Kuulutus vakuutuksen päättämisestä tai avaamisesta

Tällä sivulla ilmoitamme YEL-vakuutuksen päättämisestä tai avaamisesta, kun yrittäjän osoite on tuntematon.

Yleistiedonanto YEL-vakuutuksen päättämisestä tai avaamisesta 

Voimme päättää YEL-vakuutuksen ilman yrittäjän erillistä ilmoitusta, jos yrittäjän yritystoiminta on päättynyt ja viranomainen on todennut osoitteen tuntemattomaksi.

Annamme YEL-vakuutuksen päättämisestä aina valituskelpoisen päätöksen. Jos emme ole saaneet selville yrittäjän osoitetta, ilmoitamme päättämisestä verkkosivuillamme.

Voimme avata YEL-vakuutuksen ilman yrittäjän erillistä ilmoitusta, jos viranomainen on todennut, että yrittäjä on vakuuttamisvelvollinen ja todennut osoitteen tuntemattomaksi.

Annamme YEL-vakuutuksen avaamisesta aina valituskelpoisen päätöksen. Jos emme ole saaneet selville yrittäjän osoitetta, ilmoitamme avaamisesta verkkosivuillamme.

 

Ilmoitukset

Yleistiedonantona ilmoitamme, että alla mainittujen henkilöiden yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset vakuutukset on päätetty. 

Nimi (sukunimi, etunimi) Kotikunta Päättämispäätöksen päivämäärä Kuulutuksen päivämäärä
       

 

Yleistiedonantona ilmoitamme, että alla mainituille henkilöille on avattu yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus.

TAIPALE, HANNU TAPANI HELSINKI 12.7.2023 1.9.2023
VAINONEN, MARKO EI KOTIKUNTAA SUOMESSA 2.10.2023 3.10.2023
Nimi (sukunimi,
etunimi)
Kotikunta Vakuutuksen avaamisen päivämäärä Kuulutuksen päivämäärä

 

Hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Päättämispäätökset ovat asianomaisten nähtävissä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa, osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.