Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Ota TyEL-vakuutus

Työnantajana huolehdit työntekijöittesi eläketurvasta ja muusta sosiaaliturvasta. Yrittäjänä huolehdit omastasi. Asia järjestyy, kun maksat sosiaalivakuutusmaksut ajallaan.

Eläketurva on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sen piiriin kuulumme, kun työskentelemme tai asumme Suomessa. Työnantajana sinun tehtävänäsi on järjestää eläketurva ja muu sosiaaliturva työntekijöillesi ja yrittäjänä itse itsellesi. Sen järjestät helposti, kun maksat tarvittavat sosiaalivakuutusmaksut, jotka selviävät taulukostamme.

Lataa taulukko pdf-muodossa

Jos et työllistä itsesi lisäksi muita, lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät 

Työnantajan TyEL-maksuprosentit

 Työnantajan TyEL-maksuprosentit   2020 2019
SOPIMUSTYÖNANTAJA
Vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai kun puolen vuoden palkkasumma on vähintään 8 676 € 
Vuoden 2018 palkkasumma on alle
2 086 500 €

25,3 % (1.1.-30.4.)

22,7 % (1.5.-31.12.)

25,2 %
Vuoden 2018 palkkasumma on yli
2 086 500 €
maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet
TILAPÄINEN TYÖNANTAJA
Puolen vuoden palkkasumma alle 8 676 € tai ei vakinaisia työntekijöitä
 

25,3 % (1.1.-30.4.) 

22,7 % (1.5.-31.12.)

25,2 %
TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU
Työnantaja ottaa TyEL-vakuutuksen, josta työntekijä maksaa osan. Työnantaja pidättää työntekijän maksuosuuden tämän palkasta ja tilittää lopuksi koko maksun meille.
17–52-vuotiaat 7,15 % 6,75 %
53–62-vuotiaat 8,65* % 8,25* %
63–67-vuotiaat 7,15 % 6,75 %

*) Yli 53-vuotiaan työntekijän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

YEL- ja TyEL-rajat

Vakuutus 2020 2019
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
YEL 7 958,99 € 180 750,00 € 7 799,37 € 177 125,00 €
TyEL 60,57 € - 59,36 € -

YEL-vakuutuksella on ala- ja yläraja, TyEL-vakuutuksella alaraja. YEL-rajat koskevat YEL-työtuloa ja TyEL-raja koskee palkkasummaa. Ota vakuutus, kun alaraja ylittyy.

Ota YEL-vakuutus    Ota TyEL-vakuutus

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Maksu v. 2020, % Maksu v. 2019, %
1,34 % 0,77 %

Työnantajana maksat sosiaaliturvamaksun eli sairausvakuutusmaksun 16–67-vuotiaasta työntekijästä. Maksa se verottajalle samalla kun tilität ennakonpidätykset.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Kuka maksaa 2020, maksu, % 2019, maksu, %  
Yrittäjä 1,33 % 1,77 % Maksu jakautuu näin:
1,18 % päivärahamaksu *
0,15 % yrittäjän lisärahoitusosuus
0 % sairaanhoitomaksu
Työntekijä 1,86 % 1,54 %

Maksu jakautuu näin:
1,18 % päivärahamaksu *
0,68 % sairaanhoitomaksu

Eläkkeensaaja 1,65 % 1,61 %  

Maksu sisältyy ennakonpydätysprosenttiin ja koskee yrittäjiä ja työntekijöitä.

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 574 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Työtapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- sekä ryhmähenkivakuutukset

Vakuutus Kuka maksaa 2020, maksu, % 2019, maksu, %

Työtapaturmavakuutus, keskimääräinen

Maksuprosentin ratkaisevat palkat ja työn riskit.
Ota vakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työnantaja 0,70 % 0,70 %

Työttömyysvakuutus, keskimääräinen

Maksuprosenttiin vaikuttaa palkkasumma.
Ota vakuutus Työllisyysrahastosta 17–64-vuotiaalle työntekijälle.

Työnantaja, jonka palkkasumma enintään 2 125 500 € 0,45 % 0,50 %
Työnantaja, jonka palkkasumma yli 2 125 500 € 1,70 % 2,05 %
Työntekijä 1,25 % 1,50 %
Työnantaja osaomistajasta 0,45 % 0,50 %
Osaomistaja 0,65 % 0,78 %

Ryhmähenkivakuutus, keskimäääräinen

Otat ryhmähenkivakuutuksen automaattisesti samalla kun otat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Vahinkovakuutusyhtiö perii maksun tämän vakuutuksen yhteydessä ja tilittää sen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille. Korvauskäsittely hoidetaan Tapaturmavakuutuskeskuksessa, www.trhv.fi tai www.tvk.fi.

Työnantaja 0,07 % 0,07 %

Indeksiluvut ja elinaikakerroin

  2020 2019
Palkkakerroin 1,446 1,417
Työeläkeindeksi 2617 2585
Elinaikakerroin 0,95404
(s. 1958)

0,95722
(s. 1957)

Palkkakerroin vaikuttaa ansioiden rahamääriin ja YEL-työtuloon. Työeläkeindeksi vaikuttaa eläkkeiden määrään. Elinaikakerroin pienentää eläkettä elinajan pidentyessä.

Korot

Korko  Ajanjakso  2020 2019 
 Vakuutusmaksukorko, TyEL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Vakuutusmaksukorko, YEL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Viivästyskorko   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.    8,0 %

*Vakuutusmaksukorko määritellään kahdesti vuodessa korkopäivien 15.11. ja 15.5. mukaan ja voimaantulo on 1.1. ja 1.7. YEL-vakuutusmaksujen laskennassa vakuutusmaksukoron määrää pysyy samana koko vuoden.

Huolehdi eläketurvasta, ota TyEL