Taloudellinen tuki työkykyhankkeisiin

Ilmarisen työnantaja-asiakkailla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea työkykyriskien vähentämiseen ja parempaan hallintaan työtä ja työpaikkaa kehittämällä. Tutustu tällä sivulla tuen myöntämisen kriteereihin ja hakemisen ohjeisiin. Lopuksi voit kirjautua hakemuslomakkeelle.

Millä kriteereillä taloudellista tukea myönnetään?

Taloudellista tukea myönnetään riskiperusteisesti Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeiden mukaisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa, että rahoituksen myöntäminen ja rahoituksen suuruus riippuu työpaikan arvioidusta työkykyriskitasosta (kohonnut riskitaso), työpaikan kehitystarpeista sekä toimenpiteiden sisällöstä.

4. Toimenpiteiden sisältö ja tavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti tunnistettujen työkykyriskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

  • Kehittämistoimenpide voi kohdistua esimerkiksi työpaikkaselvityksessä, työterveyshuollon raporteissa, henkilöstökyselyssä tai työpaikan arjessa esille nousseeseen haasteeseen työn ja työyhteisön toimivuudessa.

5. Valituilla palveluntuottajilla on asiantuntemusta vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamiseen

6. Käytetyt menetelmät ovat vaikuttaviksi havaittuja ja tutkittuja.

7. Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen, resursointi riittävä ja aikataulu realistinen. Suunnitelma on riittävän laaja, jotta hankkeella voidaan olettaa olevan vaikuttavuutta kohteena oleviin työkykyriskeihin. Hakemuksessa on kuvattu, millä kaikilla keinoilla organisaatiossa pyritään vähentämään työkykyriskejä.

8. Hakemus on hyvin perusteltu ja selkeästi esitetty.

Ohjeita tuen hakemiseen

 1. Voit hakea taloudellista tukea ulkopuolisten palveluntuottajien toteuttamiin toimenpiteisiin, joiden avulla kehitetään esimerkiksi:

  Strategista työkykyjohtamista

  • Selvitetään ja kehitetään nykyistä työkykyjohtamisen toimintamallia
  • Lisätään johdon sitoutumista sekä tietoisuutta mm. rakenteista, rooleista, vastuista, tiedolla johtamisesta

  Varhaista tukea

  • Nykyisen mallin toimivuuden arviointi ja kehittäminen
  • Esimiesten valmentaminen osallistavin keinoin työkykyjohtamisen hyviin käytäntöihin ja varhaisen tuen toimintaan

  Työterveysyhteistyötä

  • Nykyisen yhteistyön selvittäminen ja kehittäminen
  • Työkyvyn tukikeinojen lisääminen työterveyshuoltoyhteistyössä
  • Ei ensisijaisesti työterveyshuoltokumppanin kilpailuttaminen

  Mielenterveyttä

  • Haitallisen työkuormituksen selvittäminen
  • Hanke, joka tähtää työn kehittämiseen mielenterveyttä tukevaksi, henkilöstöä osallistaen
  • Kohonneen riskin ryhmälle toteutettavat hankkeet, joissa kohteena on myös työn kehittäminen

  Fyysistä kuormitusta

  • Haitallisen työkuormituksen selvittäminen
  • Hanke, joka tähtää työn kehittämiseen fyysistä työkykyä tukevaksi, henkilöstöä osallistaen
  • Kohonneen riskin ryhmälle toteutettavat hankkeet, joissa kohteena myös työn kehittäminen

  Työkykyisyyden johtamista tiedolla

  • Työkykyriskiä alentavaan hankkeeseen osallistujien valinnassa käytettävät kyselyt ja mittaukset
  • Mittarin täytyy tukea hankkeen suuntaamista oikealle kohderyhmälle
  • Kartoituksen jälkeinen etenemissuunnitelma on olemassa jo ennen kartoitusta
  • Tuki voi kattaa kartoituksen ja/tai sen pohjalta tehtävät toimenpiteet

  Tuen piiriin kuuluvat kustannustyypit

  • Kehittämistoimenpiteisiin liittyvät koulutuskokonaisuuksien kouluttajapalkkiot (aiheena mm. työkykyjohtamisen kehittäminen)
  • Työkykytilannetta ja henkilöstön kuormittumista mittaavat kartoitukset ja tutkimus 
  • Työkykyriskissä olevien henkilöiden työssä jaksamisen tukeminen (pilottiryhminä) työn kuormitustekijöihin tarttumisen rinnalla
  • Huom. kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ryhmille
 2. Seuraavia kustannuksia emme tue

