Blogit

Töitä eläkeläisille ja konkareita yrityksille

Ilmarisen helmikuun alun iAreenassa julkistamien tutkimustulosten perusteella kaksi kolmesta haluaisi tehdä ansiotöitä eläkkeellä. Moni työhaluinen eläkeläinen ei kuitenkaan tee ansiotöitä, joten meillä yhteiskunnassa ja yrityksissä jää hyvää osaamista hyödyntämättä. Tämä on harmillista varsinkin tilanteessa, jossa monella alalla on suorastaan työvoimapulaa.

Olen jo syksyisessä blogissani aiemmin selventänyt, haluavatko eläkeläiset tehdä eläkkeellä töitä vai eivät. Kirjoituksen johtopäätös oli, että kyllä osa-aikaisesti ja jossain vaiheessa eläkeaikaa, mutta ei täysipäiväisesti eikä kaiken aikaa. Tällä kertaa keskityn siihen, miten asenteet työpaikoilla vaikuttavat eläkeläisten työhaluihin ja onko meillä Suomessa ikäsyrjintää. Vedän joitain johtopäätöksiä myös työnantajien asenteista. Niistä ainakin Eläketurvakeskus on julkistanut suhteellisen tuoreita tuloksia (etk.fi), joiden mukaan asenteet iäkkäämpiä työntekijöitä kohtaan ovat parantuneet 2000-luvulla.

Eläkeläiset ovat hyvin moninainen joukko, jonka jokainen ymmärtää hieman eri tavoin. Tässä tapauksessa eläkeläisinä tarkoitan alle 75-vuotiaita vanhuuseläkeläisiä eli ikänsä puolesta eläkkeelle jääneitä. Jos Ilmarisen tutkimuksen kohderyhmä tai tulokset kiinnostavat tarkemmin, kannattaa tutustua tiedotteeseen aiheesta.

Eläkeläiset ovat hyvässä kunnossa ja haluavat tehdä töitä

Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaisi tehdä ansiotöitä. Osuus on jopa hämmentävän suuri, kun tietääkseni eläkeläiset eivät rynni joukolla jokaisen avoimen työpaikan perässä. Töitä haluavien eläkeläisten suuri osuus johtuu pitkälti siitä, että useimmat haluavat työskennellä jossain vaiheessa eläkeaikaansa, mutta ei juuri nyt. Todennäköisesti moni ei myöskään halua nähdä suurta vaivaa löytääkseen sopivaa työtä. Jos joku sen sijaan tarjoaisi sopivaa työtä joustavilla työajoilla, moni mielellään tarttuisi tilaisuuteen. Lisäksi yllättävän moni olisi valmis tekemään ansiotyötä uudelle työnantajalle ja uusissa tehtävissä. Eläkkeelle jääneillä olisi siis paljon annettavaa kaikenlaisissa tehtävissä ja uuden oppiminen tuo myös eläkeläisille virtaa. Työhalujen lisäksi keskeistä on työkyky.

Ilmarisen tutkimustulosten mukaan eläkeläiset ovat hyvässä kunnossa ja suurin osa jaksaisi tehdä ansiotöitä fyysisen kuntonsa ja henkisten voimavarojensa puolesta. Viime vuosina tulokset ovat kuitenkin laskeneet. Aivan yhtä moni ei jaksaisi fyysisen kuntonsa puolesta kuin vielä viitisen vuotta sitten. Syy voi liittyä arkiliikuntaan, työn vaatimuksiin, jaksamisen kokemukseen tai siihen, että samaan aikaan myös eläkkeellesiirtymisikä on viime vuosina myöhentynyt.

Konkreettisen esimerkin työskentelyyn eläkkeellä tuo Japani, jossa väestön ikääntyminen on Suomea pidemmällä. Japanissa eläkeläiset ovat aktiivisia työelämässä ja jopa kuusi kymmenestä 65‒74-vuotiaasta miehestä tekee ansiotöitä. Syy liittyy usein liian pieneen eläkkeeseen, ja siitä Suomen ei toki kannata ottaa mallia. Japanin tilanne kuitenkin osoittaa, että suurin osa pystyisi työskentelemään eläkkeellä.

