Oppisopimuskoulutuksella uusiin työtehtäviin

Yksi ammatillisena kuntoutuksena tukemistamme opiskelumuodoista on oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksessa voit tehdä minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Samalla teet opintoihisi liittyvää työtä ja saat siitä palkkaa. Tavoitteena on, että työllistyt oppisopimuskoulutuksen jälkeen terveydentilallesi sopivaan työhön.

Mikä on oppisopimuskoulutus?

Oppisopimuskoulutuksessa suoritat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon työn ohella. Oppisopimuskoulutuksen ajalle solmitte työsuhteen ja työnantajasi maksaa sinulle palkkaa. Sopimuksen oppisopimuksesta teette yhdessä sinun, työnantajasi ja oppisopimustoimiston kanssa.

Oppisopimustoimisto määrittelee opintojesi keston, tavallisesti se kestää noin 2–3 vuotta.

Milloin voin saada ammatillista kuntoutusta?

Tee testi ja selvitä mahdollisuutesi ammatilliseen kuntoutukseen.

Oppisopimuskoulutus ammatillisena kuntoutuksena

Kun tuemme oppisopimuskoulutustasi ammatillisena kuntoutuksena, maksamme kuntoutusrahan työnantajalle palkkaa vastaavilta osin. Työnantajasi saa kuntoutusrahan täyttämällä hakemuksen kuntoutusrahasta. Työnantajasi saama kuntoutusraha on enintään palkkasi suuruinen. Jos kuntoutusrahasi on suurempi kuin palkkasi, saat meiltä kuntoutusrahan ja palkan välisen erotuksen.

Lue lisää kuntoutussuunnitelmasta

Lue lisää kuntoutusrahasta.

Lue lisää, mitä huomioimme, kun arvioimme, voimmeko tukea opintojasi

Mitä on hyvä tietää oppisopimuskoulutuksesta sen eri vaiheissa?

Valitse alta, mistä tilanteesta haluat lukea lisää.

Kun ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmanasi on uudelleenkouluttautuminen oppisopimuksella, toimita tiedot siitä meille. Voit esittää suunnitelmasi ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen yhteydessä tai OmaEläkkeessä sen jälkeen, kun olet saanut ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.

Kerro suunnitelmassasi

 • koulutuksen tavoite
 • tutkinto
 • oppilaitoksen nimi
 • koulutuksen kesto
 • koulutuksen laajuus opintopisteinä
 • koulutuksen alkamis- ja päättymispäivät.

Kun olemme saaneet suunnitelmasi, arvioimme sen sopivuuden terveydentilallesi ja kokonaistilanteeseesi. Olemme sinuun tämän jälkeen yhteydessä ja ohjeistamme eteenpäin. 

Kun olet saanut meiltä hyväksynnän kuntoutussuunnitelmastasi, tee sopimus oppisopimuksesta. Sopimus tehdään yhdessä työnantajasi ja oppisopimustoimiston kanssa. Toimita meille tämän jälkeen

 • kopio oppisopimuksesta
 • Ilmarisen opiskelutodistus, jonka oppilaitoksen edustaja täyttää, kun koulutuksesi alkaa
 • verokortti etuutta varten, jos kuntoutusrahasi on suurempi kuin oppisopimuskoulutuksen ajalla maksettava palkkasi.

Pyydä lisäksi työnantajaa täyttämään Hakemus kuntoutusrahasta -lomake. Tämän jälkeen saat päätöksen kuntoutusrahasta koulutuksesi ajalle.

Toimita meille opiskelutodistuksesi aina elokuussa ja verokorttisi vuodenvaihteessa

Pyydä oppilaitoksesi edustajaa täyttämään oheinen Ilmarisen opiskelutodistus  ja lähettämään se meille aina elokuussa niin kauan kuin opiskelet. Tarvitsemme opiskelutodistusta siihen, että voimme

 • seurata opintojesi etenemistä
 • maksaa kuntoutusrahan työnantajalle
 • maksaa sinulle opinnoista aiheutuviin hankintoihin tarkoitetun korvauksen. Lue lisää kulukorvauksista.

Toimita verokorttisi meille aina vuodenvaihteessa.

Ilmoita muutoksista opinnoissasi

Saat meiltä kuntoutusrahaa opintojesi ajalta. Jos opintosi keskeytyvät tai viivästyvät esimerkiksi sairausloman vuoksi, ota yhteyttä omaan kuntoutusasiantuntijaasi. Ota häneen yhteyttä myös siinä tapauksessa, jos valmistutkin suunniteltua aikaisemmin. Löydät kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot kuntoutuspäätöksestäsi OmaEläkkeessä.

Kun olet valmistunut, toimita meille kopio tutkintotodistuksestasi. Kätevimmin toimitat sen OmaEläkeessä kohdasta Lähetä viesti.

Kun olet opiskellut ammatillisessa kuntoutuksessa uuteen ammattiin, etkä löydä työtä heti valmistumisesi jälkeen saat apua työnhakuun ja työllistymiseen TE-palveluista (te-palvelut.fi)