TIETOA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

21.2.2017
|
Uutinen

Vuoden alusta voimaan tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke on herättänyt suurta kiinnostusta. Ilmarisessa on uusia osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksia vastaanotettu jo nyt noin 700 kappaletta.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi itse päättää, kuinka paljon töitä tekee, tai voi lopettaa työnteon kokonaan. Osittainen vanhuuseläke voidaan myöntää myös työttömälle.

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea 61-vuotiaasta alkaen. ­Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. Lähes kaikki tähän mennessä hakeneista ovat valinneet puolet eläkkeestään.

Ilmarisen osastopäällikkö Nina Bruun kertoo, että osittaisesta vanhuuseläkkeestä tulee jatkuvasti paljon kyselyjä eläkepalveluun. – Se selkeästi kiinnostaa ihmisiä. Osittaista eläkettä hakeneista 63–65 -vuotiaita on noin 33 %, eli osa lykkää vanhuuseläkkeelle siirtymistä osittaisella eläkkeellä. Osa esimerkiksi työttömistä tai pienituloisista voi myös hakea eläkkeestä lisätienestiä.

Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä

– Toivomme, että asiakkaat tekevät aluksi laskelman eläkkeen varhentamisen vaikutuksista. Varsinkin pienituloisilla voi lopullinen vanhuuseläke jäädä kovin pieneksi, jos puolikkaan ottaa jo varhennettuna, Bruun muistuttaa. Esimerkiksi 61-vuotiaana otettu varhennettu eläke vähentää lopullista vanhuuseläkettä noin 9,6 prosenttia puolikkaan eläkkeen osalta. Pientä eläkettä saavalle se voi olla huomattava vähennys, joka vaikuttaa koko lopun eläkeiän.

Osittainen vanhuuseläke on mahdollinen kaikille

Osittainen vanhuuseläke ei estä työttömyysturvan saamista tai vähennä työttömyys­päivärahaa. Osittaisella eläkkeellä työttömyyspäivära­ha määräytyy normaalisti edeltävän työskentelyn perusteella.

Jos sairauspäivärahaa saavalle myönnetään osittainen vanhuuseläke, sairauspäivära­han maksaminen jatkuu normaalisti ja se määräytyy niillä tuloilla, joilla se on alun perin myönnetty.

Jos osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva sairastuu, hänellä on oikeus sairauspäivärahaan, jos hän on sairauden vuoksi kykenemätön tekemään ta­vallista työtään. Sairauspäiväraha määräytyy verovuoden tuloilla tai henkilön esittämillä 6 kuukauden tuloilla, tai edeltävän työttömyyspäivärahan tai kuntou­tusrahan perusteella.

Osittainen vanhuuseläke ei myöskään estä Kelan kuntoutusrahan saamista eikä vähennä sitä.

Jos henkilön työkyky on selvästi heikentymässä niin, että hän aikoo hakea myöhemmin työkyvyttömyyseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä ei välttämättä kannata hakea. Siihen tehty varhennusvähen­nys jää pysyvästi osaksi eläkettä, jos henkilölle myönnetään työkyvyttömyyseläke myöhemmin.

Lisätietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä ja sen hakemisesta

Laske arvio osittaisen eläkkeesi määrästä (vaatii kirjautumisen)