Lättföretagarens FöPL-försäkring

Som lättföretagare sysselsätter du dig själv och fakturerar dina kunder genom en faktureringstjänst. Du sköter ditt pensionsskydd själv genom att teckna en FöPL-försäkring när villkoren nedan för tecknande av försäkring uppfylls.

Vem är lättföretagare?

Du är en lättföretagare om du sysselsätter dig själv och använder en faktureringstjänst för fakturering av dina kunder. Som lättföretagare behöver du inte ha ett eget företag eller FO-nummer.  

Lättföretagare arbetar under eget namn för en eller flera uppdragsgivare. Du ansvarar också själv för marknadsföringen av dina tjänster och kundrekryteringen samt kommer överens med dina kunder om villkoren och ersättningen för dina uppdrag.

Du fakturerar dina kunder med hjälp av en faktureringstjänst. Faktureringstjänsten debiterar för varje fakturering en viss procentandel och sköter också exempelvis bokföringsuppgifter på dina vägnar.

För vilka livssituationer lämpar sig lättföretagarverksamhet?  

Som lättföretagare kan du med låg tröskel testa hur din affärsidé fungerar. Faktureringstjänsterna erbjuder ett enkelt sätt att fakturera för tillfälligt eller säsongartat arbete eller arbete som utförs som en bisyssla.

Om du är heltidsanställd av någon annan arbetsgivare och samtidigt lättföretagare på deltid, ansvarar ni båda för ditt pensionsskydd. I så fall tecknar din arbetsgivare en arbetspensionsförsäkring åt dig, alltså en ArPL-försäkring – och du tecknar en pensionsförsäkring för företagare åt dig själv, alltså en FöPL-försäkring. Båda försäkringarna är lagstadgade, alltså obligatoriska. Läs mer om företagande som bisyssla.

Måste en lättföretagare teckna en pensionsförsäkring?

Som lättföretagare sköter du vanligen ditt pensionsskydd så att du tecknar en FöPL-försäkring. Du bör teckna en försäkring när följande fem villkor uppfylls:

 1. Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då 
  • en företagare som är född 1957 eller tidigare fyller 68 år 
  • en företagare som är född 1958–1961 fyller 69 år 
  • en företagare som är född 1962 eller senare fyller 70 år.
 1. Din företagsverksamhet pågår i minst 4 månader.  
 2. Din FöPL-arbetsinkomst är minst lika stor som FöPL-försäkringens nedre gräns, dvs. 8 575,45 euro per år (år 2023) eller 9 010,28 euro per år (år 2024).
 3. Du arbetar i ditt företag.
 4. Du bor i Finland.

Att du använder en faktureringstjänst gör inte dig automatiskt till en företagare

Som företagare ska du teckna en FöPL-försäkring när de ovan nämnda villkoren uppfylls. Om ditt arbete däremot uppfyller kännetecknen för ett arbetsförhållande, alltså att du har ingått ett arbetsavtal, du får ersättning för ditt arbete och din arbetsgivare övervakar och leder ditt arbete, anses du vara en arbetstagare. I så fall ansvarar din arbetsgivare för pensionsförsäkringen (ArPL).