Asenteet työpaikalla vaikuttavat työhaluihin ja liian moni on kohdannut ikäsyrjintää

Eläkeiän saavuttaneella on aina vaihtoehto työnteolle. He voivat jäädä eläkkeelle. Siksi jos ei ole taloudellista pakkoa, työpaikalla on epäkohtia tai terveydentila estää työntekoa, moni jää mieluummin eläkkeelle. Kyselytulosten perusteella vain joka kuudes työskenteli pidempään taloudellisten syiden vuoksi. Useimmilla työnteon jatkaminen on siis pakon sijaan mahdollisuus. Siten työpaikan käytännöt ja oma terveydentila korostuvat, kun eläkeiän saavuttanut päättää, jatkaako ansiotöiden parissa vai ei.

Keskeisin syy aikaistaa eläkkeelle jäämistä oli oma terveydentila ja se oli odotettavaa. Sen sijaan yllättävää oli, että joka neljäs aikaisti eläkkeelle jäämistään työilmapiirin vuoksi. Kun lisäksi joka kymmenes on kokenut ikäsyrjintää töissä, työpaikoilla näyttäisi olevan käytäntöjä, jotka estävät eläkeläisiä jatkamasta ansiotöissä. Vastanneet kertovat ikäsyrjinnän näkyvän muun muassa annetuissa tehtävissä, työyhteisön puheissa ja irtisanomistilanteissa. Ilmapiiriongelmat voi toisaalta nähdä myös potentiaalina. Jos työpaikoilla haluttaisiin saada lisää osaavaa työvoimaa, kannattaa panostaa konkarimyönteiseen ilmapiiriin. Siten on mahdollista saada toisaalta eläkeiässä olevia jatkamaan töissä pidempään ja toisaalta joustavia tekijöitä eläkkeelle siirtyneistä. Joka tapauksessa tulokset kertovat, että työpaikoilla on eläkeläisten näkökulmasta vielä kehitettävää työkykyjohtamisen käytännöissä.

Työnantajat arvostavat konkareita ja suurin osa voisi palkata myös eläkeläisiä

Eläketurvakeskus on selvittänyt työnantajien näkemyksiä ikäjohtamiseen ja ikääntyvien palkkaamiseen. Tulokset ovat töitä haluavien eläkeläisten näkökulmasta pääosin ilahduttavia. Kaksi kolmesta voisi palkata myös eläkeläisen ja lähes yhtä moni työnantaja kokee, että työpaikalla työntekijöitä myös tuetaan jatkamaan työssään vanhuuseläkeikään asti. Siten useimmissa paikoissa tehdään jo nyt paljon hyvää.

Työnantajat näkevät myös yli 55-vuotiaat tärkeänä voimavarana ja monissa asioissa keskivertotyöntekijöitä parempina, kuten luotettavuudessa ja ongelmanratkaisukyvyssä. Asenteet ovat 2000-luvulla parantuneet, josta kertoo yli 60-vuotiaiden työllisyysasteen lähes kaksinkertaistuminen viimeisen 15 vuoden aikana.

Yksi mielenkiintoinen ero eläkeläisten mielipiteisiin oli, että työnantajat huomattavasti mieluummin tarjoaisivat töitä entiselle työntekijälle kuin rekrytoisivat uuden henkilön. Eläkeläiset ovat tässä suhteessa työnantajia muutosmyönteisempiä, kun moni eläkeläinen oli valmis tekemään töitä uudelle työnantajalle. Tulokset kertovat siitä, että eläkeläisten työhalukkuutta tulisi ajatella nykyistä avarakatseisemmin, ja että meillä Suomessa on tarve konkarityöntekijöitä välittäville palveluille.

Miten saada konkareiden täysi panos hyödynnettyä?

Lopuksi tarjoan vinkkejä, miten saisimme konkareiden täyden panoksen hyödynnettyä. Tärkein vinkkini on luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde ja välittävää ilmapiiriä tiimiin. Siinä auttaa välittävä asenne, toisen näkökulman huomioiminen ja rehellisyys, kun keskustelet ja annat palautetta. Välittävään ilmapiiriin voimme kaikki osaltamme vaikuttaa ja se johtaa yleisesti parempaan työelämään.

