Vad är fördelarna med att bli kund hos Ilmarinen?

Vi är en marknadsledare inom arbetspensionsförsäkringar med branschens högsta placeringsintäkter och solvens. Som kund hos oss är du samtidigt en av ägarna och får ta del av vårt resultat.

Varför välja Ilmarinen?

1. Konkurrenskraftigt pris

Utmärkta kundåterbäringar – för våra ArPL-kunder innebär det lägre pensionsförsäkringsavgifter.

2. Heltäckande arbetshälsotjänster

Du får tillgång till en bred uppsättning tjänster utvecklade av våra experter från enkätverktyg till utbildningar.

3. Ansvarsfullt pensionsskydd

Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande sätt.

4. Den solventa partnern

Din och dina arbetstagares pension sköts tryggt av en solvent partner.

5. Enkelt att sköta försäkringsärenden

Våra webbtjänster är öppna dygnet runt och vår kundtjänst hjälper dig vardagar kl. 8–17.

6. Sakkunnig service

Våra kunniga specialister hjälper dig gärna med alla dina frågor som rör försäkringar, pensioner och arbetsförmåga.

Branschledande placeringsintäkter

Vi placerar dina pensionspengar på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi har branschens högsta placeringsintäkter sett på lång sikt.

 

Effektiv hantering av pensionsskyddet

Vi tar hand om ditt pensionsskydd på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Vår effektivitet gynnar dig som kund och vi utvecklar verksamheten kontinuerligt för att göra den mer effektiv.

Hållbarhet i allt vi gör

Varför är det viktigt att agera ansvarsfullt?

För oss innebär en ansvarsfull hantering av pensionsskyddet att vi vill bedriva en kundorienterad och kostnadseffektiv verksamhet och satsar på kontinuerlig förbättring. Vi säkerställer att pensionstillgångarna på cirka 56 miljarder euro placeras på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

Läs mer: Finlands mest ansvarsfulla pensionsbolag

Målet är koldioxidneutrala placeringar 2035

Vårt mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj före utgången av 2035 Som en stor institutionell placerare vill vi beakta klimatriskerna men samtidigt även nya affärsmöjligheter och bidra till att våra placeringsobjekt vidtar konkreta klimatåtgärder och minskar sina utsläpp.

Läs mer om ansvarsfull placeringsverksamhet

Höjdpunkter inom hållbarhet

  • Vårt mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj före utgången av 2035. Vår klimatplan illustrerar de steg vi tar mot målet.
  • Vår färdplan för biologisk mångfald förklarar hur vi tar hänsyn till biologisk mångfald i vår investeringsverksamhet.
  • I internt förvaltade börsnoterade aktier, referensindexet klimatindex.
  • Vi höjde energieffektiviteten för våra fastigheter avsevärt.
  • Vi utför LEED-certifieringar som förbättrar miljöprestanda för våra kontorsplatser.
  • Vi förnyade vår webbplats för att uppfylla de nya kraven på webbtillgänglighet och började använda Invalidförbundets tillgänglighetsmärke (Yhdenvertaista palvelua kaikille).

Skicka kontaktbegäran

Företagsinformation

Läs mer om dataskydd.