TARKISTA ELÄKE JA ODOTETTU ELÄKEIKÄ LASKURILLAMME

Työeläke karttuu työstä ja palkasta. Eläkeikälaskurimme avulla teet helposti arvion tulevan eläkkeesi määrästä ja eläkeiästäsi.

Vuoden 2017 alussa toteutettu eläkeuudistus on huomioitu laskurissa.

Lisää laskuriin syntymävuotesi, nykyinen bruttopalkkasi ja viimeisimmältä työeläkeotteeltasi sinulle jo kertyneen eläkkeen määrä. Syöttämällä nämä kolme tietoa saat laskurista parhaan mahdollisen arvion tulevasta eläkeiästäsi ja eläkkeen määrästä.

SYNTYMÄVUOSI
PALKKA / KK
KERTYNYT ELÄKE
TARKISTA KERTYNYT ELÄKE TYÖELÄKEOTTEELTASI
Alin eläkeikä
€ / kk
Tavoite-eläkeikä
€ / kk

Lisätietoa työeläkelaskurin käytöstä

Muistithan myös syöttää työeläkeotteeltasi jo kertyneen eläkkeen määrän, jotta saat parhaan mahdollisen arvion tulevasta eläkeiästäsi ja eläkkeen määrästä!

Arvio ei ole lupaus tulevasta eläkkeestä ja se perustuu ainoastaan antamiisi tietoihin. Todellinen eläkeikä ja eläkekertymä voidaan arvioida henkilökohtaisen työhistoriasi perusteella vasta, kun väestö- ja työllisyyskehityksen perusteella laskettu eläkeikäsi kiinnitetty sekä työhistoriasi on kokonaisuudessaan selvillä.

Voit laskea laskurilla eläkkeesi, jos olet syntynyt vuoden 1953 jälkeen. Laskelmassa on oletettu, että työskentelysi jatkuu samalla palkalla kuluvan vuoden alusta eläkeikääsi saakka.

Taustatietoa eläkelaskurissa käytetyistä termeistä

Alin eläkeikä on ikä jolloin voit aikaisintaan jäädä vanhuuseläkkeelle

Tavoite-eläkeikä on ikä johon saakka työskentelemällä kerrytät sen verran lisää eläkettä, jonka elinaikakerroin on vähentänyt alimmassa eläkeiässäsi.

© Ilmarinen. Kaikki oikeudet eläkelaskuriin kuuluvat Tieto Finland Oy:lle