Toinen vinkkini on unohtaa ennakko-odotukset. Jokaisella eläkeikää lähestyvällä on omat halut, haaveet ja huolet. Ei kannata olettaa, että kaikki haluavat heti jäädä eläkkeelle tai että jokainen haluaa tehdä eläkkeellä ansiotöitä. Kun eläkeikää lähestyvä kokee arvostusta ja että omista odotuksista voi aidosti keskustella, niin ei jää sellaisia tilanteita, joissa töitä ja työhaluja olisi, mutta keskustelun puutteen vuoksi työ jää vaille tekijää.

Kun perusasiat ovat ensin kunnossa, niin kolmas vinkkini on, että nosta eläkeasiat keskusteluun hyvissä ajoin. Pari vuotta ennen eläkeikää moni saattaa pohtia, mitä työnantaja eläkkeelle jäämisestä ajattelee ja olisi pyydettäessä valmis joustamaan omissa suunnitelmissaan. Lähellä eläkeikää suunnitelmat voivat olla jo niin pitkällä, että niihin on vaikeampi enää vaikuttaa. Sopiva paikka asian nostamiseen on esimerkiksi kehityskeskustelussa.

Jos olet itse lähellä eläkeikää ja työpaikallasi on luottamuksellinen ja välittävä ilmapiiri, kannustan sinua puolestasi kertomaan esihenkilöllesi odotuksistasi ja toiveistasi. Voit yllättyä myönteisesti.

Jouni Vatanen
tutkija, Ilmarinen
@JouniVatanen (Twitter.com)

Lue lisää:

