Kuntoutus kannattaa työnantajalle

Työnantaja, huolehdi työntekijästäsi. Jos hänen työkykynsä heikkenee, pohtikaa yhdessä ratkaisuja, jotta hän voi jatkaa työssään. Ammatillinen kuntoutus auttaa pitämään osaajan talossa. Ottakaa työterveyshuolto mukaan keskusteluun.

Työkyvyttömyydestä voi aiheutua kustannuksia yritykselle. Keskimäärin kustannukset ovat noin kuusi prosenttia kokonaispalkkasummasta. Työntekijän palaaminen työhön kuntoutuksen avulla voi siis tuoda työnantajalle selvää säästöä.

Peli ei ole menetetty silloinkaan, jos työntekijäsi on jo joutunut pitkälle sairauslomalle tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän voi palata töihin kuntoutuksen avulla. Esimerkiksi vanhan työn tekeminen uudella tavalla voi tulla kysymykseen. Jos hänen on terveydentilansa vuoksi siirryttävä uusiin tehtäviin, hän voi täydentää osaamistaan opiskelemalla.

Meiltä työntekijäsi saa taloudellista tukea ammatillisen kuntoutuksen ajaksi. Ja sinä saat pitää hyvän työntekijäsi.

Auta työntekijääsi hakemaan ammatillista kuntoutusta. Työntekijä tarvitsee työnantajaltaan työtä kuvaavan selvityksen hakemuksensa liitteeksi.

Säästä aikaa ja rahaa

Sinulle ei koidu työntekijäsi kuntoutuksesta ylimääräisiä kuluja, vaan päinvastoin.

Kun työntekijäsi tehtävät vastaavat hänen työkykyään, säästät aikaa ja rahaa, koska työntekijäsi voi jatkaa töissä ja joutuu sairauslomalle harvoin. Sinun ei tarvitse rekrytoida ketään hänen tilalleen, ja työt hoituvat ajallaan kokeneen työntekijän varmoissa käsissä.

Ammatillisen kuntoutuksen aikana työntekijäsi saa toimeentulonsa yleensä
meiltä. Hän voi saada kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja siihen kuuluvaa kuntoutuskorotusta. Kun työntekijäsi saa toimeentulonsa meiltä, huolehdimme myös työnantajan tehtävistä kuten veron pidättämisestä ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Voit myös sopia työntekijäsi kanssa, että maksat hänelle kuntoutuksen ajalta palkkaa. Siinä tapauksessa sinä saat työnantajana hänen kuntoutusetuutensa. Paitsi jos se on suurempi kuin hänen palkkansa, jolloin hän saa niiden välisen erotuksen. Jos maksat kuntoutujallesi palkkaa, huolehdi myös työnantajan muista tehtävistä ja maksuista.

Suurin osa kuntoutujista palaa töihin

Työntekijälläsi on hyvät mahdollisuudet palata töihin ammatillisen kuntoutuksen jälkeen. Peräti noin 74 % kuntoutujista palaa takaisin työelämään.

Jos haluat keskustella enemmän ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, voit soittaa meille. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Tietoa työkokeilusta

Työkokeilun tavoitteena on työelämään palaaminen esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Työkokeilu kestää yleensä 3 kuukautta. Työkokeilua kannattaa hakea hyvissä ajoin, hakemuksen käsittelyaika on noin vajaa kuukausi. Työkokeilijalla tulee olla ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös ennen työkokeilun aloittamista.

Työkokeilun avulla voi palata tekemään vanhaa työtä tai siirtyä uusiin tehtäviin. Työterveyshuollon voi tarvittaessa pyytää mukaan suunnitteluun. Sopikaa yhdessä työkokeilun seurannasta työkokeilun alkaessa.

Työkokeilu voi olla joko palkallinen tai palkaton.

  • Palkallisessa työkokeilussa työnantaja maksaa kuntoutujalle täyttä kuukausipalkkaa työkokeilun ajalta ja me maksamme kuntoutujan etuuden työnantajalle. Jos etuus on suurempi kuin palkka, saa työntekijä niiden välisen erotuksen.
  • Palkattomassa työkokeilussa maksamme etuuden kuntoutujalle ja otamme tapaturmavakuutuksen.
  • Työaika voidaan sopia työntekijän jaksamisen mukaan.

Täyttäkää yhdessä kuntoutujan kanssa työkokeilun arviointilomake työkokeilun loppupuolella. Lähetämme lomakkeen työnantajan sähköpostisoitteeseen.