Kuulutus vakuutuksen päättämisestä

Tällä sivulla ilmoitamme YEL-vakuutuksen päättämisestä, kun yrittäjän osoite on tuntematon.

Yleistiedonanto YEL-vakuutuksen päättämisestä 

Voimme päättää YEL-vakuutuksen ilman yrittäjän erillistä ilmoitusta, jos yrittäjän yritystoiminta on päättynyt ja viranomainen on todennut osoitteen tuntemattomaksi.

Annamme YEL-vakuutuksen päättämisestä aina valituskelpoisen päätöksen. Jos emme ole saaneet selville yrittäjän osoitetta, ilmoitamme päättämisestä verkkosivuillamme.

Ilmoitukset

Yleistiedonantona ilmoitamme, että alla mainittujen henkilöiden yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset vakuutukset on päätetty. 

Nimi (sukunimi, etunimi) Kotipaikkakunta Päättämispäätöksen
antamispäivä
Kuulutuksen julkaisupäivä
       
       
       

Hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Päättämispäätökset ovat asianomaisten nähtävissä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa, osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.