Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi antaa kattavan kuvan siitä, miten työkyvyttömyys kehittyy Suomessa eri toimialoilla. Se tarjoaa ennusteen uusien etuuksien määrästä sekä tietoa myönnettyjen osa- ja työkyvyttömyyseläkkeiden diagnooseista.

Mikä työkyvyttömyyseläkeindeksi?

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi sisältää kolme tilastoa:

  • Ennuste uusista etuuksista toimialoittain
  • Pysyvän työkyvyttömyyden lääketieteelliset syyt vuosittain
  • Pysyvän työkyvyttömyyden lääketieteelliset syyt toimialoittain

Ennuste uusista etuuksista toimialoittain

Työkyvyttömyys vaihtelee toimialoittain. Kuvasta näet ennusteen Ilmarisesta myönnettävistä uusista etuuksista tuhatta työntekijää kohden eri toimialoilla. Mukana ovat ammatillisen kuntoutuksen päätökset, osakuntoutustuet, kuntoutustuet, osatyökyvyttömyyseläkkeet sekä työkyvyttömyyseläkkeet. Ennuste on laskettu vuodelle 2024.

Ennuste työkyvyttömyydestä

Mitä ennuste pitää sisällään?

Ennuste perustuu Ilmarisessa kehitettyyn laskentatapaan. Tärkeimpiä muuttujia ovat aiempien vuosien etuuksien määrä sekä työnantajan koko. Lisäksi huomioimme mm. työntekijöiden iän, palkat, palkkaerot ja keskimääräisen työajan.

Mistä ennuste kertoo?

Käyttämistämme muuttujista keskimääräistä korkeampi ikä ja suuremmat palkkaerot ennustavat yrityksessä suurentunutta riskiä työkyvyttömyysetuuksille. Aloilla, joilla työkyvyttömyyttä on vähän, palkkataso on korkeampi ja työtehtävät vaativat enemmän koulutusta. Poikkeuksena tähän on majoitus- ja ravitsemustoiminta, jossa keski-ikä on matala ja työsuhteet lyhyitä. Työkyvyttömyys on puolestaan yleisintä fyysisesti raskailla aloilla.

Toimialojen väliset erot työkyvyttömyydessä muuttuvat hitaasti, koska ennustavat tekijät kuvastavat toimialojen rakenteellisia ominaisuuksia.

Pysyvän työkyvyttömyyden syyt

Graafista näet diagnoosijakaumat pääluokittain Ilmarisen myöntämistä osatyökyvyttömyyseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä eri vuosina. Tilastossa ovat mukana vain he, joiden toimiala voidaan määritellä luotettavasti. Tämän ehtona on se, että henkilö on ennen työkyvyttömyyden alkua ollut työelämässä.

Toistaiseksi voimassa olevaa työkyvyttömyyseläkettä edeltää yleensä pitkä sairauspoissaolo työstä ja usein myös ammatillinen kuntoutus tai määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Tilasto muuttuu hitaasti.

Pysyvien työkyvyttömyysetuuksien diagnoosit toimialoittain

Näet tilastosta toistaiseksi voimassa olevien osatyökyvyttömyyseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit. Tilastossa ovat vakiintuneesti työelämässä olleet henkilöt. Mukana ovat yksityisen sektorin kymmenen eniten työllistävää toimialaa. Tilasto osoittaa, että eri aloilla pysyvään työkyvyttömyyteen liittyvät eri sairaudet. Toimialojen määritelmistä löydät lisätietoa Tilastokeskuksen luokitussivulta (tilastokeskus.fi).

Näillä aloilla työkyvyttömyyttä on vähiten

Näillä aloilla työkyvyttömyyttä on eniten

Hyödynnä tilastojamme vapaasti

Tilastot perustuvat Ilmarisen dataan, joka edustaa noin 37 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työntekijöistä. Voit käyttää kuvia ja tilastoja vapaasti, kunhan mainitset Ilmarisen lähteenä (Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0)). Jos kaipaat lisätietoja, voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen anssi.smedlund@ilmarinen.fi.