Suomesta ulkomaille lähtevän työntekijän vakuuttaminen

Oletko lähettämässä työntekijän komennukselle ulkomaille? Työnantajana järjestät työntekijäsi eläketurvan myös silloin, kun työntekijäsi työskentelee Suomen rajojen ulkopuolella. Näin varmistat, että työntekijällesi kertyy eläkettä myös työskennellessään ulkomailla.

Vakuuta ulkomaille lähtevä työntekijäsi

Jos lähetät työntekijäsi Suomesta ulkomaille, järjestä hänen eläke- ja sosiaaliturvansa hyvissä ajoinoli muutto tilapäinen tai pysyvä. 
Selvitä ensin, minkä maan lain mukaan sinun tulee toimia, ja järjestä eläketurva sen jälkeen. 

Mihin maahan työntekijäsi on lähdössä?

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. 

Iso-Britannian eroaminen EU:sta vaikuttaa ulkomaantyön vakuuttamiseen. Iso-Britannian ja EU:n välinen uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2021 alkaen. Tutustu aiheeseen lisää Eläketurvakeskuksen sivuilla (etk.fi).

Eta-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Kanada, Kiina, Korea, Quebecin provinssi, USA, Israel, Intia ja Japani 1.2.2022 alkaen.

 1. Jos palkkaat työntekijän EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, vakuutat hänet yleensä työskentelymaassa. 

  EU-maat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. 

  ETA-maat ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein. 
   
  EU-asetuksessa on vakuuttamista koskevia erityissäännöksiä, jotka koskevat muun muassa 

  • lähetettyjä työntekijöitä, joiden komennus ulkomaille kestää korkeintaan 24 kuukautta 
  • useassa maassa työskenteleviä työntekijöitä 
  • lentohenkilökuntaa 
  • virkamiehiä 
  • merimiehiä. 

  EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä liikkuviin työntekijöihin ja yrittäjiin sovelletaan asetusta 883/2004 ja täytäntöönpanoasetusta 987/2009.

  Lähetetty työntekijä

  Kun lähetät työntekijäsi ulkomaille tilapäisesti, hän on yleensä niin sanottu lähetetty työntekijäTyöntekijäsi täyttää lähetettävän työntekijän tunnusmerkit, kun hän lähtee töihin EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin, ja jos  

  • hänen ulkomaankomennuksensa kestää korkeintaan 24 kuukautta, poikkeusluvalla jopa 5 vuotta.  
  • hän on ollut ennen ulkomailla työskentelynsä aloittamista vähintään kuukauden Suomen sosiaaliturvan piirissä työskentelyn tai asumisen perusteella.  
  • hänen työsuhteensa yritykseesi eli suomalaiseen työnantajaan säilyy ulkomaankomennuksen ajan. 
  • voit myös palkata työntekijän suoraan ulkomaankomennusta varten, jolloin hänen ei tarvitse olla palveluksessasi ennen lähettämistä. 

  Hae lähettämällesi työntekijälle sosiaaliturvatodistus eli A1-todistus Eläketurvakeskukselta. Todistus kertoo, että työntekijäsi eläketurva ja muu sosiaaliturva on Suomessa. Se kertoo myös, kuinka pitkän ajan turva on Suomessa. Hae todistus hyvissä ajoissa ennen työntekijäsi ulkomaankomennuksen alkamista. Hae se myös silloin, kun hän lähtee työmatkalle ulkomaille, vaikka vain muutamaksi päiväksi.

  Myönteisessä tapauksessa Eläketurvakeskus lähettää A1-todistuksen työnantajalle ja työntekijälle. Lisäksi Eläkevakuutuskeskus toimittaa tiedon todistuksesta työntekijän eläkevakuutusyhtiölle, Kelaan sekä työskentelymaan viranomaiselle. Todistuksen perusteella Kela antaa työntekijällesi erikseen päätöksen oikeudesta asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ja lisäksi tarvittaessa eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

  Helpoiten haet A1-todistuksen Eläketurvakeskuksen sähköisessä hakemuspalvelussa (etk.fi).

  Tee lopuksi työntekijäsi kanssa ulkomaankomennussopimus. Kirjatkaa siihen myös vakuutuspalkka eli ansio, jonka mukaan työntekijällesi karttuu työeläkettä ulkomaankomennuksen aikana. Ilmoita vakuutuspalkka Tulorekisteriin.

