Principer för mänskliga rättigheter

Företag behöver ett socialt mandat för att klara sig i längden. De mänskliga rättigheterna är en integrerad del av en ansvarsfull verksamhet. Här kan du läsa våra principer för mänskliga rättigheter.

Vi förväntar oss att våra placeringsobjekt respekterar de mänskliga rättigheterna

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en viktig del av vår verksamhet och det är därför naturligt att de även avspeglas i vår placeringsverksamhet.

De mänskliga rättigheterna fastställs genom internationella avtal och deklarationer, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter tillhör alla oavsett ålder, kön, religion, härkomst eller ekonomisk ställning.

Dessutom finns mer utförliga avtal och deklarationer om bland annat arbetsrätt och barnens rättigheter.

I våra principer beskriver vi hur vi tar hänsyn till mänskliga rättigheter i våra placeringsbeslut. De praktiska anvisningarna fastställer hur principerna ska iakttas i Ilmarinens portföljhantering.

Läs avsnittet om mänskliga rättigheter i våra principer för ansvarsfulla placeringar (pdf, på engelska)