Korrigera uppgifter i inkomstregistret

Betalaren av lönen är skyldig att korrigera felet i informationen i inkomstregistret. Denna sida förklarar när och hur du gör en rättelse.

När måste man korrigera ett fel i en löneanmälan?

Om du märker att det blivit ett fel i en löneanmälan till inkomstregistret ska du korrigera felet omgående, så att de rätta uppgifterna finns tillgängliga för alla som behöver dem. Korrigera felet så snart du märker det. Felet går att korrigera så länge som uppgifterna finns i inkomstregistret, det vill säga i 10 år.

I de flesta fall korrigerar du felet genom att göra en ny löneanmälan, det vill säga anmäler alla uppgifter i din ursprungliga anmälan på nytt. Datera din nya anmälan med samma betalningsdatum som den ursprungliga.

Det går inte att meddela fel till inkomstregistret eller Ilmarinens kundtjänst, utan det är du som löneutbetalare som ska göra en ersättande anmälan. Ibland räcker inte detta, utan du måste först makulera den ursprungliga felaktiga anmälan och sedan skapa en ny. Gör så här om felet gäller pensionsarrangemangsnumret eller om du anmält arbetstagarnas löneuppgifter som tillfällig arbetsgivare även om du har en giltig ArPL-försäkring.

Mer information och anvisningar finns på inkomstregistrets webbplats tulorekisteri.fi och i inkomstregistrets anvisning (tulorekisteri.fi).

Betalat för lite? Gör så här:

Gör en ny löneanmälan om du betalat ut för lite i lön. Gör en ny anmälan inom fem kalenderdagar efter att du betalat ut den del av lönen som saknades. Anmäl uppgifterna för de löner som betalats ut dagen i fråga

Betalat för mycket? Gör så här:

Har du betalat ut lön på fel grunder, till fel person eller ett för stort belopp? Då räknas felet som s.k. ogrundad förmån. Det finns två sätt att korrigera felet.

Alternativ 1 – Kräv tillbaka beloppet och gör en ny anmälan

Korrigera felet så snart du märker det. Använd samma inkomstslag som i den ursprungliga anmälan och subtrahera den ogrundade förmånen från inkomstslaget. Anmäl samtidigt överskottssumman under inkomstslaget ”ogrundad förmån”.

Gör en ny anmälan efter att inkomsttagaren har återbetalat beloppet. Lämna in en ny anmälan inom fem kalenderdagar från att arbetstagaren har återbetalat beloppet och du i ditt system hänfört återbetalningen till rätt arbetstagare och rätt betalning eller ersättning.  Det finns två metoder för återkrav: bruttoåterkrav och nettoåterkrav.

Mer anvisningar på inkomstregistrets webbplats (tulorekisteri.fi).

Alternativ 2 – Behandla betalningen som förskottslön

Du kan även behandla en överbetalning som förskottslön. Gör i så fall en ny anmälan i samband med nästa löneutbetalning. Subtrahera överskottsbeloppet från den nya betalningen och anmäl det betalda beloppet.

Ersätta eller makulera?

Det finns två sätt att korrigera uppgifter i inkomstregistret: ersättande anmälan eller makulering och ny anmälan. I de flesta fall innebär makulering att uppgiften raderas från inkomstregistret helt och hållet.
I de flesta fall kan du också ersätta den ursprungliga anmälan med en ny anmälan. Om korrigeringen förutsätter radering av tidigare uppgifter, läs mer nedan.

När måste uppgifterna raderas, dvs. makuleras i inkomstregistret?

Mitätöi ansiotietoilmoitus aina, kun teet jonkin seuraavista korjauksista: 

Makulera alltid löneanmälan innan du gör någon av följande korrigeringar:

 •  korrigering av betalningsdag
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 •  korrigering av betalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • Korrigering av tilläggsuppgift om inkomsttagaren vid ändring av uppgiften Idrottare eller Samfund
 • Korrigering av uppgiften Tillfällig arbetsgivare i betalarens uppgifter
 • Korrigering av kundnumret för den egentliga arbetsgivaren i datagruppen ställföreträdande betalare
 • Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • Korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • Korrigering av uppgifter under Typ av undantagssituation för försäkring:
  • retroaktiv ändring av uppgiften Ingen försäkringsskyldighet
  • retroaktiv ändring av uppgiften Omfattas inte av Finlands socialskydd retroaktivt
  • retroaktiv ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring).

Om du korrigerar någon av dessa uppgifter, makulera först den ursprungliga anmälan och gör sedan en ny. Välj rätt anmälan att makulera med hjälp av inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens.

Lär mer om att göra en ersättande anmälan (vero.fi) >
Läs mer om att makulera uppgifter i inkomstregistret (vero.fi) >