Positivt pensionsbeslut

I pensionsbeslutet du fått ser du hur mycket du får i pension, vad din pension består av och när du börjar få pension. Din pension beskattas annorlunda än förvärvsinkomsterna. Skaffa därför ett nytt skattekort för pensionen.

 1. 1. Du får pensionsbeslutet

  Vi börjar behandla din pensionsansökan när du har skickat den till oss. Du kan följa behandlingen via MinPension.

  När vi har behandlat din ansökan får du ett meddelande per sms från oss. Du ser pensionsbeslutet och pensionsberäkningen på MinPension. Du får dem också per post till adressen du meddelat i din pensionsansökan.

 2. 2. Beställ skattekort för pensionen

  När du har fått ditt pensionsbeslut ska du beställa ett nytt skattekort för pensionen från skattemyndigheten. Skattemyndigheten skickar skattekortet till oss på din begäran. Du behöver ett skattekort för rehabiliteringspenningen. Läs mer om beskattningen av pensioner.

 3. 3. Du börjar få pension

  Du får din första pension på kontot ca en vecka efter att du fått pensionsbeslutet. Om din pension börjar i ett senare skede, utbetalas pensionen på den första bankdagen den månad pensionen börjar. Läs mer om utbetalning av pension.

 4. 4. Arbetspensionskort

  Du får ett arbetspensionskort när du beviljas ålderspension, full invalidpension eller arbetslivspension. Du får arbetspensionskortet per post inom ca två veckor från att du fått pensionsbeslutet. Läs mer om arbetspensionskortet.

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med ditt pensionsbeslut, kan du söka ändring i beslutet inom 30 dagar från det att du mottagit beslutet.

Läs mer om sökande av ändring >