Muut yritysmuodot ja YEL-vakuutus

Yritysmuotonasi voi myös olla avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta. Yrittäjänä huolehdit näissäkin tapauksissa eläketurvastasi itse ottamalla YEL-vakuutuksen. Sen ansiosta sinulle kertyy eläkettä ja saat taloudellisen turvan siltä varalta, että menetät työsi tai työkykysi. Vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen.

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

Ota YEL-vakuutus, kun seuraavat viisi ehtoa täyttyvät:

  1. Olet iältäsi 18–67-vuotias. YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin
  • vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta 
  • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta 
  • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.
  1. Yritystoimintasi vähimmäiskesto on 4 kuukautta. 
  2. Työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024 (8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023). Työtuloa voi myös miettiä kuukausitasolla, eli noin 750 euroa kuukaudessa vuonna 2024 (715 euroa kuukaudessa vuonna 2023) .
  3. Työskentelet yrityksessäsi.
  4. Asut Suomessa.

Avoin yhtiö (AY) ja YEL-vakuutus

Avoimen yhtiön perustavat kaksi tai useampi henkilöä yhdessä. Yhtiömiehinä voivat toimia luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, kuten muut yrityksetYhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta. 

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden yhtiön asioista päätettäessä. Avoimen yhtiön yhtiömies vakuutetaan Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan. 

Avoimessa yhtiössä työskentelevä perheenjäsen vakuutetaan työntekijöiden eläkelain, TyEL:n mukaan. Taulukossa avoimen yhtiön eri vakuuttamistilanteita.

Avoin yhtiö Työeläkevakuuttaminen
Yrityksessä työskentelevä yhtiömies Ota YEL
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä perheenjäsen (ei yhtiömies) Ota TyEL
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä perheenjäsen (ei yhtiömies) Jää työeläketurvan ulkopuolelle


Kommandiittiyhtiö (KY) ja YEL-vakuutus

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tavoin henkilöyhtiö. Kommandiittiyhtiössä on vastuullisten yhtiömiesten lisäksi yksi tai useampi niin kutsuttu äänetön yhtiömies.  

Äänetön yhtiömies rahoittaa toimintaa, mutta ei osallistu yhtiön hallintoon eikä ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista 

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vakuutetaan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan.

 

Vastuunalainen yhtiömies on käytännössä yrittäjä, joka hallinnoi yritystä. Vastuunalainen yhtiömies voi tehdä yksin päätöksiä yrityksen nimissä. 

Kommandiittiyhtiö Työeläkevakuuttaminen
Yrityksessä työskentelevä vastuunalainen yhtiömies Ota YEL
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä äänetön yhtiömies Ota TyEL
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä äänetön yhtiömies Jää työeläketurvan ulkopuolelle
Yrityksessä palkkaa vastaan työskentelevä perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies Ota TyEL
Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies Jää työeläketurvan ulkopuolelle

 

Osuuskunta (OSK) ja YEL-vakuutus

Osuuskunta on taloudellista toimintaa harjoittava yritys, jonka jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet, joita voi olla yksi tai useampi. Jäsenet voivat olla henkilöjäseniä tai yhteisöjä. Osuuskunta ei ole perinteisessä mielessä voittoon tähtäävä yritysmuoto.  

Osuuskunnan jäsenet eivät yleensä ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista. 

YEL:n vakuuttamisvelvollisuus koskee osuuskunnassa ja muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä edellyttäen, että:  

  • johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on yksin yli 30 prosentin tai 
  • yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosentin määräämisvalta yhteisössä.