Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

Helpoiten haet työkyvyttömyyseläkettä OmaEläke-palvelussamme. Kun hakemuksesi on saapunut, käsittelemme sen ja saat päätöksen noin kahden kuukauden kuluessa.

 1. Tee hakemus

  Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä OmaEläke-palvelussamme.

  Suosittelemme, että haet eläkettä noin kolme kuukautta ennen kuin sairauspäivärahasi päättyvät. Liitä hakemukseen enintään kuusi kuukautta vanha B-lääkärinlausunto terveydentilastasi. Voit hakea samalla hakemuksella eläkettä myös Kelasta. Toimitamme silloin hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

  Katso alta ohjevideo työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen.

  Jos haet eläkettä ulkomailta, tutustu sivuun Eläkkeen hakeminen ulkomailta.

 2. Käsittely alkaa

  Kun hakemuksesi on saapunut meille, sen käsittely alkaa. Lisäksi hankimme tiedot saamistasi Kela-etuuksista, sinulle mahdollisesti sattuneista tapaturmista, ansio- ja työhistoriatiedot sekä muita mahdollisesti puuttuvia tietoja.

 3. Arvio työkyvystä

  Ilmarisen asiantuntijalääkärit tekevät vakuutuslääketieteellisen työkykyarvion lähettämiesi lääketieteellisten selvitysten perusteella. Jos tarvitsemme lisätietoja arvion tekemiseksi, tilaamme uusia tai puuttuvia lääketieteellisiä lisäselvityksiä työkykyarvion tueksi.

  Kun arvioimme työkyvyttömyyttäsi, teemme työkykyarvion lisäksi kokonaisarvion. Siinä huomioimme lääketieteellisten seikkojen lisäksi koulutuksesi, aikaisemman työskentelysi, ikäsi ja asuinpaikkasi. Kun olemme tehneet kokonaisarvion, teemme eläkeratkaisun.

  Ratkaisun yhteydessä arvioimme myös, olisiko ammatillisen kuntoutuksen keinoin vielä mahdollista kuntoutua työelämään. Jos näin on, saat meiltä ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.

 4. Saat eläkepäätöksen

  Saat työkyvyttömyyseläkepäätöksen noin kaksi kuukautta siitä, kun olemme saaneet hakemuksesi. Näet saamasi eläkepäätöksen OmaEläke-palvelussa kohdassa Omat asiakirjat. Saat päätöksen myös postitse.

  Myönteinen eläkepäätös

  Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Jos katsomme, että työkykysi on alentunut määräaikaisesti, eläkkeesi myönnetään määräaikaisena kuntoututukena tai osakuntoutustukena

  Kun kaikki myöntämisen kriteerit täyttyvät, lähetämme sinulle eläkepäätöksen sekä laskelman sinulle myönnettävän eläkkeen määrästä. Lue lisää eläkepäätöksen saapumisesta.

  Kielteinen eläkepäätös

  On mahdollista, että saat hylkäävän eläkepäätöksen, vaikka oma lääkärisi olisi suositellut sinulle eläkettä. Mikäli työkykysi katsotaan riittäväksi työelämässä jatkamiseen, annamme sinulle lisäohjeita päätöksellä.

  Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue, miten voit toimia saatuasi hylkäävän eläkepäätöksen.

 5. Eläke alkaa

  Kun sinulle on tehty myönteinen eläkepäätös, eläkkeesi maksetaan tilillesi kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

  Jos työkyvyttömyyseläkkeesi alkaa takautuvasti, maksamme eläkkeesi myös takautuvalta ajalta. Jos olet saanut jotain muuta etuutta tältä ajalta esimerkiksi Kelalta tai työttömyyskassasta, selvitämme etuudenmaksajalta maksetaanko takautuva eläke heille osittain tai kokonaan. Lue lisää eläkkeen maksamisesta ja verotuksesta.