Tutustu kuntoutuksen keinoihin ja tee kuntoutussuunnitelma

Ammatillisessa kuntoutuksessa on viisi vaihtoehtoista keinoa, joilla voit kuntoutua takaisin työelämään. Nämä keinot ovat kuntoutuksen taloudellisen tuen piirissä.

Laadi kuntoutussuunnitelma, kun olet saanut ennakkopäätöksen kuntoutuksesta. Tutustu ammatillisen kuntoutuksen keinoihin ennen kuntoutussuunnitelman laatimista.

Mikäli olet esittänyt kuntoutussuunnitelman jo kuntoutushakemuksen yhteydessä, sinun ei tarvitse toimittaa sitä enää uudelleen.

Tee kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelmalla haet tukea ammatilliseen kuntoutukseen

Ennakkopäätös on voimassa noin 10 kuukautta, jonka aikana sinun tulee tehdä kuntoutussuunnitelma ja lähettää se Ilmariseen hyväksyttäväksi. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutuksessa pyritään hyödyntämään aiempaa työ- ja koulutushistoriaasi. Kätevimmin teet kuntoutussuunnitelman kirjautumalla asiointipalveluun, jossa on lisäohjeita suunnitelman tekemiseen.

Kun Ilmarinen on hyväksynyt kuntoutussuunnitelmasi, voit saada meiltä taloudellista tukea kuntoutuksen ajaksi.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, joilla kirjautua asiointipalveluun, voit tehdä suunnitelman sähköisellä lomakkeella.

Kun täytät kuntoutussuunnitelmaa, ota huomioon:

 • työkokemuksesi ja ammattitaitosi. Miten voit hyödyntää niitä tulevaisuudessa?
 • terveydentilaasi sopivat ammatilliset vaihtoehdot
 • toimeentulo kuntoutuksen aikana
 • mitä ammatillisen kuntoutuksen keinoa haluaisit toteuttaa 

Kerro kuntoutussuunnitelmassa:

 • millä tavalla haluaisit tai aiot toteuttaa kuntoutuksen
 • mitä jo tiedät kuntoutuksesi etenemisestä
Jos tarvitset apua kuntoutussuunnitelmasi laatimisessa tai et löydä sopivaa työpaikkaa, voimme tarvittaessa hankkia sinulle yksilöllistä apua.Yhteistyöverkostomme kattaa koko Suomen. Kirjoita avun tarpeesta suunnitelmaasi tai ota yhteyttä kuntoutusasiantuntijaasi.
 
Jos sinulla on kysyttävää kuntoutuksen suunnittelusta, voit ottaa yhteyttä kuntoutusasiantuntijaasi tai asiakaspalveluumme. Asiantuntijasi yhteystiedot löytyvät saamastasi ennakkopäätöksestä. Asiakaspalvelumme auttaa numerossa 010 195 000.

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • ammatillinen uudelleenkoulutus
 • oppisopimuskoulutus
 • yrityksen perustaminen ja oman yritystoiminnan muutos


Työkokeilu - takaisin vanhaan työhön

Työkokeilussa palaat vanhaan työhösi. Sovi työkokeilusta ja tarvittavista muutoksista työnkuvaasi ja työympäristöön työnantajan kanssa.

Työkokeilu kestää yleensä 3 kuukautta. Voit tarvittaessa keskustella pidemmästä kestosta kuntoutusasiantuntijasi kanssa. Löydät yhteystiedot ennakkopäätöksestä. 

Yrittäjänä voit saada tukea työkokeiluun omaan yritykseesi työtehtäviin, jotka sopivat paremmin terveydentilaasi.

Jos tarvitset apua työkokeilupaikan löytämiseen tai työnkuvan muuttamiseen, ota yhteyttä kuntoutusasiantuntijaasi.

Jos olet jo sopinut työkokeilusta, kirjoita kuntoutussuunnitelmaan:

 • työtehtävän kuvaus
 • työnantajan nimi
 • työnantajan edustajan sähköpostiosoite
 • työkokeilun ajankohta.

Työkokeilu voi olla joko palkallinen tai palkaton.

Palkallisessa työkokeilussa työnantaja maksaa sinulle kuukausipalkkaa työkokeilun ajalta, ja me maksamme etuuden työnantajalle. Jos etuus on suurempi kuin palkka, maksamme kuntoutujalle niiden välisen erotuksen. Palkattomassa työkokeilussa etuus maksetaan kuntoutujalle ja hoidamme myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.


Työhönvalmennus – uudet tehtävät

Työhönvalmennuksessa perehdyt uuteen työtehtävään tai toimialaan. Löytyykö työpaikaltasi sinulle sopivaa, uutta työtehtävää? Voit myös kysyä työhönvalmennuspaikkaa muualta. Tarvittaessa kuntoutusasiantuntijamme auttaa sinua löytämään uuden paikan.

Jos uusi työtehtävä vaatii pienimuotoista täydennyskoulutusta, voit sisällyttää työhönvalmennukseen uudessa työtehtävässä menestymistä auttavan ammatillisen kurssin. Keskustele täydennyskoulutuksen tarpeellisuudesta työnantajasi kanssa. Yrittäjänä voit saada apua uusiin työtehtäviin vastaavasti työhönvalmennuksesta ja ammatillisesta, kurssimuotoisesta koulutuksesta.