 • Reiska Korpinen 10.3.2023 klo 09.12
  20 vuotta sitten julistettiin vanhoille työbtekijöille työpaikoilla että "Tulijoita on kyllä jos ei kiinnosta pokkuroida". Nyt seniorit onkin yhtäkkiä kauhean tärkeitä työnantajille. Ei kiitos, oloneuvoksena olo on tasaisen mukavaa.
  Vastaa kommenttiin
  • Harri Ojansivu. 17.3.2023 klo 07.18
   No niinhän se on! Ihmettelen miksi tämmöinen eläkeläisten työkampanja nyt.Auttakaa nuoria olemalla lastenvahtina sehän on ninkun toistatyöuraa tekis👍Yhteiskunta hyötyy ja perheet....
   Vastaa kommenttiin
 • Jouni Vatanen 10.3.2023 klo 09.19
  On kyllä ollut harvinaisen typerää ja lyhytnäköistä käyttäytymistä työnantajalta 20 vuotta sitten. Onneksi tilanne on mennyt siitä parempaan suuntaan, vaikka vieläkin on kehitettävää työpaikoilla. Konkareiden panosta tarvitaan jatkossa enenevissä määrin ja fiksut käytännöt työpaikoilla ovat siinä avainasemassa.
  Vastaa kommenttiin
 • Reiska Korpinen 10.3.2023 klo 11.58
  Toivat silloin yli 20 vuotta sitten juuri sinun ikäisiä "asiantuntijoita" suoraan koulunpenkeiltä kertomaan meille konkareille miten töitä tehdään. Ja nyt kun me ollaan oloneuvoksia niin vinkuvat meitä takaisin tekemään töitä kun itse eivät osanneet eivätkä osaa edelleenkään muuta kuin toimia halpoina viestintuojina ylemmiltään. Aloittakaa nyt maksamalla nuorille kunnon alkupalkkaa ja sitouttamalla heidät vuorostaan ikälisillä, palkkaluokilla ja pidemmillä lomilla virkauran/vakanssin kestäessä. Ehkä sitten taas 20 vuoden kuluttua joskus vuonna 2043 he haluavat ja varsinkin kykenevät jatkamaan suorittavissa portaissa pitkälle yli 70 vuotiaiksi. Tai sitten eivät. Me kuitenkin ollaan jo kakkumme kärsitty.
  Vastaa kommenttiin
  • Jouni Vatanen 10.3.2023 klo 12.30
   Olen samaa mieltä, että työelämässä tarvitaan arvostusta ja arvostusta pitää myös itse antaa. Uskon, että myös entisellä työpaikallasi on 20 vuoden aikana herätty kohtelemaan porukkaa aiempaa fiksummin. Vaikea on asiakkaita palvella hyvin, jos omaa henkilöstöä kohdellaan huonosti.
   Vastaa kommenttiin
 • Reiska Korpinen 10.3.2023 klo 13.45
  Edelleen, ei tarvita arvostusta eikä muutakaan huuhaata vaan ainoastaan kunnon sitouttamista nousevilla ikälisillä, nousevilla palkkaluokilla sekä pidemmillä lomilla palvelusvuosien mukaan.
  Vastaa kommenttiin
 • Tietoisuus 10.3.2023 klo 15.27
  Resurssipohjainen talous niin makro- kuin mikrotasolla on tuloillaan tämän kapitalismin dekadenssin jälkeen. Mitä nopeammin siihen sopeudut, sen helpommalla pääset. Edelläoleva keskustelu juuri osoittaa hyvin että kukaan ei suostu maksamaan enää yhtään mistään mitään eikä kukaan suostu tekemään enää yhtään mitään. Oikea suunta kyllä siis mutta polaarisuus kasvaa vielä potenssiin ennen lopullista romahdusta, josta sitten nousee uusi ja parempi maailma meille kaikille jäljellä oleville.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 10.3.2023 klo 15.56
   Älä nyt, onhan noita moniosaajia tullut ja houkuteltu Suomeen jo tuhansia. Hoitakoot he ja heidän houkuttelijansa suorittavan työn mahdollisimman halvalla vastaisuudessa. Eiköhän yhteisöllisyyttä taas löydy joskus hamassa tulevaisuudessa. Tai sitten ei.
   Vastaa kommenttiin
 • Tietoisuus 10.3.2023 klo 23.59
  Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka käyttävät toisia ihmisiä hyväkseen mennäkseen elämässään eteenpäin, ja meitä jotka tuntevat että kaikki auttavat meitä kaikessa. Kumpaan porukkaa sinä kuulut tänään?
  Vastaa kommenttiin
 • Tapio 13.3.2023 klo 09.47
  Jos toimitaan kuten Ilmarinen, eli nuorennetaan henkilöstöä muutosneuvottelujen seurauksena, ei kannattaisi kirjoitella ikäsyrjinnöistä. Työnantajien itkeminen työntekijäpulasta on itkemistä halpatyövoimasta. Mitään oikeaa pulaa ei ole.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 13.3.2023 klo 13.22
   Samaa mieltä kuin Tapio. Edelleen, kunnon alkupalkka nuorille ja odotushorisonttiin jokaiselle heille eli nousevat ikälisät, nousevat palkkaluokat sekä pidemmät lomat palvelusvuosien mukaan. Halpatyövoiman vinkusen tie on kaluttu nyt loppuun ja työn arvostus myös palkan ja lisien kautta nousuun.
   Vastaa kommenttiin
 • variola 13.3.2023 klo 15.12
  Kuinka monta yritystä Jouni Vatanen on perustanut tai pyörittänyt? Ilmarisen palkkarenkinä on varmasti helppo olla sitä mieltä, että eläkemaksujen maksaminen on yrittäjälle suurta lystiä, mikä lisää jotenkin motivaatiota laittaa tikkua ristiin vielä saman rallin tiimoilta sitten kun eläkeikä koittaa. Toinen todellisuus on sitä, että moni yrittäjä kuolee ennen eläkeikää stressiin, minkä osasyynä on suomen järjestelmä jossa eläkevakuutusyhtiöille on pakko maksaa suojelurahaa vaikka kassa olisi tyhjä.
  Vastaa kommenttiin
  • Ville Vallaton 13.3.2023 klo 16.25
   Ja kuinka monta vuotta putkeen variola on tehnyt palkkatöitä 5 päivää viikossa ilman vikinöitä? Itse 42 vuotta, raakaa sellaista. Tehokkuus on päivän sana ja Ilmarinen hoitaa tehokkaimmin meidän työeläkeläisten rahat pankkitileille. Todistetusti. Tehokas yrittäjäkin jättää vikinät ja keskittyy vain olennaiseen. Tai sitten perään vain pitkään kelan jonoon jossa on tuhansia lökäpöksyjä ja hienohelmoja jo vikisemässä. Hyvä Ilmarinen!
   Vastaa kommenttiin
  • Jouni Vatanen 14.3.2023 klo 05.22
   Arvostan yrittäjiä ja jokaista muutakin, jonka ansiosta Suomi on tänään inansa parempi paikka kuin eilen. Ei ole keneltäkään pois, että työhaluisille konkareille tarjottaisiin työpaikoilla enenevässä määrin sopivaa työtä ja että heidän panostaan arvostettaisiin ja osattaisiin hyödyntää yhä enemmän. Kohtaamani yrittäjät ovatkin arvostaneet palkkaamaansa henkilöstöä. Joillekin on ollut kova paikka, jos asiat eivät ole sujuneet kuten Strömsössä ja on pitänyt sopeuttaa toimintaa. Toivon sinulle tsemppiä liiketoimintaasi!
   Vastaa kommenttiin
 • Ville Vallaton 14.3.2023 klo 09.45
  Asiat kulkee paremmin kuin Strömsössä kun lopettaa vikinät ja keskittyy olennaiseen vain. Täälläkin ratkaistiin just 250e/kk lisäsäästö lähitulevaisuudessa taas. Jos tälläinen täydellä työeläkkeellä oleva huru-ukko kykenee edelleen kokoajan vain parempaan, kykenee kaikki vikisevät lökäpöksytkin ja hienohelmatkin. 42 vuotta tuli tehtyä töitä 5 päivää viikossa miinus lomat ilman vikinöitä, pyri vähintään samaan tai sitten mene kelan tiskille vikisemään elämäs kurjuutta muiden luuserien kanssa.
  Vastaa kommenttiin
 • Tietoisuus 14.3.2023 klo 12.43
  Ville on ymmärtänyt jotain mitä suurin osa eli täyspölvästit eivät ole ymmärtäneet. Säästää ja tienaa samaanaikaan. Juuri sitä mitä yrityksetkin tekevät jos mielivät jatkaa rahan tekemistä omistajilleen myös taantumien aikana. Joten keskittykää kaikki muutkin siihen olennaiseen, eli olemiseen aina ennen tekemistä. Kun mieli on rauhallinen, on tekeminenkin kaikkein tehokkainta. Ja yhtä tärkeää on ei-tekeminen eli kaiken turhan ja haitallisen hylkääminen. Oletko siis human being vai human doing?
  Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 13.5.2024

