Andra företagsformer och FöPL-försäkring

Du kan också ha ett öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. Som företagare sköter du även då själv om ditt pensionsskydd genom att teckna en FöPL-försäkring. Tack vare FöPL-försäkringen tjänar du in pension och får ekonomisk trygghet i händelse av att du förlorar jobbet eller din arbetsförmåga. Försäkringen är lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

Öppet bolag

Två eller flera personer kan tillsammans grunda ett öppet bolag. Fysiska personer eller sammanslutningar, såsom företag, kan fungera som bolagsmän. Bolagsmännen ansvarar personligen för bolagets skulder och förpliktelser både för sin egen och de andra bolagsmännens räkning. 

Bolagsmännen i ett öppet bolag är jämställda varandra vid beslut som gäller bolaget. Bolagsmän i ett öppet bolag försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Teckna en FöPL-försäkring när följande kriterier uppfylls: 

 • Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då:  
  • En företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år
  • En företagare född 1958–1961 fyller 69 år
  • En företagare född 1962 eller senare fyller 70 år. 
 • Företaget är verksamt i minst 4 månader.  
 • Din arbetsinkomst uppgår till minst 7 958,99 euro om året (år 2020). Läs mer om attfastställa arbetsinkomsten.
 • Du arbetar i ditt företag. 

Familjemedlemmar som arbetar i ett öppet bolag försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). I tabellen presenteras olika försäkringssituationer i öppna bolag.

 

Öppet bolag Arbetspensionsförsäkringar
Bolagsman som arbetar i företaget Teckna en FöPL-försäkring
Familjemedlen som arbetar
mot lön in företaget (inte bolagsman)
Teckna en ArPL-försäkring
En familjemedlen som arbetar
i företaget utan lön (inte bolagsman)
Utanför pensionsskyddet

 

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är liksom ett öppet bolag ett personbolag. I ett kommanditbolag finns det förutom de ansvariga bolagsmännen även en eller flera så kallade tysta bolagsmän.  

Tysta bolagsmän finansierar verksamheten men deltar inte i bolagets förvaltning och ansvarar inte personligen för bolagets skulder och förpliktelser.  

Ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Teckna en FöPL-försäkring när följande kriterier uppfylls: 

 • Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då:  
  • En företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år
  • En företagare född 1958–1961 fyller 69 år
  • En företagare född 1962 eller senare fyller 70 år. 
 • Företaget är verksamt i minst 4 månader.  
 • Din arbetsinkomst uppgår till minst 7 958,99 euro om året (år 2020). Läs mer om attfastställa arbetsinkomsten.
 • Du arbetar i ditt företag.

En ansvarig bolagsman är i praktiken en företagare som ansvarar för företagets förvaltning. En ansvarig bolagsman kan självständigt fatta beslut i företagets namn. 

 

Kommanditbolag Arbetspensionsförsäkringar
Ansvarig bolagsman som
arbetar i företaget
Teckna en FöPL-försäkring
Tyst bolagsman som
arbetar mot lön i företaget
Teckna en ArPL-försäkring
Tyst bolagsman som
arbetar i företaget utan lön
Utanför pensionsskyddet
Familjemedlem som arbetar mot lön
i företaget men som inte är bolagsman
Teckna en ArPL-försäkring
En familjemedlem som arbetar i företaget
utan lön och inte är bolagsman
Utanför pensionsskyddetAndelslag

Ett andelslag är ett företag som bedriver ekonomisk verksamhet vars medlemsantal och andelskapital inte har fastställs på förhand. Andelslaget ägs av dess medlemmar. Andelslaget kan ha en eller flera medlemmar. Medlemmarna kan vara personmedlemmar eller sammanslutningar. Andelslaget är inte en företagsform som i traditionell mening strävar efter vinst.

Andelslagets medlemmar ansvarar i regel inte personligen för andelslagets förpliktelser.

FöPL-försäkringsskyldigheten gäller personer som arbetar i ledande ställning i ett andelslag och andra sammanslutningar förutsatt att:

 • personen i ledande ställning ensam innehar över 30 procents eller
 • tillsammans med en familjemedlem över 50 procents bestämmanderätt i sammanslutningen.

Medlemmar i ett andelslag försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL) om följande kriterier uppfylls: 

 • Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då:  
  • En företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år
  • En företagare född 1958-1961 fyller 69 år  
  • en företagare född 1962 eller senare fyller 70 år