Partiell förtida ålderspension

Du kan ta ut en del av din ålderspension redan före din lägsta pensionsålder. Samtidigt kan du arbeta så mycket du vill eller sluta arbeta helt och hållet. Med denna flexibla pensionsform kan du välja det alternativ som passar dig bäst och delvis gå i pension. För partiell förtida ålderspension används också benämningen partiell ålderspension.

När kan jag ta ut partiell ålderspension?

Du kan ta ut partiell ålderspension om

  • du har fyllt 61 år och
  • du inte får annan arbetspension
  • du inte har invalidpension, som är vilande på grund av arbete

Om du är född 1964 kan du ta ut partiell ålderspension från och med 62 års ålder. Pensionsåldern för personer födda 1965 och efter har ännu inte fastställts.

Partiell ålderspension kan vara ett alternativ för dig oavsett om du är arbetstagare, företagare eller arbetslös

När du tar ut partiell ålderspension kan du arbeta fritt utan några inkomstgränser. För detta arbete tjänar du in mer pension. Om du vill ändra din arbetsmängd behöver du komma överens om det med din arbetsgivare. Du kan ta ut partiell ålderspension även som arbetslös eller om du är företagare. Om du arbetar som företagare, kom ihåg att din FöPL-arbetsinkomst ska motsvara värdet på dina arbetsinsatser även när du tar ut partiell ålderspension.

Inverkan på skattesatsen

Partiell ålderspension beskattas som pensionsinkomst. Om din arbetsinkomst minskar när du tar ut partiell ålderspension, blir skatteprocenten vanligtvis också mindre. Men om du har samma lönenivå och du tar ut partiell ålderspension, skatteprocenten höjer. Du kan använda skatteprocenträknaren på vero.fi för att kontrollera hur förändringen av pensionsinkomst och löneinkomst påverkar skattesatsen.

Deltidsarbete och partiell ålderspension

Om du funderar på att minska dina arbetstimmar, fråga din arbetsgivare om det är möjligt. Partiell ålderspension ger dig tilläggsinkomster om din lön minskar.

Heltidsarbete och partiell ålderspension

Du kan arbeta heltid och ta ut partiell ålderspension utöver din lön. Notera dock att pensionen påverkar beskattningen.

Arbetslöshet och partiell ålderspension

Partiell ålderspension kan vara ett välkommet tillägg vid sidan av arbetslöshetsdagpenningen. Du kan ta ut partiell ålderspension och samtidigt få arbetslöshetsdagpenning. Observera dock att partiell ålderspension kan påverka arbetsmarknadsstödet från FPA.

Pensionsbelopp vid partiell ålderspension

Du får själv välja hur mycket du tar ut i pension. Det finns två alternativ: 50 procent eller 25 procent, dvs. hälften eller en fjärdedel av den pension du tjänat in fram till utgången av året innan du börjar ta ut partiell ålderspension.

Om du börjar med att ta ut en fjärdedel av pensionen kan du senare höja beloppet till 50 procent, men inte omvänt, dvs. du kan inte först ta ut hälften av pensionsbeloppet och sedan gå ner till en fjärdedel.

Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder tillämpas en förtidsminskning som minskar din partiella ålderspension med 0,4 procent per månad fram till din pensionsålder. Om du börjar ta ut partiell ålderspension först efter att du uppnått din lägsta pensionsålder och inte samtidigt får arbetslöshetsdagpenning förhöjs din partiella ålderspension med en uppskovsförhöjning.

Om du tar ut partiell ålderspension innan du uppnått din lägsta pensionsålder kommer förtidsminskningen att minska din framtida pension med 0,4 procent för varje månad fram till din lägsta pensionsålder. Förtidsminskningen är permanent.

Om du ansöker om partiell ålderspension efter att du nått din lägsta pensionsålder höjs din partiella ålderspension med en uppskovsförhöjning, förutsatt att du inte får en arbetslöshetsförmån för samma tid. Uppskovsförhöjningen uppgår till 0,4 procent för varje månad med vilken du senarelagt pensionen.

Partiell ålderspension kan minska din framtida pension

Att ta ut partiell ålderspension kan minska din framtida pension permanent. Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder är minskningen densamma som förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen. Om du tar ut partiell ålderspension efter din lägsta pensionsålder, minskningen göras inte.

I praktiken minskar din pension mindre ju äldre du är när du tar ut partiell ålderspension och ju mer du arbetar medan du tar ut partiell ålderspension.

Om du funderar på att ta ut partiell ålderspension kan du ha nytta av vår räknare på MinPension-tjänsten. Med räknaren kan du även uppskatta beloppet av din egentliga ålderspension. Du ser även hur mycket den partiella ålderspensionen minskar din egentliga ålderspension.

Observera att ålderspensionen inte börjar automatiskt efter den partiella ålderspensionen, den måste ansökas skilt.

Exempel: Partiell ålderspension före den lägsta pensionsåldern

  • Födelseår 1960
  • Lägsta pensionsålder 64 år och 6 månader
  • Partiell ålderspension 50 procent vid åldern 61 år och 6 månader 2021, dvs. 36 månader före den lägsta pensionsåldern.
  • Det intjänade pensionsbeloppet vid slutet av 2020 uppgår till 2 000 euro i månaden.

Förtidsminskning för 36 månader x 0,4 procent = 14,4 procent
50 procent x 2 000 euro i månaden x (1 - 0,144) = 856 euro i månaden

Till sist görs ett avdrag enligt livstidskoefficienten från pensionsbeloppet.

Återkallande av partiell ålderspension

Om du ångrar dig kan du återkalla din pension även efter att du fått ditt pensionsbeslut av oss. Du ska i så fall återkalla pensionen skriftligen inom tre månader från beslutet. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande via MinPension-tjänsten. Om du återkallar din pension måste du själv återbetala eventuell pension som redan har betalas ut till dig.

Ansök om partiell ålderspension via tjänsten MinPension.

MinPension-tjänsten