Osakeyhtiö ja YEL-vakuutus

Työskenteletkö yrittäjänä osakeyhtiössä? Oletko johtavassa asemassa? Silloin tarvitset yleensä yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Jos sinulla on useampi yritys, yksi YEL-vakuutus kattaa kaiken yritystoimintasi.

Osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen

YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen, ei yrityskohtainen. Sinulla voi siis olla useampi yritys, mutta tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, jossa huomioidaan kaikki yrittäjätoimintasi.

Osakeyhtiön osakkaana sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, jos

 • työskentelet yrityksessäsi johtavassa asemassa
 • omistat yksin yli 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai perheenjäsentesi kanssa yli 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi sinun tulee omistaa vähintään yksi työskentely-yhtiön osake. Omistusosuuksia laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, sekä toisten yhteisöjen ja yhtymien kautta tapahtuva omistus. Lue lisää välillisestä omistuksesta työeläkelakipalvelusta (tyoelakelakipalvelu.fi).

Sinun katsotaan työskentelevän johtavassa asemassa, jos olet esimerkiksi

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • hallinto- tai toimialajohtaja
 • henkilö, jolla on asemansa perusteella nimenkirjoitusoikeus
 • henkilö, joka omistaa kaikki yhtiön osakkeet tai käyttää vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Olet johtavassa asemassa myös silloin, kun työskentelet yrityksessäsi ja tosiasiallisesti määräät sen toiminnasta, vaikka sinulla ei olisikaan muodollisesti johtavaa asemaa.

Kun työskentelet osakeyhtiössä johtavassa asemassa, perheenjäseniäsi ovat YEL:n mukaan

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, vaikka asuisitte eri osoitteissa
 • avopuolisosi, jos asutte yhteisessä taloudessa
 • samassa taloudessa kanssasi asuvat lapsesi ja vanhempasi sekä näiden puolisot
 • ottolapsesi ja ottovanhempasi.

Sisaruksesi eivät ole perheenjäseniäsi YEL-vakuuttamisen näkökulmasta, vaikka he asuisivat kanssasi samassa taloudessa ja harjoittaisivat kanssasi yrittäjätoimintaa.Lisäksi alla olevien muiden YEL-vakuuttamisen yleisten ehtojen tulee täyttyä.

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

Ota YEL-vakuutus, kun seuraavat viisi ehtoa täyttyvät:

 1. Olet iältäsi 18–67-vuotias. YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin
 • vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta 
 • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta 
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.
 1. Yritystoimintasi vähimmäiskesto on 4 kuukautta. 
 2. Työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024 (8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023). Työtuloa voi myös miettiä kuukausitasolla, eli noin 750 euroa kuukaudessa vuonna 2024 (715 euroa kuukaudessa vuonna 2023) .
 3. Työskentelet yrityksessäsi.
 4. Asut Suomessa.