Etätyö ulkomailla – tietoa työnantajalle

Etätyö ulkomailla kasvattaa suosiotaan jatkuvasti. Työnantajana sinulla on useita asioita muistettavana, jos työntekijäsi tekee etätöitä ulkomailla. Sinun tulee huolehtia työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvasta myös ulkomaan etätyön aikana.

Kun työntekijäsi lähtee etätöihin ulkomaille

Kun työntekijäsi haluaa lähteä etätöihin ulkomaille, tulee teidän sopia siitä yhdessä. Etätyössä ulkomailla työntekijäsi ei kuulu automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan. Tästä syystä ennen lähtöä on hyvä selvittää, mihin maahan työntekijäsi vakuutus- ja sosiaaliturva maksetaan, ja minkä maan sosiaaliturvaan työntekijäsi kuuluu. Tarkista, mihin maahan työntekijäsi on lähdössä ja lue sen mukaiset ohjeet alta.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia*, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

*Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden kohdalla jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Iso-Britannia olisi vielä EU:n jäsen.

ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Kanada, Kiina, Korea, Quebecin provinssi, USA, Israel, Intia ja Japani.

Tietoa etätyöstä eri maissa

 1. Kun työntekijäsi lähtee etätöihin ulkomaille, sinulla työnantajana on useita asioita muistettavana. Lue alta neljän kohdan muistilista etätyötä varten.

  1. Hae A1-todistus työntekijällesi

  Hae työntekijällesi A1-todistus Eläketurvakeskukselta, oli kyse minkä pituisesta ulkomaan etätyöstä tahansa. A1-todistus osoittaa, että työntekijäsi kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Työnantajana sinun tulee hakea A1-todistus työntekijällesi, kun taas yrittäjä voi hakea todistusta itse. Hae A1-todistusta Eläketurvakeskuksen sivuilta (etk.fi).

  A1-todistuksen avulla etätyö ulkomailla vakuutetaan samalla tavalla kuin muukin työskentely ulkomailla. Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi etätyötä tekevällä on siis samat säännöt kuin lähetetyllä työntekijälläkin:

  • Etätyön ulkomailla tulee olla tilapäistä (enintään 2 vuotta)
  • Työ ulkomailla tulee tehdä suomalaisen työnantajan lukuun
  • Työntekijä kuuluu lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan.

  Jos työnantaja ei hae työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, tulee sosiaaliturva tästä työstä järjestää työskentelymaassa.

  Mikäli A1-todistus myönnetään

  Kun olet hakenut A1-todistusta, myönteisessä tapauksessa Eläketurvakeskus lähettää A1-todistuksen sinulle ja työntekijällesi. Eläketurvakeskus toimittaa tiedon todistuksesta työntekijän eläkevakuutusyhtiölle sekä Kelaan. Todistuksen perusteella työntekijäsi voi hakea Kelasta erikseen eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Lue lisää eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta (kela.fi).

  Mikäli A1-todistusta ei myönnetä

  Jos A1-todistusta ei haeta tai sitä ei voida myöntää, kuuluu työntekijä sen maan sosiaaliturvaan, jossa hän tekee etätöitä. Tällöin työnantaja maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut kyseiseen maahan.

  2. Tutustu kohdemaan työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan ja kulttuuriin

  Työlainsäädäntö, sosiaaliturva ja kulttuurillisetkin asiat vaihtelevat eri maiden välillä paljon. On siispä tärkeää, että tutustut kohdemaahan huolellisesti yhdessä työntekijäsi kanssa ennen ulkomaille etätöihin lähtöä. Lue lisää kansainvälisestä sosiaaliturvasta (stm.fi).

  3. Sovi kaikista asioista kirjallisesti etukäteen työntekijäsi kanssa

  Kaikista asioista on sovittava työntekijän kanssa kirjallisesti etukäteen, jotta molemmat osapuolet voivat tarvittaessa tarkistaa sopimuksen sisällön. Jos etätyöskentelystä ulkomailla aiheutuu lisäkustannuksia, on etukäteen sovittava myös siitä, kuka kustannuksista vastaa. Sopikaa työntekijäsi kanssa esimerkiksi seuraavista kuluista:

  • matkustuskulut ja asumiskulut
  • matkavakuutus
  • verotukseen liittyvät asiat.

  4. Suunnittele ja sovi muun muassa työterveyshuolto, tapaturmavakuutukset ja tietoturva-asiat

  Kun työntekijäsi lähtee etätöihin ulkomaille, sovi hänen kanssaan, miten seuraavat asiat järjestetään

  • työterveyshuolto
  • tapaturmavakuutukset
  • tietoturva- ja tietosuoja-asiat
  • henkilöstöhallintoon liittyvät asiat.

  Yrityksen työterveyshuoltoon saattaa Suomessa kuulua sairaanhoito, mutta etätyössä ulkomailla sairaanhoidon kustannukset voivat kuulua työntekijän vastuulle. Työnantajan työtapaturmavakuutuskaan ei välttämättä kata etätyössä sattuneita vahinkoja. Työnantaja voi ottaa vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen työntekijälle, mutta työntekijä tarvitsee myös henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

 2. Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Japanin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa.

  Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät kata kaikkia samoja etuuksia kuin EU:n sosiaaliturva-asetus. Kaikki sopimukset kattavat eläkkeet, mutta kaikki sopimukset eivät kata lakisääteistä tapaturmavakuutusta eivätkä suurinta osaa Kelan etuuksista.

  Lue lisää miten toimia, kun työntekijäsi lähtee etätöihin tai ulkomaankomennukselle sosiaaliturvasopimusmaahan

 3. Jos maiden välillä ei ole sosiaaliturvaa koskevaa sopimusta (esimerkiksi Thaimaa), työntekijöihin saatetaan soveltaa sekä lähtö- että tulomaan omia kansallisia lainsäädäntöjä.

  Lue lisää, miten sinun täytyy toimia, kun työntekijäsi lähtee etätöihin tai ulkomaankomennukselle sopimuksettomaan maahan

Vakuutuspalkka etätyössä ulkomailla

Etätyötä ulkomailla tehtäessä tulee työntekijällesi määrittää vakuutuspalkka samoilla ehdoilla, kuin lähetetyillä työntekijöillä. Lue lisää vakuutuspalkasta ja sen määrittämisestä.