Aktiebolag och FöPL-försäkring

Arbetar du som företagare i ett aktiebolag? Har du en ledande ställning? Då behöver du vanligtvis en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Om du har flera företag inkluderar FöPL-försäkringen alla dina företagsverksamheter.

FöPL-försäkring för delägare i aktiebolag

FöPL-försäkringen är alltid personlig, inte företagsspecifik. Du kan med andra ord ha flera företag men behöver bara en FPL-försäkring som inkluderar alla företagsverksamheter.

Som delägare i ett aktiebolag behöver du teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller de allmänna försäkringsvillkoren och ditt arbete och ägarskap i aktiebolaget uppfyller de kriterier som beskrivs nedan.

När behöver jag teckna en FöPL-försäkring?


Teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller följande fem villkor:

 1. Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis.  Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då 
  • en företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år 
  • en företagare född 1958–1961 fyller 69 år 
  • en företagare född 1962 eller senare fyller 70 år.
 1. Din företagsverksamhet pågår i minst 4 månader.  
 2. Din FöPL-arbetsinkomst är minst lika stor som FöPL-försäkringens nedre gräns, dvs. 8 575,45 euro per år (år 2023) eller 9 010,28 euro per år (2024).
 3. Du arbetar i ditt företag.
 4. Du bor i Finland.

Om ditt företag är ett aktiebolag, ska du dessutom uppfylla följande två villkor:

 1. Du har en ledande ställning i företaget.
 2. Du innehar
  • själv över 30 procent av aktiekapitalet eller röstetalet som aktierna berättigar till eller
  • tillsammans med dina familjemedlemmar över 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet som aktierna berättigar till. Dessutom ska du äga minst en aktie i det bolag där du arbetar.

Vid beräkning av ägarandelar beaktas även indirekt ägande samt ägande som sker via andra företag eller sammanslutningar.

Exempel: Ville och Kalle lever i ett registrerat partnerskap. De driver en livsmedelsaffär i form av ett aktiebolag. Ville är vd och äger 5 procent av bolagets aktier. Kalle är styrelseordförande och äger 75 procent av bolagets aktier. Återstående aktier ägs av en extern partner. Både Ville och Kalle måste teckna en FöPL-försäkring, eftersom de tillsammans äger mer än hälften av aktierna och arbetar för företaget de äger.

Du anses arbeta i en ledande ställning om du till exempel är

 • vd
 • styrelsemedlem
 • förvaltnings- eller affärsområdesdirektör
 • en person som på basis av sin ställning har firmateckningsrätt
 • en person som innehar samtliga aktier i bolaget eller utövar motsvarande faktisk bestämmanderätt i företaget.

Du anses även ha en ledande ställning om du arbetar i ditt företag och de facto har bestämmanderätt även om du formellt inte har en ledande ställning.

När du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag är dina familjemedlemmar enligt FöPL

 • make/maka eller registrerad partner, även om ni bor på olika adresser
 • sambo som bor i samma hushåll
 • barn, föräldrar och deras makar som bor i samma hushåll
 • adoptivbarn och adoptivföräldrar.

Syskon räknas inte som familjemedlemmar enligt FöPL även om de bor i samma hushåll och utövar företagsverksamhet tillsammans med dig.