  Esimerkki: Edustat suomalaista työnantajaa ja työntekijäsi kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Lähetät hänet vuoden ulkomaankomennukselle Viroon. Jotta hänen sosiaaliturvansa säilyy Suomessa, hae A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Tee työntekijäsi kanssa ulkomaankomennussopimus ja kirjatkaa siihen myös vakuutuspalkka. Ilmoita vakuutuspalkka Tulorekisteriin.

  Töissä useassa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä

  Työntekijäsi kuuluu aina vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan, vaikka hän tekisi töitä useassa EU- tai ETA-maassa. Jos hän työskentelee useassa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, hänen tulee ilmoittaa tästä asuinmaansa viranomaisille, Suomessa Eläketurvakeskukseen. Asuinmaa ratkaisee sovellettavan lainsäädännön. Tällöin A1-todistuksen antaa maa, jonka lainsäädäntöä asuinmaan päätöksellä sovelletaan. 

  Järjestä työntekijäsi eläketurva hänen asuinmaansa mukaan, jos hän työskentelee huomattavan osan asuinmaassaan. Huomattava osa tarkoittaa, että hän tekee asuinmaassaan 25 prosenttia työstään. Huomattavan osan määrittelyyn vaikuttavat myös työntekijäsi työaika tai palkka tai nämä molemmat.

  Järjestä työntekijäsi eläketurva yrityksesi kotipaikan maan mukaan, jos työntekijäsi ei tee huomattavaa osaa työstä asuinmaassaan ja jos hänellä on vain yksi työnantaja, tai jos kaikkien työnantajien kotipaikat ovat samassa maassa. Jos työnantajia on useita ja työnantajien kotipaikat ovat työntekijäsi asuinmaassa ja yhdessä muussa maassa, järjestä sosiaaliturva siitä maasta, jossa ulkomaisen työnantajan kotipaikka on.

  Jos työntekijäsi työskentelee asuinmaansa lisäksi useissa maissa eri työnantajille, hänet vakuutetaan asuinmaassaan.

  Alla oleva kuvio auttaa sinua selvittämään, minkä maan lakien mukaan sinun tulee järjestää työntekijäsi eläketurva.

 2. Suomi on tehnyt niin sanotun kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen monen EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Jos palkkaat työntekijän maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, vakuutat hänet yleensä työskentelymaan lakien mukaan.  
   
  Sopimusten sisältö vaihtelee, samoin sosiaaliturvatodistusten kestot. Työntekijäsi saamat etuudet eivät välttämättä ole yhtä laajoja kuin EU- tai ETA-maassa taikka Sveitsissä.  

  Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Kanadan, Kiinan, Korean, Quebecin provinssin, USAn, Israelin, Intian ja Japani 1.2.2022 alkaen kanssa.  

  Kun lähetät työntekijäsi sosiaaliturvasopimusmaahan, työntekijäsi on lähetetty työntekijä, jos  

  • työntekijän työskentely ulkomailla on tilapäistä 
  • työntekijäsi kuuluu Suomen sosiaaliturvaan lähettämishetkellä 
  • harjoitat työnantajana toimintaasi tavallisesti Suomessa 
  • työntekijäsi tekee työtä sinun tai sinuun sidoksissa olevan työnantajan lukuun. 

  Jos työntekijäsi on lähetetty työntekijä, hae hänelle sosiaaliturvatodistus Eläketurvakeskuksesta. Todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijäsi kuuluu ja miten pitkäksi aikaa.  

  Hae sosiaaliturvatodistus Eläketurvakeskuksen sähköisestä palvelusta (etk.fi).
   
  Saat lisätietoa sosiaaliturvasopimusmaiden sopimusten sisällöstä
  Työeläkelakipalvelusta (tyoelakelakipalvelu.fi).

 3. Kun lähetät suomalaisena työnantajana työntekijäsi ulkomaankomennukselle maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, työntekijäsi säilyy Suomen eläketurvassa niin kauan kuin hän tekee työtä sinulle eli hänet lähettäneelle työnantajalle. Huolehdit hänen eläketurvastaan, kun otat hänelle työntekijän eläkevakuutuksen eli TyEL-vakuutuksen. Ota vakuutus, oli työntekijäsi kansalaisuus mikä tahansa.  

