• Mitä yrittäjän kannattaa tietää YEL-vakuutuksesta ja sairauspäivärahasta?


  Kaikki sairastavat joskus: myös yrittäjä on oikeutettu moniin etuuksiin. Kokosimme tärkeimmät kysymykset ja vastaukset yrittäjän sairausturvasta ja YEL-vakuutuksesta.

  Yrittäjän sairausloma – voiko yrittäjä sairastaa?

  Kaikki sairastavat joskus. YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on eläkelain mukainen, vakuutusvelvollisuuden edellytykset täyttävälle yrittäjälle pakollinen vakuutus. YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän pakolliset sosiaalivakuutusmaksut eli eläkemaksut ja sairausvakuutusmaksut ja vastaavasti myös yrittäjälle maksettavat sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäiväraha. Lisäksi YEL-työtulolla on merkittävä vaikutus vapaaehtoiseen tapaturma- ja työttömyysturvaan, kertoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

  YEL-vakuutus otetaan yksityiseltä eläkelaitokselta – esimerkiksi Ilmariselta. Kun eläkevakuutus on kunnossa, voi yrittäjä saada sairastamisensa ajan sairauspäivärahaa Kelalta. Vuoden 2018 alusta lähtien yrittäjän sairausloman omavastuuaika lyheni kolmesta päivästä yhteen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa heti sairastumista seuraavasta päivästä eteenpäin.

  – Moni yrittäjä kysyy, saako sairaana tehdä töitä. Mikään laki ei kiellä sitä, mutta jos mielii saada sairauspäivärahaa, pitää malttaa jäädä kotiin sairastamaan, sillä tuen ehtona on työkyvyttömyys, Hellstén kertoo.

  Hellstén suositteleekin yrittäjiä jäämään rohkeasti sairauslomalle, jos työkyky alenee. Omavastuuajan lyhenemisen myötä se on entistä helpompaa.

  – Yrittäjä on yleensä yrityksensä tärkein ihminen. Pienetkin flunssat kannattaa hoitaa kunnolla, jotta ei sairastu vakavammin. Jos yrittäjä ei pidä terveydestään huolta, voi se pitkässä juoksussa vaarantaa koko yritystoiminnan ja siten oman toimeentulon.

  Miten YEL-työtulo vaikuttaa sairauspäivärahaan?

  Yrittäjän sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-vakuutusta otettaessa määritetyn YEL-työtulon mukaan. YEL-työtulo on arvio yrittäjän vuosittaisen työpanoksen rahallisesta arvosta. Yrittäjä voi arvioida oman työtulonsa kysymällä itseltään, kuinka paljon ulkopuoliselle henkilölle tulisi maksaa siitä, että hän tekisi yrittäjän työt vuoden ajan. YEL-työtulon pakollisen vakuuttamisen alaraja on 7799,37 euroa vuonna 2019, mutta yrittäjällä itsellään on vapaus ja vastuu määritellä työtulon taso realistisesti.

  – Aloittelevalle yrittäjälle oman työn arvottaminen voi olla vaikeaa, ja moni haluaa pihistää eläkekuluista määrittämällä YEL-työtulon matalaksi. Matala työtulo kuitenkin tarkoittaa myös matalaa sairauspäivärahaa. Omasta terveydestä ei kannata säästää, Hellstén sanoo.

  YEL-työtulon vaikutusta sairauspäivärahaan voi testata erilaisilla laskureilla esimerkiksi Ilmarisen verkkosivuilla. Turva eläkkeen ja sairastumisen varalta on kohtuullinen, kun työtulo on asetettu vähintään 20 000-30 000 euroon. 

  Käytä YEL-laskuria

  Pitääkö YEL-vakuutuksen olla voimassa sairaslomallakin?

  YEL-vakuutusta ei tule päättää lyhyen sairausloman johdosta. YEL-vakuutuksen maksuihin voi tarvittaessa neuvotella maksuaikaa, ja -vakuutuksen työtuloa on myös mahdollista muuttaa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi. On hyvä huomata, että työtuloa ei ole mahdollista muuttaa takautuvasti.

  Jos sairausloma kestää useamman kuukauden, yrittäjän tulee olla yhteydessä Ilmariseen. Tilanteesta riippuen vakuutus voidaan tällöin päättää sairastumispäivään, tai jäädä odottamaan mahdollista eläkeratkaisua. Jos YEL-vakuutus on päätetty sairausloman johdosta, tulee työhön palatessa ottaa uusi YEL-vakuutus.

  Miten haen yrittäjän sairauspäivärahaa?

  Jos yrittäjä sairastuu, on hän lakisääteisesti oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa Kelasta. Pelkällä omalla ilmoituksella sairauspäivärahaa ei saa, vaan todisteeksi sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä tarvitsee lääkärinlausunnon. Ensimmäinen asia, mitä yrittäjän kannattaa sairastuessaan tehdä, onkin suunnata lääkärille.

  Kun lääkärinlausunto on saatu, se toimitetaan Kelaan yhdessä sairauspäivärahahakemuksen kanssa. Hakemuksen voi tehdä paperiversiona Kelan konttorista saatavan lomakkeen avulla tai verkossa Kelan nettisivuilla. Hakemus pitää tehdä kahden kuukauden sisällä sairastumisesta.

  – Lääkärillä on hyvä käydä heti sairastumisen alussa paitsi oman terveyden takia myös siksi, että terveydenhuollossa ei voida arvioida terveydentilaa takautuvasti, Harri Hellstén sanoo.

  Info: Yrittäjän työtulo

  • YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.
  • YEL-työtulon mukaan määräytyvät niin eläkevakuutuksen maksut kuin yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut ja eläke-etuudetkin. Myös yrittäjän sosiaaliturvaetuudet kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja työttömyysturva määräytyvät YEL-työtulon perusteella.
  • Etuuksien perusteena käytetään kahden vuoden takaista YEL-työtuloa: vuonna 2019 etuudet määräytyvät vuoden 2017 työtulon mukaan.
  • Kelan päivärahaetuuksien määräytymiseen on tulossa muutos. Vuoden 2020 alusta lähtien etuus määräytyy etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella (=vuositulo)

  (Artikkelia päivitetty 15.10.2019)

  lue myös

  lisätietoa