Ulkomailta Suomeen saapuvan työntekijän vakuuttaminen

Kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän töihin Suomeen, sinun täytyy huolehtia hänen eläketurvastaan kansalaisuudesta riippumatta. Myös ulkomaisen työnantajan täytyy hoitaa vakuutukset, kun hän lähettää työntekijän Suomeen tai palkkaa suomalaisen työntekijän etätöihin Suomesta.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ulkomailta Suomeen

Kun sinulla on ulkomaalainen työntekijä Suomessa töissä, huolehdit hänen eläketurvastaan yleensä Suomen lakien mukaisesti. Ulkomaalainen työntekijäsi kuuluu Suomen työeläkevakuutuksen piiriin heti työskentelynsä alusta lukien, jos hän tulee suoraan suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Se, miten sinun tulee tarkemmin ottaen toimia, riippuu siitä, mistä maasta palkkaat työntekijän. Tarkista ensin alta, tuleeko työntekijäsi EU-maata, ETA-maasta, sosiaaliturvasopimusmaasta vai sopimuksettomasta maasta.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat: Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein ja Norja

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Kanada, Kiina, Korea, Quebecin provinssi, USA, Israel, Intia ja Japani.

Kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän töihin Suomeen, selvitä ensin, onko hänelle myönnetty lähtömaassaan lähetetyn työntekijän todistus tai A1-todistus.

Jos työntekijällesi ei ole myönnetty A1-todistusta tai hän ei ole lähetetty työntekijä, olet vastuussa työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisestä Suomessa. Vakuuta työntekijä TyEL-vakuutuksella.
Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta.

Jos työntekijällesi on myönnetty A1-todistus, työntekijän eläke- ja sosiaaliturva tulee järjestää todistuksen myöntämässä maassa. Tällöin työntekijääsi ei voi vakuuttaa Suomessa eläketurvan osalta ja hän kuuluu lähtömaan sosiaaliturvan piiriin.

Myös useammassa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen. Lue lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta (etk.fi).

EU:n sosiaaliturva-asetusten ja kansainvälisten maiden välisten sosiaaliturvasopimusten turvin työntekijä kuuluu vain yhden valtion lainsäädännön alaisuuteen kerrallaan.

Saat maahanmuuttovirastosta tietoa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvan tarpeesta. Siirry maahanmuuttoviraston sivuille (migri.fi).

Jos edustat ulkomaista työnantajaa ja lähetät työntekijäsi Suomeen, sinun ei tarvitse järjestää työntekijäsi eläketurvaa Suomessajos hän työskentelee Suomessa enintään kaksi vuotta ja eläketurva on järjestetty lähmaassa. 
 
Järjestä kuitenkin hänen eläketurvansa Suomen lain mukaan, jos

  • työntekijäsi kuului Suomen sosiaaliturvan piiriin välittömästi ennen kuin hän aloitti työskentelynsä Suomessa. 
  • Suomeen lähetetyn tai yrityksen sisällä siirtyvän työntekijäntyökomennus Suomessa jatkuu yli 2 vuotta. 

Voit saada ulkomaisena työnantajana vapautuksen eläketurvan järjestämisestä enintään viideksi vuodeksi, jos 

  • lähetät työntekijäsi Suomeen töihin yli kahdeksi vuodeksi  
  • olet lähettänyt työntekijäsi Suomeen alle kahdeksi vuodeksi, mutta työskentely jatkuu yli kaksi vuotta ennalta arvaamattomista syistä 
  • olet järjestänyt lähettämällesi työntekijälle eläketurvan muulla tavoin Suomessa tehtävän työn ajaksi.