Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kaudelle 2016–2020 asettamansa ilmastotavoitteet. Merkittävimpänä onnistumisena kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia. Lisäksi sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia. Tänään julkaistu vuosi- ja yritysvastuuraportti vuodelta 2020 esittelee myös uutta eteenpäin katsovaa tietoa ja analyysia sijoitusten ilmastovaikutuksista.

Tavoitekaudella 2016–2020 ei päästy vielä tavoitteeseen, että sijoitussalkku olisi linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisen alle kahden asteen skenaarion kanssa. Ilmarinen asetti vuonna 2016 tavoitteen, että toimialoista olennaisimmat eli sähköyhtiöt, polttoaineiden valmistajat ja autoyhtiöt olisivat linjassa vuoteen 2020 mennessä. Lähimpänä onnistumista olivat polttoaineiden valmistajat, joista sijoituksista listatussa arvopaperisalkussa 67 prosenttia on linjassa tavoitteen kanssa.

Ilmarinen asetti jo vuosi sitten uuden kunnianhimoisen tavoitteen: sijoitussalkun tulee olla hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä. Vuonna 2020 Ilmarinen ulotti sijoitustensa hiiliriskin tarkastelun kivihiiltä laajemmin fossiilisiin energianlähteisiin. Korkean hiiliriskin liiketoimintarajaa lasketaan asteittain nykyisestä 30 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kunnianhimoinen ilmastotavoite vaatii jatkuvaa kehittämistä, ja Ilmarinen työstää vuoden 2021 aikana ilmastotiekarttaansa edelleen.

Uudenlaisia skenaariomalleja ilmastotavoitteista

Vuoden 2020 raportti esittelee uusia tietoja esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen kahden asteen skenaariomallin osalta sekä fyysisten ja transitioriskien osalta. Ilmarinen julkaisee myös ensimmäisen kerran valtionlainasalkun hiilijalanjäljen.llmastoraportointi sai vuonna 2020 myös kansainvälistä tunnustusta, kun Ilmarinen valittiin mukaan PRI:n Leaders´Groupiin.

– Meille on tärkeää vaikuttaa sijoittajana siihen, että yritykset tekevät oikeita päästövähennyksiä. Samalla, kun odotamme yritysten parantavan päästöraportointiaan, kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme. Vuonna 2020 lisäsimme verotusta koskevat linjaukset vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä laadimme sisäisiä vastuullisuutta koskevia ohjeita eri omaisuusluokkiin. Jatkokehitimme myös omaa analysointityökaluamme, joka auttaa eri lähteistä tulevan vastuullisuustiedon integroinnissa sijoituspäätöksentekoon, vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos toteaa.

Vuonna 2020 vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavat osakeindeksirahastot kattavat jo 90 prosenttia listatun osakesalkun passiivisijoituksista. Kiinteistöpuolella Ilmarinen jatkoi LEED-sertifiointeja ja kierrätti myös toimitalonsa lasikattojen lämpölasit lasivillaksi. Lisäksi verkkopalvelu tehtiin kaikille saavutettavaksi.

Vakavaraisimmaksi työeläkeyhtiöksi koronavuonna

Koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Ilmarinen onnistui vahvistamaan asemaansa johtavana työeläkeyhtiönä vuonna 2020. Hyvän sijoitustuoton myötä Ilmarinen nousi vakavaraisimmaksi työeläkeyhtiöksi ja toiminnan kustannustehokkuus parani merkittävästi. Markkinatilanteen haasteista huolimatta sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui 130,2 prosenttiin.

Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti tarjoaa kattavan katsauksen siihen, miten eläketurvaa hoidettiin vuonna 2020.

– Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että toimimme mahdollisimman asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja jatkuvasti toimintaamme parantaen. Vahva vakavaraisuus suojaa eläkevaroja markkinoiden heilahdellessa ja mahdollistaa pitkäjänteisen sijoitustoiminnan. Työeläkejärjestelmän rahoitukseen kohdistuu tulevaisuudessa yhä kasvavia haasteita. Eläkkeiden rahoitukseen vaikuttavat erityisesti työllisyysasteen heikkeneminen, nollakorkoympäristö ja matala syntyvyys, toimitusjohtaja Jouko Pölönen kommentoi.

Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti auttaa jokaista tutustumaan omaan eläketurvaansa riippumatta siitä, onko työntekijä vai yrittäjä. Tuoreeseen raporttiin on tuotu aiempaa enemmän myös asiantuntijoiden ja asiakkaiden ääntä kuuluville.

– Vastuullisuus ei ole yhden yrityksen asia, vaan koskettaa laajasti koko yhteiskuntaa. Siksi haluamme nostaa esille myös asiakkaiden tekoja vastuullisuuden saralla ja sitä, miksi eläketurvan vastuullinen hoitaminen on tärkeää myös asiakkaillemme. Tuomme myös aiempaa laajemmin eri asiantuntijoitamme esille, yritysvastuu- ja viestintäpäällikkö Heidi Lehmuskumpu sanoo.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on toteutettu saavutettavassa muodossa. Ilmarinen raportoi nyt kuudetta kertaa GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Ilmastoasioita koskien hyödynnetään myös kansainvälistä TCFD-viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Raportin on varmentanut Ernst & Young rajoitetun laajuuden varmennuksella.

Lisätietoja:

Heidi Lehmuskumpu, yritysvastuu- ja viestintäpäällikkö, p. 050 577 9870, heidi.lehmuskumpu@ilmarinen.fi

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Lue myös:

 

Ajankohtaista

Tiedote 23.3.2023

Ilmarinen on tehokkain eläkeyhtiö

– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toiminnassamme aivan keskeistä. Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme entisestään. Tästä hyötyvät asiakkaamme ja koko eläkejärjestelmä, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarinen on tehokkain eläkeyhtiö

Uutinen 6.3.2023

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 2023

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.3.2023 klo 10.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 2023
Lisää uutisia ja tiedotteita