Arbetsprövning stöder återgången till arbetet

Arbetsprövning är det populäraste alternativet till yrkesinriktad rehabilitering. Det stöder din återgång till arbetet till exempel efter sjukledighet.

För vem och när är arbetsprövning ett lämpligt alternativ?

Genom arbetsprövning kan du återgå till dina tidigare arbetsuppgifter på din arbetsplats eller prova på ett helt nytt arbete. Förändringar i ditt hälsotillstånd kan kräva anpassade arbetsuppgifter för att du ska kunna återvända till arbetet. Genom arbetsprövning kan du prova hur lämpliga arbetsuppgifterna är i praktiken och återvända till arbetet med mindre belastning.

Oftast börjar arbetsprövningen med en kortare arbetstid, till exempel halv arbetstid/halvdag? och vid behov även mindre ansträngande arbetsuppgifter. Målet är att förlänga din arbetstid under arbetsprövningen så att du mot slutet av prövningen redan kan prova på att arbeta fulla dagar.

Arbetsprövningen pågår vanligen i tre månader.

Arbetsprövningsplan

Om du är intresserad av arbetsprövning, diskutera om det med din arbetsgivare och företagshälsovården till exempel i samband med ett arbetsmiljösamtal. Fundera tillsammans på om det på din arbetsplats finns uppgifter som du kunde övergå till genom arbetsprövning. Diskutera även arbetstiden och hur den följs upp samt vilken handledning du får i de nya uppgifterna och kom överens om det tillsammans.

Om det inte finns arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd på din arbetsplats eller om ditt anställningsförhållande har upphört kan du utföra arbetsprövningen någon annanstans.

Din rehabiliteringsspecialist på Ilmarinen hjälper dig gärna med att planera arbetsprövningen. Vid behov hjälper vi dig också att hitta en lämplig arbetsprövningsplats. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet som du hittar i MinPension-tjänsten under Mina dokument.

Skicka din plan till oss via MinPension-tjänsten när den är klar. Skicka rehabiliteringsplanen till oss senast 10 månader efter att du mottagit förhandsbeslutet från oss. Läs mer om rehabiliteringsplanen.

Utkomst under arbetsprövningen

Om arbetsprövningen är oavlönad betalar vi rehabiliteringspenning medan den pågår. Du kan få rehabiliteringspenning i högst 6 månader. Vi tecknar också en olycksfallsförsäkring åt dig och betalar reseersättning. Läs mer om reseersättning.

Om du får lön under arbetsprövningen kan din arbetsgivare ansöka om rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen som betalas till din arbetsgivare kan högst motsvara din lön. Om rehabiliteringspenningen överstiger din lön betalas mellanskillnaden ut till dig. Vid avlönad arbetsprövning tecknar arbetsgivaren en olycksfallsförsäkring åt dig. När du får lön för arbetsprövningen ersätter vi inte resekostnader eftersom du kan dra av dem i beskattningen.

Avtal om arbetsprövning

När vi har godkänt rehabiliteringsplanen ska du teckna ett avtal om arbetsprövning med din arbetsgivare. Avtalet består av en blankett som din rehabiliteringsspecialist skickar till din arbetsgivare per e-post. Returnera avtalet till oss när arbetsprövningen börjar.

Avtalet ska inkludera

  • arbetsprövningsplatsens kontaktuppgifter
  • arbetsprövningens tidpunkt
  • arbetsuppgifter
  • arbetstid
  • lönebelopp och arbetsgivarens kontonummer om du får lön under arbetsprövningen.

När vi har mottagit avtalet och arbetsprövningen har börjat får du ett beslut om rehabiliteringspenning som börjar betalas in på ditt konto.

Målet är att fortsätta arbeta

Målet med arbetsprövningen är att du ska kunna återgå till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. I bästa fall får du fortsätta arbeta med samma uppgifter efter arbetsprövningen. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig en arbetsplats efter arbetsprövningen kan TE-tjänsterna hjälpa dig att hitta jobb.