Osakeyhtiö ja YEL-vakuutus

Työskenteletkö yrittäjänä osakeyhtiössä? Oletko johtavassa asemassa? Silloin tarvitset yleensä yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Jos sinulla on useampi yritys, yksi YEL-vakuutus kattaa kaiken yritystoimintasi.

Osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen

YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen, ei yrityskohtainen. Sinulla voi siis olla useampi yritys, mutta tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, jossa huomioidaan kaikki yrittäjätoimintasi.

Osakeyhtiön osakkaana sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen yleiset ehdot täyttyvät sekä työskentelysi ja omistuksesi osakeyhtiössä täyttävät alla kuvatut edellytykset.

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

Ota YEL-vakuutus, kun seuraavat viisi ehtoa täyttyvät:

 1. Olet iältäsi 18–67-vuotias. YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin 
  • vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta 
  • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta 
  • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.
 1. Yritystoimintasi vähimmäiskesto on 4 kuukautta.  
 2. YEL-työtulosi on vähintään YEL-alarajan verran eli 8 261,71 euroa vuodessa (vuonna 2022).
 3. Työskentelet yrityksessäsi.
 4. Asut Suomessa.

Jos yrityksesi on osakeyhtiö, myös seuraavien kahden ehdon tulee täyttyä:

 1. Työskentelet yrityksessäsi johtavassa asemassa.
 2. Omistat
  •  yksin yli 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai
  • perheenjäsentesi kanssa yli 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi sinun tulee omistaa vähintään yksi työskentely-yhtiön osake.

Omistusosuuksia laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, sekä toisten yhteisöjen ja yhtymien kautta tapahtuva omistus. Saat lisätietoa välillisestä omistuksesta ja sen vaikutuksesta YEL-vakuuttamiseen työeläkelakipalvelun sivulta.

Lue lisää välillisestä omistuksesta työeläkelakipalvelusta (tyoeläkelakipalvelu.fi)

Esimerkki: Villellä ja Kallella on rekisteröity parisuhde. He pyörittävät elintarvikekauppaa osakeyhtiössä. Ville on toimitusjohtaja ja omistaa yhtiön osakkeista 5 prosenttia. Kalle on hallituksen puheenjohtaja ja omistaa yhtiön osakkeista 75 prosenttia. Loput osakkeista omistaa ulkopuolinen taho. Sekä Villen että Kallen on otettava YEL-vakuutus, koska he omistavat osakeyhtiön osakkeista yhdessä yli puolet ja työskentelevät omistamassaan yrityksessä.

Sinun katsotaan työskentelevän johtavassa asemassa, jos olet esimerkiksi

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • hallinto- tai toimialajohtaja
 • henkilö, jolla on asemansa perusteella nimenkirjoitusoikeus
 • henkilö, joka omistaa kaikki yhtiön osakkeet tai käyttää vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Olet johtavassa asemassa myös silloin, kun työskentelet yrityksessäsi ja tosiasiallisesti määräät sen toiminnasta, vaikka sinulla ei olisikaan muodollisesti johtavaa asemaa.

Kun työskentelet osakeyhtiössä johtavassa asemassa, perheenjäseniäsi ovat YEL:n mukaan

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, vaikka asuisitte eri osoitteissa
 • avopuolisosi, jos asutte yhteisessä taloudessa
 • samassa taloudessa kanssasi asuvat lapsesi ja vanhempasi sekä näiden puolisot
 • ottolapsesi ja ottovanhempasi.

Sisaruksesi eivät ole perheenjäseniäsi YEL-vakuuttamisen näkökulmasta, vaikka he asuisivat kanssasi samassa taloudessa ja harjoittaisivat kanssasi yrittäjätoimintaa.