Försäkring av utländska arbetstagare i Finland

Du ansvarar även för pensionsskyddet när du anställer en utländsk arbetstagare som kommer till Finland. Det gäller både för finska och för utländska arbetsgivare.

Ta hand om pensionsskyddet för arbetstagare som kommer från utlandet

Om du har en arbetstagare som kommer från utlandet till Finland ska du ta hand om arbetstagarens pensionsskydd enligt finska lagar.
 
Utländska arbetstagare som anställs av och tecknar arbetsavtal med finländska arbetsgivare omfattas av arbetspensionsförsäkringen i Finland så fort de börjar arbeta.

Från vilket land kommer din arbetstagare?

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. (Storbritannien gick ur EU 31.1.2020).

EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein.

Avtalsländer: Australien, Chile, Kanada, Kina, Korea, Quebec, USA, Israel och Indien.

Till Finland från EU- eller EES-länder, Schweiz eller övriga avtalsländer

Arbetstagare omfattas inte av det finska pensionsskyddet om det är frågan om en utsänd arbetstagare med intyg om tillämplig lagstiftning från avgångslandet.

Arbetstagaren kan även ha A1-intyg för arbete i flera EU- eller EES-länder. Kontrollera alltid detta när du anställer en utländsk arbetstagare som kommer till Finland.

Om arbetstagaren har ett A1-intyg eller socialförsäkringsintyg från ett annat land omfattas arbetstagaren av den sociala tryggheten i landet som beviljat intyget. Då kan du inte teckna en pensionsförsäkring åt arbetstagaren i Finland.

På arbetstagare och företagare som arbetar i EU- och EES-länder samt Schweiz tillämpas förordningen 883/2004 och genomförandeförordningen 987/2009.

Om du representerar en utländsk arbetsgivare och ska skicka en arbetstagare till Finland behöver du inte teckna en pensionsförsäkring i Finland så länge som arbetstagaren arbetar i Finland i högst två år och har pensionsförsäkring i sitt avgångsland.

Du behöver dock ta hand om pensionsskyddet enligt finsk lagstiftning om

  • överenskommelsen om social trygghet mellan ditt land och Finland förutsätter det
  • din arbetstagare omfattades av den sociala tryggheten i Finland omedelbart före arbetet började i Finland
  • en arbetstagare som skickats till Finland eller flyttat inom företaget arbetar i Finland i mer än två år.

Som utländsk arbetsgivare kan du få befrielse från att ordna pensionsskyddet i högst fem år, om

  • du skickar en arbetstagare till Finland för mer än två år
  • du har skickat en arbetstagare till Finland för mindre än två år, men uppdraget fortsätter längre än så av oförutsedda orsaker
  • du har ordnat arbetstagarens pensionsskydd i Finland på annat sätt.