Sivutoiminen yrittäjä ja YEL-vakuutus

Voit toimia yrittäjänä, vaikka olisit samaan aikaan palkkatyössä tai opiskelija. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen vakuutus myös sivutoimiselle yrittäjälle, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Sivutoimisen yrittäjän YEL-vakuuttaminen

Sivutoimisena yrittäjänä harjoitat yritystoimintaa, mutta saat pääasiallisen toimeentulosi esimerkiksi työntekijänä toisen työnantajan palveluksessa. On siis mahdollista, että työskentelet palkkatöissä ja sivutoimisesti yrittäjänä samanaikaisesti. Tässä tilanteessa työnantajasi vakuuttaa sinut työntekijän eläkevakuutuksella (TyEL) palkkatyön osalta ja sen lisäksi vakuutat itsesi yrittäjänä yrittäjän eläkevakuutuksella (YEL).

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

Ota YEL-vakuutus, kun seuraavat viisi ehtoa täyttyvät:

 1. Olet iältäsi 18–67-vuotias. YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin
 • vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta 
 • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta 
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.
 1. Yritystoimintasi vähimmäiskesto on 4 kuukautta. 
 2. Työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024 (8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023). Työtuloa voi myös miettiä kuukausitasolla, eli noin 750 euroa kuukaudessa vuonna 2024 (715 euroa kuukaudessa vuonna 2023) .
 3. Työskentelet yrityksessäsi.
 4. Asut Suomessa.
 1. Esimerkki: Riku on innokas valokuvauksen harrastaja. Hän kuvaa perhepotretteja viikonloppuisin ja työskentelee samalla päätoimisesti lähikaupassa. Valokuvauksen asiakaskunta kasvaa, ja harrastus työllistää Rikua yhä enemmän. Riku perustaa toiminimen. Hän arvioi, että hänen työpanoksensa arvo ylittää YEL-alarajan ja ottaa siksi YEL-vakuutuksen. Riku jatkaa päätoimista työskentelyään lähikaupassa ja valokuvaa perhepotretteja sivutoimisena yrittäjänä YEL-vakuutuksen alaisena.

Missä tilanteessa YEL-vakuutus on vapaaehtoinen?

Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen kahdessa tilanteessa:

 1. yrittäjätoimintasi on niin pienimuotoista, että YEL-työtulosi ei ylitä YEL-alarajaa
 2. olet työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.