Ihmisoikeusperiaatteet

Yritykset tarvitsevat sosiaalisen toimiluvan pärjätäkseen pitkällä aikavälillä. Ihmisoikeudet kuuluvat olennaisesti vastuulliseen liiketoimintaan. Lue tältä sivulta ihmisoikeusperiaatteistamme.

Odotamme sijoituskohteidemme noudattavan ihmisoikeuksia

Ihmisoikeudet ja niiden noudattaminen ovat olennainen osa toimintaamme. Siten on luonnollista, että ne näkyvät myös sijoitustoiminnassa.

Ihmisoikeudet määritellään kansainvälisten sopimusten ja julistusten avulla, esimerkkinä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Nämä oikeudet kuuluvat yhtäläisesti kaikille ikään, sukupuoleen, uskontoon, syntyperään tai varallisuuteen katsomatta.

Lisäksi muun muassa työelämään ja lapsiin liittyvistä oikeuksista on kirjoitettu yksityiskohtaisemmin niihin aiheisiin keskittyneissä sopimuksissa ja julistuksissa.

Ihmisoikeusperiaatteissamme kuvataan, miten otamme huomioon ihmisoikeudet sijoituspäätöksissämme. Käytännön ohjeistuksessa kerrotaan, miten nämä periaatteet näkyvät käytännön salkunhoidossa.

Lataa vastuullisen sijoittamisen periaatteet (pdf)