Harmaan talouden torjunta

Isona rakennuttajana meillä on vastuu huolehtia osaltamme harmaan talouden torjunnasta rakennusalalla. Olemme laatineet tätä varten omat toimintaohjeemme.

Torjumme harmaata taloutta rakennusalalla

Sovellamme harmaan talouden torjuntaa koskevaa toimintaohjetta kaikissa rakennuttamissamme uudisrakennuskohteissa sekä peruskorjaus- ja perusparannuskohteissa. Ohjeistuksemme koskee kaikkia rakennuttamiseen liittyviä yhteistyökumppaneitamme sekä tavaroiden että palveluiden hankinnan osalta. 

Edellytämme esimerkiksi, että kaikki toimijat työmailla kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun eli noudattavat tilaajavastuulakia. Ulkomaisten työntekijöiden palkkauksen on oltava suomalaisten työehtosopimusten mukaista. Olemme myös asettaneet ehtoja töiden ketjuttamiselle alihankkijoille. 

Liite:

Lataa Harmaan talouden torjuntavelvoitteet –ohjeistuksemme (pdf)