Ulkomailta Suomeen saapuvan työntekijän vakuuttaminen

Työntekijäsi eläketurva on vastuullasi myös silloin, kun palkkaat työntekijän ulkomailta Suomeen. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia.

Huolehdi ulkomailta saapuvan työntekijäsi eläketurvasta

Jos työntekijäsi saapuu ulkomailta Suomeen, huolehdit hänen eläketurvastaan yleensä Suomen lakien mukaisesti. 
 
Työntekijäsi kuuluu Suomen työeläkevakuutuksen piiriin heti työskentelyn alusta lukien, jos hän tulee suoraan suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Mistä maasta työntekijäsi on saapumassa?

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. (Iso-Britannia erosi EU:sta 31.1.2020).

Iso-Britannian eroaminen EU:sta vaikuttaa ulkomaantyön vakuuttamiseen. Iso-Britannian ja EU:n välinen uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2021 alkaen. Tutustu aiheeseen lisää Eläketurvakeskuksen sivuilla (etk.fi).

ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Kanada, Kiina, Korea, Quebecin provinssi, USA, Israel, Intia ja Japani 1.2.2022 alkaen.

Työntekijäsi jää Suomen eläketurvan ulkopuolelle, jos hänet on lähetetty EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta ja hänelle on myönnetty lähetetyn työntekijän todistus lähtömaassaan.  

Työntekijälläsi voi myös olla A1-todistus työskentelystään useassa EU- tai ETA-maassa. Tämä asia kannattaa aina tarkistaa, kun palkkaa työntekijän ulkomailta Suomeen.  

Mikäli työntekijälläsi on toisen maan myöntämä A1-todistus tai sosiaaliturvatodistus, sosiaaliturva tulee järjestää todistuksen myöntämässä maassa. Tällöin työntekijääsi ei voi vakuuttaa Suomessa eläketurvan osalta. 

EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä liikkuviin työntekijöihin ja yrittäjiin sovelletaan asetusta 883/2004 ja täytäntöönpanoasetusta 987/2009.

Jos edustat ulkomaista työnantajaa ja lähetät työntekijäsi Suomeen, sinun ei tarvitse järjestää työntekijäsi eläketurvaa Suomessajos hän työskentelee Suomessa enintään kaksi vuotta ja eläketurva on järjestetty lähmaassa.  
 
Järjestä kuitenkin hänen eläketurvansa Suomen lain mukaan,  

  • jos maasi ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus tai EU:n sosiaaliturva-asetus niin edellyttää. 
  • jos  työntekijäsi kuului Suomen sosiaaliturvan piiriin välittömästi ennen kuin hän aloitti työskentelynsä Suomessa. 
  • jos Suomeen lähetetyn tai yrityksen sisällä siirtyvän työntekijäntyökomennus Suomessa jatkuu yli 2 vuotta. 

Voit saada ulkomaisena työnantajana vapautuksen eläketurvan järjestämisestä enintään viideksi vuodeksi, jos 

  • lähetät työntekijäsi Suomeen töihin yli kahdeksi vuodeksi  
  • olet lähettänyt työntekijäsi Suomeen alle kahdeksi vuodeksi, mutta työskentely jatkuu yli kaksi vuotta ennalta arvaamattomista syistä 
  • olet järjestänyt lähettämällesi työntekijälle eläketurvan muulla tavoin Suomessa tehtävän työn ajaksi.