Uutinen 12.12.2022

YEL-uudistus voimaan vuodenvaihteessa​

​​Yrittäjän eläkelaki muuttuu vuodenvaihteessa: työtulo määritellään tarkemmin ja tarkistetaan useammin. – Yrittäjä ansaitsee yhtä hyvän eläke- ja sosiaaliturvan kuin palkansaaja. Uudistus auttaa tässä, vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen Ilmarisesta sanoo.

Eduskunta hyväksyi (eduskunta.fi) hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Kyseessä ei ole iso lakiuudistus, vaan nykyistä lakia täsmennettiin.

Uudistuksen tarkoitus on parantaa yrittäjien turvaa sekä yhdenmukaistaa yrittäjän työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä. Uudistus keskittyy siihen, miten yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo määritellään ja miten eläkeyhtiö sen tarkistaa.

Työtulon käsite säilyy entisellään

Yrittäjän työtulolla tarkoitetaan lakiuudistuksen jälkeenkin edelleen palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjä palkkaisi yrittäjätyötään tekemään henkilön, jolla on vastaava ammattitaito. Työtulon määrittelyn yhtenä pohjatietona käytetään kyseisen toimialan palkansaajien mediaanipalkkaa.

Työtulo ei kuitenkaan määräydy suoraan mediaanipalkasta, vaan yrittäjää kuullaan edelleen, eli työtulo määritellään yksilöllisesti. Kun eläkeyhtiö vahvistaa yrittäjän työtulon, määrittelyssä otetaan huomioon myös muut yrittäjän työpanoksen arvoon liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi työn määrä, yrittäjän ammattitaito ja yritystoiminnan laajuus.

Työtulot aletaan tarkistaa säännöllisesti

Suurin muutos YEL-uudistuksessa koskee eläkeyhtiöiden velvollisuutta tarkistaa yrittäjän työtulot säännöllisesti. Tähän asti yrittäjien työtuloja on päivitetty yleensä kahdessa tilanteessa: kun yrittäjä on hakenut muutosta työtuloon ja kun eläkeyhtiö tarkistaa työtulon palkkakertoimella aina vuoden alussa. Ensi vuonna palkkakerroin nostaa YEL-työtuloa 3,79 prosentilla.

Kun uudistus tulee vuoden 2023 alussa voimaan, eläkeyhtiöt alkavat tarkistaa yrittäjän työtulon tason säännöllisesti joka kolmas vuosi. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle tarkistuksen jälkeen kirjallisen ehdotuksen työtulon tasosta. Yrittäjä voi täydentää ehdotusta antamalla täydentäviä tietoja.

Ilmarinen aloittaa työtulojen tarkistukset arviolta huhti-toukokuussa 2023. Tarkastukset koskevat ensi vuonna 1.1.2023 voimassa olevia YEL-vakuutuksia, joissa työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa ja työtuloon ei ole tehty olennaista muutosta kolmeen vuoteen.

– Näin yrittäjän työtulo seuraa yritystoiminnan kehitystä ja yrittäjän turva on oikealla tasolla, Minna Hakkarainen sanoo.

– On yrittäjälle itselleen tärkeää, että hänen työtulonsa on oikealla tasolla, sillä työtulon perusteella määräytyy tulevan vanhuuseläkkeen lisäksi myös muut yrittäjän sosiaalietuudet, kuten esimerkiksi vanhempain- ja sairauspäivärahat. Eläkevakuutus tuo turvaa myös raskaisiin aikoihin, jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi tai perheen huoltaja kuolee, hän muistuttaa.

Päätökset pitää perustella entistä paremmin

Vuoden 2023 alusta lähtien eläkeyhtiöiden pitää myös perustella työtulopäätökset ja niissä käytetyt tiedot nykyistä paremmin. Näin lisätään ymmärrystä työtulojen määrittelyn perusteista.

Eläkeyhtiö ei hyödy taloudellisesti suuremmista YEL-maksuista tai työtulojen tason nostosta, sillä eläkeyhtiön keräämät YEL-maksut menevät nyt eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeisiin.

– Tavoitteemme on parantaa yrittäjäasiakkaidensa eläketurvaa. Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän sosiaali- ja eläketurvan kuin palkansaajat. Autamme asiakasyrittäjiämme asettamaan työtulonsa oikealle tasolle yrittäjäuran eri vaiheissa, Minna Hakkarainen sanoo.

Alivakuuttaminen yleistynyt

Lakia piti tarkentaa, koska yhä useammin yrittäjän työtulo ei vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa: monella yrittäjällä työtulo on matalampi kuin nykylaki edellyttää. Tämä aiheuttaa sen, että yrittäjän sosiaali- ja eläketurva jää pieneksi ja jälkeen muista väestöryhmistä. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan alivakuuttaminen on yleistynyt erityisesti lähivuosina.

Lue lisää

Ajankohtaista

Ihminen katsoo kädessään olevaa puhelinta, kuvituskuva.

Uutinen 19.2.2024

Eläkekertymä on osa omaa talouttasi – nyt myös OP-mobiilin kautta

Oletko asiakkaamme ja käytät myös OP-mobiilia? Pääset nyt omalle työeläkeotteellesi ja eläkearviolaskureille suoraan OP:n mobiilipankkisovelluksesta. Näin tuomme eläketurvan lähelle sinua ja toteutamme samalla kestävyysohjelmamme tavoitteita.

Eläkekertymä on osa omaa talouttasi – nyt myös OP-mobiilin kautta

Uutinen 2.2.2024

iAreenassa ennakoitiin eläkeaikaa

Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto järjestivät eilen järjestyksessään neljännentoista iAreena-seminaarin, vuotuisen ajankohtaisfoorumin ikääntyvien asioihin liittyvistä teemoista. Tällä kertaa pohdittiin valmistautumista ja varautumista eläkeaikaan.

iAreenassa ennakoitiin eläkeaikaa

Tiedote 1.2.2024

Tutkimus: Joka kolmas aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi

Yli puolet eläkeläisistä voi hyvin ja kokee asettuneensa eläkeläisen rooliin luontevasti, käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Vaikeimmaksi eläkkeelle jäämisen kokivat he, joille työllä on erityinen merkitys, kuten yrittäjät. Arvio omasta jaksamisesta työelämässä on parantunut edellisvuodesta. Useampi kuin joka kolmas kuitenkin aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi.

Tutkimus: Joka kolmas aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi
Lisää uutisia ja tiedotteita