Försäkring av utländska arbetstagare i Finland

När du anställer en utländsk arbetstagare för att arbeta i Finland ska du sköta om pensionsskyddet för arbetstagaren oberoende av nationaliteten. Utländska arbetsgivare är också skyldiga att sköta om försäkringarna för sina utsända arbetstagare i Finland eller om de anställer en finländsk arbetstagare för distansarbete i Finland.

Att anställa en utländsk arbetstagare från utlandet till Finland

När du har en utländsk arbetstagare som arbetar i Finland sköter du vanligtvis om hens pensionsskydd enligt finländsk lag. Dina utländska arbetstagare som anställs av och tecknar arbetsavtal med en finländsk arbetsgivare omfattas av arbetspensionsförsäkringen i Finland så fort de börjar arbeta.

Hur du exakt ska gå till väga beror på vilket land den rekryterade arbetstagaren kommer ifrån. Kontrollera nedan om din arbetstagare kommer från ett EU- eller EES-land, ett avtalsland eller ett icke-avtalsland.

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länder: Liechtenstein, Island, Norge, Storbritannien.

Avtalsländer: Australien, Chile, Kanada, Kina, Sydkorea, USA, Israel, Indien, Japan och provinsen Quebec.

När du anställer en utländsk arbetstagare för arbete i Finland, kontrollera först om hen har ett intyg för utsända arbetstagare eller ett A1-intyg.

Om din arbetstagare inte har beviljats ett A1-intyg eller inte är en utsänd arbetstagare är du ansvarig för att ordna pensionsskydd och sociala försäkringar i Finland. Försäkra arbetstagarna med en ArPL-försäkring.

Läs mer om ArPL-försäkring

Om din arbetstagare har beviljats ett A1-intyg, ska pensionsskyddet och socialförsäkringarna för arbetstagaren ordnas i landet som beviljat intyget. Då kan du inte teckna en pensionsförsäkring åt arbetstagaren i Finland, hen omfattas av ursprungslandets sociala trygghet.

Försäkringarna för dem som arbetar i flera EU- eller EES-länder eller Schweiz samtidigt måste också lösas och beroende på situationen kan de få ett intyg för utsända arbetstagare. Läs mer på Pensionsskyddscentralens webbplats (etk.fi).

En arbetstagare som omfattas av EU:s förordning om social trygghet och internationella avtal om social trygghet mellan länder lyder endast under en stats lagstiftning åt gången.

Information om utländska arbetstagares rätt att arbeta och om uppehållstillstånd får du från migrationsverket. Gå till migrationsverkets webbplats (migri.fi).

Om du representerar en utländsk arbetsgivare och ska skicka en arbetstagare till Finland behöver du inte teckna en pensionsförsäkring i Finland så länge som arbetstagaren arbetar i Finland i högst två år och har pensionsförsäkring i sitt avgångsland.

Du behöver dock ta hand om pensionsskyddet enligt finsk lagstiftning om

  • överenskommelsen om social trygghet mellan ditt land och Finland förutsätter det. 
  • din arbetstagare omfattades av den sociala tryggheten i Finland omedelbart före arbetet började i Finland.
  • en arbetstagare som skickats till Finland eller flyttat inom företaget arbetar i Finland i mer än två år. 

Som utländsk arbetsgivare kan du få befrielse från att ordna pensionsskyddet i högst fem år, om

  • du skickar en arbetstagare till Finland för mer än två år  
  • du har skickat en arbetstagare till Finland för mindre än två år, men uppdraget fortsätter längre än så av oförutsedda orsaker 
  • du har ordnat arbetstagarens pensionsskydd i Finland på annat sätt.