Vad är fördelarna med att bli kund hos Ilmarinen?

Vi är en marknadsledare inom arbetspensionsförsäkringar med branschens högsta placeringsintäkter och solvens. Som kund hos oss är du samtidigt en av ägarna och får ta del av vårt resultat.

Varför välja Ilmarinen?

1. Konkurrenskraftigt pris

Utmärkta kundåterbäringar – för våra ArPL-kunder innebär det lägre pensionsförsäkringsavgifter.

2. Heltäckande arbetshälsotjänster

Du får tillgång till en bred uppsättning tjänster utvecklade av våra experter från enkätverktyg till utbildningar.

3. Ansvarsfullt pensionsskydd

Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande sätt.

4. Den solventa partnern

Din och dina arbetstagares pension sköts tryggt av en solvent partner.

5. Enkelt att sköta försäkringsärenden

Våra webbtjänster är öppna dygnet runt och vår kundtjänst hjälper dig vardagar kl. 8–17.

6. Sakkunnig service

Våra kunniga specialister hjälper dig gärna med alla dina frågor som rör försäkringar, pensioner och arbetsförmåga.

Välj branschens mest solventa arbetspensionsbolag

Solvenskapitalet steg till en rekordhög nivå, 12,5 miljarder euro, och solvensnivån till 130,2 procent.

Ilmarinens solvens

Branschledande placeringsintäkter

Vi placerar dina pensionspengar på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi har branschens högsta placeringsintäkter sett på både kort och lång sikt.

 

Effektiv hantering av pensionsskyddet

Vi tar hand om ditt pensionsskydd på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Vår effektivitet gynnar dig som kund och vi utvecklar verksamheten kontinuerligt för att göra den mer effektiv.

Branschens bästa kundåterbäringar

Ilmarinens starka solvens och kostnadseffektivitet möjliggör högre kundåterbäringar. För våra kunder innebär det lägre pensionsavgifter.

Ilmarinens kundåterbäringar (mn euro) i förhållande till lönesumman

Hållbarhet i allt vi gör

Varför är det viktigt att agera ansvarsfullt?

När du väljer Ilmarinen blir du kund hos ett ansvarsfullt pensionsbolag. För oss innebär en ansvarsfull hantering av pensionsskyddet att vi vill bedriva en kundorienterad och kostnadseffektiv verksamhet och satsar på kontinuerlig förbättring. Vi säkerställer att pensionstillgångarna på cirka 50 miljarder euro placeras på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

Läs mer: Finlands mest ansvarsfulla pensionsbolag

Målet är koldioxidneutrala placeringar 2035

Vårt mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj före utgången av 2035 Som en stor institutionell placerare vill vi beakta klimatriskerna men samtidigt även nya affärsmöjligheter och bidra till att våra placeringsobjekt vidtar konkreta klimatåtgärder och minskar sina utsläpp.

Läs mer om ansvarsfull placeringsverksamhet

Höjdpunkter inom hållbarhet 2020

  • Andelen indexfonder inriktade på ESG-index står redan för 90 % av de passiva placeringarna i vår aktieportfölj.
  • Vi fick erkännande för vår klimatrapportering då vi inkluderades i PRI Leaders’ Group.
  • Granskningen av placeringsverksamhetens kolrisker utökades till att förutom stenkol även inkludera andra fossila energikällor.
  • Vi höjde energieffektiviteten för våra fastigheter avsevärt.
  • Vi undertecknade RAKLIs Green Deal, ett avtal om hållbar rivning som främjar cirkulär ekonomi.
  • LEED-certifieringarna fortsatte: nästan hela Kämpkvarteret är nu LEED-certifierat.
  • Isolerglasen från kontorshusets glastak återvanns till glasull.
  • Vi förnyade vår webbplats för att uppfylla de nya kraven på webbtillgänglighet och började använda Invalidförbundets tillgänglighetsmärke (Yhdenvertaista palvelua kaikille).

Skicka kontaktbegäran

Företagsinformation

Läs mer om dataskydd.