Artikkelit

Kuorma-autolla ulkomaille, miten kuljettajan eläketurva järjestetään?

Ulkomaille töihin lähetetyn autonkuljettajan eläkevakuuttamisesta ja muusta sosiaaliturvasta työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia vapaasti. Eläketurvan järjestämiseen vaikuttavat kuljettajan kotimaa, määränpää, kuljetuksen kesto ja työsuhteen ehdot. Asiasta säädetään Suomen omassa sosiaali- ja eläketurvaa koskevassa lainsäädännössä, valtioiden välisissä sosiaaliturvasopimuksissa ja Euroopan unionissa liikuttaessa EU:n säännöksissä.

Kuljetusalan matkustavaan henkilökuntaan sovelletaan useassa maassa työskenteleviä henkilöitä koskevia säännöksiä. Alalla ei ole enää voimassa omia säännöksiä EU-alueella.

Useassa maassa työskentelevät 

Samanaikaisesti useassa maassa työskentelevän henkilön eläketurva kuuluu vakuuttaa asuinmaassa, jos hän

  • työskentelee siellä huomattavan osan ajasta (25 %)
  • ei tee huomattavaa osaa työstään asuinmaassaan, mutta työskentelee kahdelle tai useammalle työnantajalle, joista ainakin kahden kotipaikka sijaitsee henkilön asuinvaltion ulkopuolella sijaitsevissa jäsenvaltioissa.

Jos työntekijä ei työskentele asuinmaassaan huomattavaa osaa ajasta, hänet vakuutetaan työnantajan kotipaikassa

  • jos hänellä on työsuhde yhteen työnantajaan
  • jos hänellä on enemmän kuin yksi työnantaja, joiden kotipaikka on yhdessä ja samassa jäsenvaltiossa
  • jos hänellä on enemmän kuin yksi työnantaja, joiden kotipaikat ovat kahdessa jäsenvaltiossa ja toinen näistä jäsenvaltioista ei ole henkilön asuinmaa

Esimerkkejä

  1. Mikko asuu Virossa. Hän on suomalaisen kuljetusyrityksen palveluksessa ja ajaa rekkaa Baltian maissa. Ajosta yli 30 % tapahtuu hänen asuinmaassaan Virossa. Koska huomattava osa työskentelystä tapahtuu Virossa, suomalainen työnantaja hoitaa Mikon vakuuttamisen Viron lainsäädännön mukaisesti.
  1. Mikolla on suomalaisen työnantajan lisäksi myös työnantaja Ruotsissa. Mikko ei työskentele asuinmaassaan Virossa juuri lainkaan. Hänet tulee silti vakuuttaa asuinmaassaan Virossa, sillä kahden hänen työnantajayrityksensä kotipaikat ovat muualla kuin hänen asuinmaassaan.
  1. Mikko työskentelee pelkästään suomalaisen kuljetusyrityksen palveluksessa ja ajaa rekkaa ympäri Eurooppaa. Hän asuu Virossa, mutta ei työskentele siellä juuri lainkaan. Hänet vakuutetaan Suomessa, joka on hänen työnantajayrityksensä kotipaikka.

Kun palkkaat työntekijää, varmista, onko hänellä muita työnantajia EU-jäsenvaltioissa. Se voi vaikuttaa siihen, mihin maahan maksut maksetaan.

Vain yhdessä maassa työskentelevät

Jos suomalaisen kuljetusyrityksen palveluksessa oleva kuljettaja työskentelee vain yhdessä EU-maassa, hänet tulee vakuuttaa työntekomaassa. Jos kyseessä on tilapäinen komennus, kuljettaja voi olla myös lähetetty työntekijä. Tällöin hänet vakuutetaan lähtömaassa Suomessa, jos hänellä on Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus.

Yrittäjä itse ratissa

Yrittäjä vakuutetaan asuinmaassaan, jos hän harjoittaa huomattavan osan (25 %) toiminnastaan siellä. Jos hän ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinmaassaan, hänet vakuutetaan maassa, jossa yrityksen keskuspaikka sijaitsee.

Lähetetyn työntekijän todistus

Useassa EU-maassa tai lähetettynä työntekijänä / yrittäjänä ajavat kuljettajat tarvitset A1-todistuksen, joka osoittaa

  • minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä tai yrittäjä kuuluu
  • mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan

Työnantajana sinun tulee hakea A1-todistus lähetetylle työntekijällesi. Jos työntekijällä on useita työnantajia, työntekijä hakee itse todistuksen asuinmaastaan.

Todistusta haetaan Eläketurvakeskuksen sähköisen asioinnin kautta (etk.fi) ja parhaimmillaan sen saa kahdessa tunnissa. Todistuksen saa ladattua suoraan omalle mobiililaitteelleen. Kela saa tiedon myönnetystä A1-todistuksesta, jonka jälkeen työntekijälle lähetetään eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti helpottaa asiointia paikallisessa lääkärissä ja sairaalassa varsinkin, jos yhteistä kieltä ei ole.

Lähetetty työntekijä Iso-Britanniaan

EU:n ja Iso-Britannian välillä on solmittu kauppa- ja yhteistyösopimus. Sopimuksessa on määräyksiä koskien muun muassa lähetettyjä työntekijöitä, lähetettyjä yrittäjiä sekä useassa maassa työskenteleviä henkilöitä. Sopimus määrittelee, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä toisessa maassa työskentelevään henkilöön sovelletaan. Sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä sovelletaan 1.1.2021 lähtien syntyviin tilanteisiin.

Sopimuksessa on osittain samoja sääntöjä kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksessa. Esimerkiksi Suomesta lähetetty työntekijä, joka työskentelee Iso-Britanniassa korkeintaan kaksi vuotta, voi edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Iso-Britanniaan lähetetylle työntekijälle tai useassa maassa työskentelevälle, tulee siis edelleen hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta. Eläketurvakeskus selvittää sovelletaanko tilanteessa Iso-Britannian erosopimusta vai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta.

Vakuutuspalkka

Jos kuljettaja työskentelee ulkomailla kerrallaan yli kuusi kuukautta, hänelle tulee määritellä vakuutuspalkka. Vakuutuspalkka on palkka, mitä kyseiselle kuljettajalle Suomessa maksettaisiin vastaavasta työstä.

Ulkomaantyön webinaari Ilmarisella 27.10.2023

Ilmarinen järjestää maksuttoman ulkomaantyön ja kansainvälisen liikkuvuuden webinaarin 27.10.2023. Webinaarissa tarkastelemme aihetta laaja-alaisesti eri viranomaisten näkökulmasta. 

Neuvomme myös, miten A1-todistus haetaan ulkomaantyöhön vaivattomasti. Varaa päivämäärä nyt jo kalenteriisi!

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 7.12.2023

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Artikkelit 4.12.2023

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Keskustelua herättävä ja kuitenkin mainettaan parempi. Sellainen on yrittäjien tärkein vakuutus YEL. Mielipiteitä riittää, kun YEL:istä puhutaan, mutta kuinka hyvin se oikeasti tunnetaan? Laita tietosi testiin!

Saatko kaikki oikein YEL-testistämme?

Artikkelit 16.11.2023

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen kilpailuvaltti ja tehokkuutta parantava tekijä. Kun haluamme parantaa työhyvinvointia, alamme kuitenkin usein suoraan suunnitella toimenpiteitä sen sijaan että ensin miettisimme, mitä haluamme saada aikaiseksi ja mihin todella haluamme vaikuttaa.

Tulevaisuuden laboratorio: Onko yrityksesi työkykyjohtaminen loogista?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita