Företagare i bisyssla och FöPL-försäkring

Du kan arbeta som företagare även om du samtidigt är löntagare eller studerande. Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL, är obligatorisk även för en företagare i bisyssla när vissa kriterier uppfylls.

När ska en företagare i bisyssla teckna en FöPL-försäkring?

Som en företagare i bisyssla utövar du företagsverksamhet men får din huvudsakliga utkomst till exempel som arbetstagare i en annan arbetsgivares tjänst. Det är möjligt att vara löntagare och företagare vid sidan om. I en sådan situation tecknar din arbetsgivare en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) åt dig, och du försäkrar dig själv med en pensionsförsäkring för företagare (FöPL).

Teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller följande fem villkor:

 1. Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis.
  Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då:
  • en företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år
  • en företagare född 1958–1961 fyller 69 år
  • en företagare född 1962 eller senare fyller 70 år.
 2. Din företagsverksamhet pågår i minst 4 månader.  
 3. Din FöPL-arbetsinkomst är minst lika stor som FöPL-försäkringens nedre gräns, dvs. 9 010,28 euro per år 2024 (8 575,45 euro per år 2023).
 4. Du arbetar i ditt företag.
 5. Du bor i Finland.

Läs mer om vem som behöver teckna FöPL-försäkring och när >

Exempel: Riku är intresserad av fotografering. Han tar familjeporträtt under veckosluten och arbetar samtidigt i närbutiken på heltid. Kundkretsen växer och fotograferingen sysselsätter Riku allt mer. Riku grundar en firma. Han uppskattar att värdet på hans arbetsinsatser överstiger den nedre gränsen för FöPL-försäkringen och tecknar därför en FöPL-försäkring. Riku fortsätter jobba i närbutiken på heltid och har en FöPL-försäkring för sin bisyssla som fotoföretagare. 

Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring i två situationer:

 1. din verksamhet är så småskalig att FöPL-arbetsinkomsten inte når upp till den nedre gränsen för FöPL
 2. du får ålderspension enligt arbetspensionslagarna.