Työntekijän sosiaaliturva

Ota TyEL-vakuutus

Työnantajana huolehdit työntekijöittesi eläketurvasta ja muusta sosiaaliturvasta. Yrittäjänä huolehdit omastasi. Asia järjestyy, kun maksat sosiaalivakuutusmaksut ajallaan.

Eläketurva on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sen piiriin kuulumme, kun työskentelemme tai asumme Suomessa. Työnantajana sinun tehtävänäsi on järjestää eläketurva ja muu sosiaaliturva työntekijöillesi ja yrittäjänä itse itsellesi. Sen järjestät helposti, kun maksat tarvittavat sosiaalivakuutusmaksut, jotka selviävät taulukostamme.

Lataa taulukko pdf-muodossa

Jos et työllistä itsesi lisäksi muita, lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät 2018

Työnantajan TyEL-maksuprosentit

 Työnantajan TyEL-maksuprosentit   2018 2017
SOPIMUSTYÖNANTAJA
Vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai kun puolen vuoden palkkasumma on vähintään 8 346 € 
Vuoden 2016 palkkasumma on alle
2 059 500 €
25,3 % 25,1 %
Vuoden 2016 palkkasumma on yli
2 059 500 €
maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet
TILAPÄINEN TYÖNANTAJA
Puolen vuoden palkkasumma alle 8 346 € tai ei vakinaisia työntekijöitä
  25,1 % 25,1 %
TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU
Työnantaja ottaa TyEL-vakuutuksen, josta työntekijä maksaa osan. Työnantaja pidättää työntekijän maksuosuuden tämän palkasta ja tilittää lopuksi koko maksun meille.
17–52-vuotiaat 6,35 % 6,15 %
53–62-vuotiaat 7,85* % 7,65* %
63–67-vuotiaat 6,35 % 6,15 %

*) Yli 53-vuotiaan työntekijän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

YEL- ja TyEL-rajat

Vakuutus 2018 2017
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
YEL 7 656,26 € 173 875,00 € 7645,25 € 173 625,00 €
TyEL 58,27 € - 58,19 € -

YEL-vakuutuksella on ala- ja yläraja, TyEL-vakuutuksella alaraja. YEL-rajat koskevat YEL-työtuloa ja TyEL-raja koskee palkkasummaa. Ota vakuutus, kun alaraja ylittyy.

Ota YEL-vakuutus    Ota TyEL-vakuutus

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Maksu v. 2018, % Maksu v. 2017, %
0,86 % 1,08 %

Työnantajana maksat sosiaaliturvamaksun eli sairausvakuutusmaksun 16–67-vuotiaasta työntekijästä. Maksa se verottajalle samalla kun tilität ennakonpidätykset.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Kuka maksaa 2018, maksu, % 2017, maksu, %  
Yrittäjä 1,70 % 1,64 % Maksu jakautuu näin:
1,53 % päivärahamaksu
0,17 % yrittäjän lisärahoitusosuus
0 % sairaanhoitomaksu
Työntekijä 1,53 % 1,58 %

Maksu jakautuu näin:
1,53 % päivärahamaksu
0 % sairaanhoitomaksu

Eläkkeensaaja 1,53 % 1,45 %  

Maksu sisältyy ennakonpydätysprosenttiin ja koskee yrittäjiä ja työntekijöitä.

Työtapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- sekä ryhmähenkivakuutukset

Vakuutus Kuka maksaa 2018, maksu, % 2017, maksu, %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, keskimääräinen

Maksuprosentin ratkaisevat palkat ja työn riskit.
Ota vakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työnantaja 0,80 % 0,80 %

Työttömyysvakuutus, keskimääräinen

Maksuprosenttiin vaikuttaa palkkasumma.
Ota vakuutus Työttömyysvakuutusrahastosta 17–64-vuotiaalle työntekijälle.

Työnantaja, jonka palkkasumma enintään 2 083 500 € 0,65 % 0,80 %
Työnantaja, jonka palkkasumma yli 2 083 500 € 2,60 % 3,30 %
Työntekijä 1,90 % 1,60 %
Työnantaja osaomistajasta 0,65 % 0,80 %
Osaomistaja 0,92 % 0,70 %

Ryhmähenkivakuutus, keskimäääräinen

Otat ryhmähenkivakuutuksen automaattisesti samalla kun otat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Vahinkovakuutusyhtiö perii maksun tämän vakuutuksen yhteydessä ja tilittää sen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille. Korvauskäsittely hoidetaan Tapaturmavakuutuskeskuksessa, www.trhv.fi tai www.tvk.fi.

Työnantaja 0,07 % 0,07 %

Indeksiluvut ja elinaikakerroin

  2018 2017
Palkkakerroin 1,391 1,389
Työeläkeindeksi 2548 2534
Elinaikakerroin 0,96102
(s. 1956)

0,96344
(s. 1955)

Palkkakerroin vaikuttaa ansioiden rahamääriin ja YEL-työtuloon. Työeläkeindeksi vaikuttaa eläkkeiden määrään. Elinaikakerroin pienentää eläkettä elinajan pidentyessä.

Korot

Korko  Ajanjakso  2018 2017 
 Vakuutusmaksukorko, TyEL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.  ilm. myöh.  2,0 %
 Vakuutusmaksukorko, YEL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Viivästyskorko   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.  8,0 %  8,0 %

*Vakuutusmaksukorko määritellään kahdesti vuodessa korkopäivien 15.11. ja 15.5. mukaan ja voimaantulo on 1.1. ja 1.7. YEL-vakuutusmaksujen laskennassa vakuutusmaksukoron määrää pysyy samana koko vuoden.

Työntekijän sosiaaliturvamaksu ja neljä vakuutusta – työnantajan muistilista

Eläketurvan ja muun sosiaaliturvan järjestämiseen vaikuttaa eniten se, oletko tilapäinen työnantaja vai sopimustyönantaja. Tilapäisenä työnantajana järjestät usein pelkän eläketurvan, mutta sopimustyönantajana järjestät useimmiten muunkin sosiaaliturvan. Ota silloin neljä vakuutusta ja maksa sosiaaliturvamaksu.

Selvitä, oletko tilapäinen työnantaja vai sopimustyönantaja

Tarvitsemasi neljä vakuutusta ovat

  • työntekijän eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus,
  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus,
  • ryhmähenkivakuutus ja
  • työttömyysvakuutus.

Maksa lisäksi verottajalle työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu.

Ne auttavat työntekijääsi ja hänen perhettään, jos hän vammautuu, menehtyy tai joutuu työttömäksi, sekä silloin, kun hän lopettaa työnsä ja jää vanhuuseläkkeelle. Koska sosiaaliturva syntyy näistä vakuutuksista, ne ovat lakisääteisiä eli pakollisia. Maksut ovat tietty prosentti ansioista, ja prosentti on sama kaikissa vakuutusyhtiöissä. Maksua tosin pienentävät maksunalennukset, mm. asiakashyvitykset, jotka Ilmarisessa ovat aika mukavalla tolalla.

Lue lisää Ilmarisen asiakashyvityksistä

TyEL-vakuutuksen saat meiltä ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen saat kumppaniltamme OP:lta. Ryhmähenkivakuutusta sinun ei tarvitse ottaa erikseen, vaan tulet ottaneeksi sen samalla kun otat tapaturmavakuutuksen. Työttömyysvakuutuksen saat vain yhdestä paikasta, Työttömyysvakuutusrahastosta (TVR).

Huolehdi eläketurvasta, ota TyEL