  Vakuuta työntekijäsi TyEL:n mukaan, jos  

  • olet työnantajana suomalainen 
  • olet lähettänyt työntekijäsi Suomesta 
  • työntekijäsi kuuluu ulkomaankomennuksen alkaessa Suomen sosiaaliturvaan asumisen tai työskentelyn perusteella.  

  Lähettämäsi työntekijän ei välttämättä tarvitse olla palveluksessasi lähettämishetkellä, vaan voit palkata hänet suoraan ulkomaankomennusta varten. Kiinteän yhteyden sinuun on silti säilyttävä koko ulkomaankomennuksen ajan. 
   
  Jos lähetät työntekijäsi sopimuksettomaan maahan, on mahdollista, että sinun tulee vakuuttaa hänet myös työskentelymaan lainsäädännön perusteellaPyydä tarvittaessa Ilmariselta lausunto siitä, että työntekijä kuuluu Suomen työeläkejärjestelmään eli niin sanottu ”To whom it may concern” -lausunto. Lausunnolla voit joissakin maissa välttää kaksinkertaiset eläkevakuutusmaksut, jotka sinulle koituu, jos joudut järjestämään hänelle eläketurvan kahdesta maasta. 

  Jos lähetät työntekijäsi sopimuksettomaan maahan, sinun tulee ilmoittaa ulkomaan työkomennuksen alkamisesta, muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Työkomennukselle lähtevän työntekijän tulee myös itse tehdä vastaava ilmoitus omalta ja mahdollisten perheenjäsenten osalta, jotta he pysyvät Suomen sosiaaliturvassa ulkomaankomennuksen ajan. Kela ratkaisee, onko työntekijällä oikeus Kelan etuuksiin ja Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksen aikana. 

  Löydät työnantajalle tarkoitettua lisätietoa kansainvälisestä työstä Kelan sivuilta (kela.fi). 

  Esimerkki: Lähetät perheellisen työntekijäsi ulkomaankomennukselle Singaporeen kolmeksi vuodeksi. Sinun ja työntekijäsi tulee asioida Kelan kanssa Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen liittyen. Työnantajana sinun  tulee selvittää työskentelymaan lakien mukaiset sosiaalivakuutusmaksut. Voit myös pyytää To whom it may concern -lausunnon Ilmariselta, jos työntekijäsi on TyEL-vakuutettu Ilmarisessa. Lausunto voi vapauttaa sinut työskentelymaan eläkevakuutusmaksuista. Sovi työntekijäsi kanssa vakuutuspalkasta ja kirjatkaa se ulkomaankomennussopimukseen. Ilmoita vakuutuspalkka Tulorekisteriin.

TyEL-maksusi muodostuu vakuutuspalkan perusteella

Maksat TyEL-maksusi ulkomaan työkomennuksen aikana vakuutuspalkan perusteella. Vastaavasti työntekijällesi kertyy silloin eläkettä vakuutuspalkan eikä hänen todellisten ansioittensa perusteella.

Vakuutuspalkka tarkoittaa palkkaa, jota työntekijäsi saisi Suomessa samasta työstä. Vakuutuspalkka perustuu aina kotimaan palkkatasoon, eikä todellisen palkan määrä vaikuta siihen.

Sovi vakuutuspalkasta työntekijäsi kanssa samalla kun teette ulkomaankomennussopimuksen. Sopikaa siitä aina kirjallisesti ja kirjatkaa se ainakin ulkomaankomennussopimukseenKun sovitte vakuutuspalkasta, ottakaa huomioon seuraavat seikat: 

 • Vakuutuspalkka vastaa sitä bruttopalkkaa, jonka työntekijäsi saisi vastaavasta työstä Suomessa. Vakuutuspalkka voi olla pienempi tai suurempi kuin tosiasiallisesti maksettava palkka. 
 • Työnantaja ja työntekijä eivät voi vapaasti sopia vakuutuspalkan suuruudesta.  
 • Työskentelymaassa maksettavan palkan suuruudella ei ole merkitystä.  
 • Ottakaa vakuutuspalkassa huomioon luontoisedut, jotka työntekijäsi saisi Suomessa vastaavasta työstä.  
 • Ottakaa bonukset alusta asti osaksi vakuutuspalkkaa, jos ne olivat käytössä vastaavassa työssä Suomessa. 
 • Huomioikaa vakuutuspalkassa myös se, jos työntekijän työaika ulkomailla on pidempi kuin normaali työaika Suomessa tai jos ulkomaantyö vaatii erityisiä tietoja tai taitoja.  
 • Vakuutuspalkasta on hyvä sopia aina kirjallisesti ja esimerkiksi komennussopimuksessa mainita vakuutuspalkan määrä.  
 • Vakuutuspalkka koskee TyEL:n mukaan vakuutettua työtä riippumatta siitä, missä maassa työtä tehdään. 