Työhönvalmennus kestää yleensä puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Työhönvalmennuksen kestosta on hyvä sopia työnantajasi kanssa. Kuntoutusasiantuntijamme auttaa sinua tarvittaessa.

Jos olet sopinut työhönvalmennuksesta, kirjoita kuntoutussuunnitelmaan:

 • työtehtävän kuvaus
 • työnantajan nimi
 • työnantajan edustajan sähköpostiosoite
 • työhönvalmennuksen ajankohta
 • mahdollinen ammatillinen kurssi, jonka haluat käydä työn tueksi

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton.

Palkallisessa työhönvalmennuksessa työnantaja maksaa sinulle kuukausipalkkaa kuntoutuksen ajalta, ja me maksamme etuuden työnantajalle. Jos etuus on suurempi kuin palkka, maksamme kuntoutujalle niiden välisen erotuksen. Palkattomassa työhönvalmennuksessa etuus maksetaan kuntoutujalle ja hoidamme myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.


Ammatillinen uudelleenkoulutus – uusi ammatti

Kuntoutujana voit opiskella yhden tutkinnon ammatillisessa koulutuksessa. Muu koulutus, kuten pohjakoulutus tai yleissivistävä koulutus, ei kuulu kuntoutukseen.

Mikäli työtehtävien vaihtaminen ei ole muuten mahdollista, voit täydentää aikaisempia opintojasi tai opiskella uuden ammatin.

Ammatillisessa uudelleenkoulutuksessa opiskelun on oltava täysipäiväistä. Hyväksyttävät opinnot ovat lähi- tai monimuoto-opintoja. Lähiopinnot ovat päiväopintoja oppilaitoksessa ja niihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä sekä mahdollisesti työharjoittelua. Monimuoto-opinnot ovat joustava opiskelumuoto. Opinnot koostuvat tällöin yhdistelmästä itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta oppilaitoksessa. Koulutukseen kuuluu usein oppiminen työn ohella eli yksi tai useampi työharjoittelu.

Muistathan selvittää ajoissa, missä ja miten haluamasi tutkinto on mahdollista suorittaa. Hae haluamaasi oppilaitokseen normaalin hakumenettelyn kautta varmistaaksesi itsellesi opiskelupaikan. Voit hakea opiskelupaikkaa, vakka et olisi vielä saanut ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöstä. Oikeus tukeen arvioidaan kuitenkin erikseen.

Jos tiedät jo, mitä haluat opiskella, kerro kuntoutussuunnitelmassasi muun muassa:

 • tutkinnon nimi
 • opintojen kesto
 • opintojen laajuus

Oppisopimuskoulutus – uusi ammatti työssä oppimalla

Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan uuteen ammattiin työpaikalla. Opintoihin kuuluu usein myös teoriaopintoja alan oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksesta sovitaan aina kirjallisesti paikallisessa oppisopimustoimistossa.

Oppisopimuksen ajaksi teet määräaikaisen työsopimuksen. Saat työstä ja opinnoista palkkaa.

Koska työnantajasi maksaa sinulle palkkaa oppisopimuksen ajalta, hän voi saada meiltä kuntoutusetuuden. Työnantajasi täytyy hakea etuutta. Jos työnantajalle maksettava kuntoutusraha on suurempi kuin palkkasi, saat itsellesi kuntoutusrahan ja palkan välisen erotuksen.

Jos sinulla on oppisopimuspaikka, kerro hakemuksessasi:

 • koulutuksen ajankohta ja kesto
 • työpaikan nimi
 • työtehtävät
 • tehtävä ja tutkinto, johon oppisopimuksella kouluttaudut

Samat tiedot kirjataan myös oppisopimukseen. Toimita sopimuksesta kappale myös Ilmariseen. 

Siirtyminen yrittäjäksi

Yrittäjyys on joustava vaihtoehto aloittaa uudenlaisissa työtehtävissä, jos paluu vanhoihin työtehtäviin tai työympäristöön ei ole mahdollista. Ammatillinen kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden saada tukea yrityksen perustamiseen.

Jos yrityksen perustaminen kiinnostaa sinua kuntoutuksen keinona, kerro kuntoutussuunnitelmassasi:

 • liikeidea ja toimita alustava liiketoimintasuunnitelma
 • arvio siitä, miten terveydentilasi sopii yritystoimintaan
 • uusyrityskeskuksen lausunto liikeideastasi ja edellytyksistäsi toimia yrittäjänä (koskee uusia yrittäjiä)

Yrittäjänä voit myös saada elinkeinotukea työtä helpottavien apuvälineiden tai laitteiden hankkimiseen. Saadaksesi elinkeinotukea, kerro kuntoutussuunnitelmassasi:

 • millaisia apuvälineitä tai laitteita tarvitset
 • miten ne vaikuttavat työntekoosi
 • laitteiden tai apuvälineiden hinta-arvio. Voit liittää suunnitelmaan tarjouksia apuvälineiden palveluntuottajilta. Korvauksen määrä harkitaan yksilöllisesti.