig med planeringen av en ny karriärväg. Det är viktigt att du själv är aktiv för att planen för din återgång till arbetet blir fungerande och lämplig för dig. Målet är att du kan återvända till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Din karriärcoach är länken till Ilmarinen

Din karriärcoach håller kontakt med din rehabiliteringsspecialist på Ilmarinen under planeringen och gör ett förslag utgående ifrån den rehabiliteringsplan som ni utarbetat tillsammans.

Kostnader och utkomst

Träffarna med din karriärcoach är avgiftsfria för dig och vi ersätter eventuella resekostnader. Läs mer om ansökan om reseersättning.

När du utarbetar planen tillsammans med din karriärcoach kan din utkomst bygga på löneinkomst, sjukdagpenning, arbetslöshetsersättning eller rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid. Vi betalar rehabiliteringspenning till dig först när du inleder till exempel studier eller arbetsprövning.

Ilmarinens rehabiliterings samarbetsnät

Klicka på logotyperna för att lära känna mer om våra samarbetsnät.