Kuulutus vakuutuksen päättämisestä

Tällä sivulla ilmoitamme YEL-vakuutuksen päättämisestä, kun yrittäjän osoite on tuntematon.

Yleistiedonanto YEL-vakuutuksen päättämisestä 

Voimme päättää YEL-vakuutuksen ilman yrittäjän erillistä ilmoitusta, jos yrittäjän yritystoiminta on päättynyt ja viranomainen on todennut osoitteen tuntemattomaksi.

Annamme YEL-vakuutuksen päättämisestä aina valituskelpoisen päätöksen. Jos emme ole saaneet selville yrittäjän osoitetta, ilmoitamme päättämisestä verkkosivuillamme.

Ilmoitukset

Yleistiedonantona ilmoitamme, että alla mainittujen henkilöiden yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset vakuutukset on päätetty. 

KERME, LIIVO EI KOTIKUNTAA SUOMESSA 12.7.2022 9.9.2022
TAMMA, KRISTJAN KAARINA 19.7.2022 9.9.2022
KOSKINEN, TIMO ILMARI ÄÄNEKOSKI 7.7.2022 9.9.2022
MILICH, ANTON EI KOTIKUNTAA SUOMESSA 21.7.2022 9.9.2022
KARJALAINEN, JUKKA PEKKA OLAVI HYVINKÄÄ 30.8.2022 9.9.2022
MURUMETS, URMAS HELSINKI 30.8.2022 9.9.2022

Hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Päättämispäätökset ovat asianomaisten nähtävissä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa, osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.