Bekämpning av grå ekonomi

Som en betydande byggherre har Ilmarinen ett ansvar att förebygga grå ekonomi i byggbranschen. Därför har vi tagit fram egna riktlinjer för bekämpning av grå ekonomi.

Vi förebygger grå ekonomi i byggbranschen

Sovellamme harmaan talouden torjuntaa koskevaa toimintaohjetta kaikissa rakennuttamissamme uudisrakennuskohteissa sekä peruskorjaus- ja perusparannuskohteissa. Ohjeistuksemme koskee kaikkia rakennuttamiseen liittyviä yhteistyökumppaneitamme sekä tavaroiden että palveluiden hankinnan osalta. 

Edellytämme esimerkiksi, että kaikki toimijat työmailla kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun eli noudattavat tilaajavastuulakia. Ulkomaisten työntekijöiden palkkauksen on oltava suomalaisten työehtosopimusten mukaista. Olemme myös asettaneet ehtoja töiden ketjuttamiselle alihankkijoille. 

Ladda ner våra riktlinjer för bekämpning av grå ekonomi - på Finska (pdf)