Ilmarinens verksamhetsberättelse, bokslut och delårsrapporter

På den här sidan hittar du ekonomisk information om vår verksamhet. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut utkommer i början av varje kalenderår. Dessutom publicerar vi tre delårsrapporter per år.

Ladda ner de senaste publikationerna

Delårsrapport 1.1-31.3.2024

Bokslutskommuniké 2023

Delårsrapport 1.1-30.9.2023

Delårsrapport 1.1-30.6.2023

Delårsrapport 1.1-31.3.2023

Bokslutskommuniké 2022

Delårsrapport 1.1-30.9.2022

Delårsrapport 1.1-30.6.2022

Delårsrapport 1.1-31.3.2022

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport 1.1-30.9.2021

Delårsrapport (pdf)
Bilagor (pdf)

Delårsrapport 1.1-30.6.2021

Delårsrapport 1.1-31.3.2021

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport 1.1-30.6.2020

Delårsrapport 1.1-31.3.2020

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport 1.1-30.9.2019

Delårsrapport 1.1-30.6.2019

Delårsrapport 1.1-31.3.2019

Delårsrapport 1.1-30.9.2018

Delårsrapport 1.1-30.6.2018

Delårsrapport 1.1-31.3.2018

Delårsrapport 1.1-30.9.2017

Delårsrapport 1.1-30.6.2017

Delårsrapport 1.1-31.3.2017

Delårsrapport 1.1-30.9.2016

Delårsrapport 1.1-30.6.2016

Delårsrapport 1.1-31.3.2016

Delårsrapport 1.1-30.9.2015

Delårsrapport 1.1-30.6.2015

Delårsrapport 1.1-31.3.2015

Delårsrapport 1.1-30.9.2014

Delårsrapport 1.1-30.6.2014

Delårsrapport 1.1-31.3.2014