  • Yrityksen oman henkilöstön palkkakulut
  • Työterveyshuollon Kela-korvattavat kulut, mm. fysioterapia ja kuntoutuskurssit, ergonomiaan liittyvä tuki, sairaudenhoito, lääkehoidot, rokotukset. 
  • Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hankinta- ja kehityskulut (esim. HR-järjestelmä)
  • Ammatillinen koulutus (esim. myyntivalmennus, esiintymisvalmennus, kielikurssit)
  • Työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät kulut (esim. työturvallisuuskoulutukset, ensiapukurssit)
  • Tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät oheiskustannukset (mm. tilavuokrat, tarjoilut, matkakorvaukset, tilausliikenne, majoitus, kouluttajan päiväraha)
  • Liikunta- ja kulttuurisetelit tai muut henkilöstöedut
  • Liikuntakulut (esim. liikuntavuorot, liikuntavälineet, jäsenmaksut, osallistumismaksut liikuntatapahtumiin, liikunnanohjaajan kulut, kuntoremontit)
  • Ergonomiahankinnat (esim. sähköpöydät, ergonomiset työtuolit)
  • Työvälinekustannukset (esim. vaatetus, kengät, pohjalliset)
  • Virkistyspäivät, kesäjuhlat, pikkujoulut, konsertit, teatterit
  • Lehti- ja kirjallisuushankinnat
  • Outplacement -palvelu
  • Laskutuslisät, palvelumaksut, toimistomaksut, viivästyskorot
 3. Kehittämissuunnitelman kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 3 000 € (ilman alv:n osuutta), jotta toimenpiteiden voidaan ajatella olevan riittävän laajoja vaikutusten aikaansaamiseksi.

  Ilmarisen myöntämä taloudellisen tuen määrä voi olla enintään 50 % Ilmarisen hyväksymän hankkeen, ulkopuolisen palveluntuottajan arvonlisäverottomista kustannuksista. Ilmarisen korvaama osuus voi olla myös alle puolet.

 4. Taloudellisen tuen hakeminen muuttui jatkuvaksi hauksi 1.1.2021 alkaen. Voit hakea taloudellista tukea organisaatiollesi sopivana ajankohtana. Huomaa kuitenkin, että kustannuksia ei voida korvata takautuvasti. Tukea kannattaa siis hakea reilusti etukäteen. Jos haet tukea useampaan kuin yhteen toimenpiteeseen, kannattaa tukea hakea useampaan toimenpiteeseen yhdellä kertaa.

  Hakemuksen jättämisen jälkeen saat päätöksen seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kesä- ja heinäkuussa saapuneet hakemukset käsitellään kuitenkin vasta elokuussa.

 5. Taloudellista tukea voidaan myöntää enintään 2 vuoden ajanjaksolle.

  Taloudellista tukea voi hakea hankkeelle, joka on alkanut jo aikaisemmin, mutta kustannuksia voimme korvata aikaisintaan hanketukeen liittyvästä päätöksestä alkaen.

 6. Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan myöhemmin ja pyydämme toimittamaan toteuma-arvot asettamiinne vaikuttavuuden mittareihin.

Kirjaudu hakemuslomakkeelle

Millä tunnuksilla voin kirjautua hakemuslomakkeelle?

Kirjaudu hakemuslomakkeelle ensisijaisesti Ilmarisen Ohjaamo- tai Asiointitunnuksilla (Ilmarisen verkkopalvelutunnuksilla). Tällöin yrityksenne tietoja tulee hakemuslomakkeelle valmiina, eikä sinun tarvitse kirjoittaa niitä itse. Jos sinulla ei ole näitä tunnuksia ja olet henkilöstötoimintoa hoitava henkilö organisaatiossasi, tilaa Ohjaamo-tunnukset osoitteesta ohjaamo@ilmarinen.fi. Tunnusten luomisessa kestää muutama päivä.

Jos et ehdi tai halua tilata Ilmarisen verkkopalvelutunnuksia (Ohjaamo / Asiointi), voit kirjautua myös omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteellaJos kirjaudut tällä menetelmällä, emme voi näyttää sinulle organisaatiosi tietoja valmiiksi ja joudut kirjoittamaan enemmän tietoja lomakkeella.

Mitä internet-selainta voin käyttää hakemuslomakkeelle kirjautumiseen?

Hakemuslomaketta suositellaan käytettävän Google Chrome -selaimella. Myös Microsoft Edge ja Mozilla Firefox toimivat hyvin. 

Varmista, että käytät Internet-selaimen uusinta versiota. Tuemme uusimpia Internet-selaimia. Pyydä tarvittaessa apua organisaatiosi IT-tukihenkilöiltä. 

Hakemuslomake ei toimi Internet Explorer -selaimella. 

Mitä tietoja tarvitsen hakemuksen täyttämiseen?

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset mm. seuraavia tietoja: tilannetietoa työkyvyn seurannan mittareistanne, esim. sairauspoissaoloprosentti, tapaturmataajuus. Lisäksi tarvitset kuvaukset kehittämistoimenpiteiden sisällöistä ja kustannuksista.

Mistä saan tukea hakemuslomakkeeseen tai hakemusprosessiin?

Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hanketuesta yleisesti, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Ilmarisessa.