 Sinun ei tarvitse määritellä vakuutuspalkkaa lyhyille, alle kuusi kuukautta kestäville ulkomaankomennuksille, jos 

 •  työntekijäsi tekee ulkomailla vastaavaa työtä kuin Suomessa lähtöhetkellä  
 •  työntekijäsi palkka maksetaan edelleen Suomesta 
 • työntekijän ulkomaankomennuksen ajaksi ei ole sovittu erillistä palkkaa.

Työntekijäsi eläkemaksu määräytyy vakuutuspalkan mukaan, ei sen palkan mukaan, joka hänelle on maksettu. Peri työntekijän maksuosuus hänen palkastaan myös silloin, jos olet ottanut hänelle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen.  

Lue lisää vakuutuspalkasta Työeläkelakipalvelusta (tyoelakelakipalvelu.fi) >

 1. Työntekijän todellinen palkka ulkomailla: 7100 €/kk.

  1. Eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava. Lähtöhetken palkka Suomessa esim. 5200 €/kk (sisältää luontoisedut, lomarahat, arvioidut bonukset).
  2. Mitä erikoisvaatimuksia ulkomaantyössä verrattuna kotimaan vastaavaan työhön? (työaika, tehtävät, yms.) Työntekijällä esimerkiksi laajempi vastuu tehtävässä ulkomailla.
  3. Työntekijä ja työnantaja määrittelevät vakuutuspalkan ja se on syytä kirjata komennussopimukseen. Vakuutuspalkka ilmoitetaan Tulorekisteriin.

  Vakuutuspalkka 5800 €/kk.

Vapaaehtoinen TyEL-vakuutus

Kun työntekijäsi eläketurva siirtyy työskentelymaahan, se saattaa heikentyä. Suomalaisena työnantajana voit täydentää sitä vapaaehtoisella TyEL-vakuutuksella. Sen voit ottaa, jos työntekijäsi kuuluu työsuhteensa alkaessa Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Voit ottaa vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen seuraavissa tilanteissa:

 • Lähetät työntekijäsi suomalaisen yrityksen ulkomaisen konserni- tai osakkuusyrityksen palvelukseen, vaikka työsuhde suomalaiseen työnantajaan ei säily.
 • Lähettämäsi työntekijä siirtyy ulkomailla saman yrityksen konserni- tai osakkuusyritykseen (ns. lokalisointi) tai toisen suomalaisen yrityksen tai sen konserni- tai osakkuusyrityksen palvelukseen.
 • Palkkaat työntekijäsi suoraan ulkomailta suomalaisen yrityksen tai sen konserni- tai osakkuusyrityksen palvelukseen (ns. paikalta palkattu).
 • Työntekijän yhteyden Suomen sosiaaliturvaan tulee jatkua katkeamatta ennen vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ottamista.
 • Voit ottaa vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen myös takautuvasti korkeintaan 6 kuukautta taaksepäin. 

Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen maksu perustuu vakuutuspalkkaan, jonka mukaan myös työntekijällesi kertyy eläkettä. Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen maksu muodostuu samalla tavalla kuin pakollisen TyEL-vakuutuksen. Pidätä tavalliseen tapaan työntekijäsi maksuosuus tämän palkasta ja tilitä koko maksu meille. Ilmoita vakuutuspalkka tulorekisteriin.

Jos haluat ottaa vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomailla työskentelevälle työntekijällesi, voit soittaa Ilmarisen myyntipalveluun numeroon 010 284 2385 (8,4 senttiä/minuutti).

Etätyö ulkomailla

Ulkomailla etätyötä tekevä ei kuulu automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan. EU-maissa työskentelevälle etätyöntekijälle voidaan kuitenkin hakea A1-todistus Eläketurvakeskuksesta (ETK) osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi.

Jos todistusta ei haeta tai voida myöntää, kuuluu työntekijä työntekomaan sosiaaliturvaan ja myös työnantajan kuuluu maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut sinne.

Lue lisää etätyöstä ulkomailla (etk.fi)