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Suomessa väestörakenne on suuressa muutoksessa. Syntyvät ikäluokat ovat yhä pienempiä, työikäisten suhteellinen määrä vähenee ja vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa. Samaan aikaan kun työuria pitäisi pidentää, suomalaisessa työelämässä ikäsyrjitään edelleen yli 55-vuotiaita. Tarvitsemme laajaa asennemuutosta ja monimuotoisuuden tunnistamista työpaikoilla – myös johtamisen pitää muuttua.

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Blogit 7.5.2024

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen

Useissa yrityksissä pohditaan, miten parhaiten suunnistaa erilaisen henkilöstön työkykyyn liittyvän datan keskellä. Mikä data on tärkeämpää kuin toinen ja mitä johtopäätöksiä datasta voi tehdä? Tiedolla johtamisen palvelumme tilannekuva antaa kuvan kokonaisuudesta ja auttaa eteenpäin.

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen

Blogit 2.5.2024

Uskalla puhua eläkkeestä

Kuinka moni miettii eläkettä 17-vuotiaana, kun ensimmäisistä työansioista alkaa kertyä eläkettä? Palkkalaskelmalla kyllä näkyy työeläkemaksun osuus, mutta eläke tuntuu kaukaiselta vanhusten jutulta. Työelämän, opiskelun ja perhe-elämän muutoskohdissa on kuitenkin hyvä tietää, millaista turvaa lakisääteinen työeläkejärjestelmä meille kaikille tuottaa ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

Uskalla puhua eläkkeestä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita