Eläkkeen kertyminen – mistä eläke muodostuu?

Eläkettä karttuu vuosiansioistasi karttumasääntöjen perusteella. Jokainen ansaitsemasi euro kasvattaa työeläkettäsi. Eläkettä voi kertyä myös kun opiskelet tai saat sosiaalietuuksia. Eläkkeestäsi hyödyt viimeistään kun jäät vanhuuseläkkeelle. Joskus siitä on apua sinulle ja perheellesi jo sitä ennen.

Työeläkettä karttuu tietty prosentti palkastasi tai YEL-työtulostasi, jos olet yrittäjä. Eläkkeesi kertyy sitä suuremmaksi, mitä pidempään teet töitä ja mitä enemmän saat palkkaa tai mitä suurempi YEL-työtulosi on.

Työnantajasi huolehtii eläketurvastasi. Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse. Siitä tulee väkisinkin huolehdittua, sillä eläketurva on osa pakollista sosiaaliturvaa.

Eläkkeen karttuminen eri vuosilla

Jokainen ansaitsemasi euro kasvattaa eläkettäsi. Ansaitset eläkettä 1,5 % palkastasi, yrittäjänä YEL-työtulostasi. Siirtymäaikana 2017–2025 ansaitset vähän enemmän, 1,7 %, kun olet 53–62-vuotias.

Eläkkeesi määrään vaikuttaa myös elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi syntymävuotesi mukaan. Lykkäyskorotus ja varhennusvähennys saattavat myös vaikuttaa eläkkeesi määrään.

Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 lähtien

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä karttuu jo 17 vuoden iästä lähtien kaikenikäisille 1,5 pro­senttia palkasta vuodessa. Eläkettä ei kartu takautuvasti, vaan sääntö koskee niitä jotka täyttävät 17 vuotta vuonna 2017 tai sen jälkeen. Yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta.

Työ­eläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta, kun eläkettä lasketaan. 

Näin sinulle kertyy eläkettä:

Vuoden 2016 loppuun Vuoden 2017 alusta
Työntekijälle ja yrittäjälle:

 

18–52-vuotiaana 1,5 %

Työntekijälle 17-vuotiaasta ja yrittäjälle 18-vuotiaasta alkaen 1,5 %

53–62-vuotiaana 1,9 %

53–62-vuotiaalle työntekijälle ja yrittäjälle 1,7 % siirtymäaikana eli vuosina 2017–2025

63–68-vuotiaana 4,5 %

Eläkettä karttuu 1,5 %. Lisäksi, jos siirryt eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, lykkäyskorotus alkaa kasvattaa karttunutta eläkettäsi 0,4 % / kk jokaiselta alinta vanhuuseläkeikääsi seuraavalta kuukaudelta.

 

Jos siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi,  varhennusvähennys pienentää tulevia eläkkeitäsi 0,4 % / kk jokaiselta alinta vanhuuseläkeikääsi edeltävältä kuukaudelta. Varhennysvähennys on pysyvä.

Eläkkeesi määrään vaikuttaa myös elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi syntymävuotesi mukaan.

Eläkkeen karttuminen vuosina 2005–2016

Eläkkeen karttumisprosentti muuttuu kunkin iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen:

  • 18−52-vuotiaana 1,5 %
  • 53−62-vuotiaana 1,9 %
  • 63−67-vuotiaana 4,5 %

Vuodesta 2005 lähtien työeläkettä alkoi kertyä 18 vuoden iässä aikaisemman 23 vuoden sijasta. Eläke ei kartu takautuvasti, vaan säännöt koskevat niitä, jotka ovat alle 23-vuotiaita vuoden 2005 jälkeen.

 

Lisätietoa eläkkeen kertymisestä

Eläkkeestä turvaa viiteen elämäntilanteeseen

Kun eläketurvasi on kunnossa, sinä ja perheesi saatte siitä turvaa viiteen erilaiseen tilanteeseen. Siksi työeläkkeitä on viittä eri lajia: osittainen vanhuuseläke, vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke sekä lesken ja lapsen perhe-eläke.

Jos työeläkkeesi jää pieneksi, saat sen lisäksi kansaneläkettä tai takuueläkettä Kelasta. Työeläkkeen taas saat meiltä tai joltain toiselta työeläkevakuuttajalta. Ulkomailla työskentely voi vaikuttaa Suomen työeläkkeen määrään.

Työeläkeote ja eläkelaskuri apunasi

Tutustu työeläkeotteeseesi joka vuosi. Siitä näet, mistä työsuhteista sinulle on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Jos huomaat jonkin työsuhteen puuttuvan, ota yhteyttä meihin, niin korjataan tilanne.

Tarkista työeläkeotteesi

Eläkelaskurista näet, kuinka paljon eläkkeesi vielä kasvaa. Voit myös vertailla, minkä suuruinen eläkkeesi on, jos jäät eläkkeelle alimmassa tai ylimmässä vanhuuseläkeiässäsi.

Jos eläkkeesi ansaitseminen jää kesken

Jos menetät työkykysi, työurasi voi jäädä kesken. Eläkkeesi jatkaa silti kasvamistaan.

Tätä ns. tulevan ajan eläkettä sinulle kertyy tietty prosentti vuodessa. Prosentin suuruus riippuu siitä, milloin tulit työkyvyttömäksi.

Jos olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä viisi kalenterivuotta, eläkettäsi korotetaan kerran seuraavassa vuodenvaihteessa. Tämän kertakorotuksen voit saada, jos olet 24–55-vuotias. 

Mitä nuorempana olet jäänyt työkyvyttömäksi, sitä suuremman korotuksen saat. Täysi korotus on 25 prosenttia eläkkeen määrästä ja sen saa 24–31-vuotias eläkkeensaaja. Korotus pienenee yhden prosenttiyksikön kutakin ikävuotta kohden. 55-vuotias saa vielä yhden prosentin korotuksen eläkkeeseensä. Korotusprosentti määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen eläkkeensaaja on korotusvuoden tammikuun 1. päivänä. 

Kertakorotuksen voit saada myös perhe-eläkkeeseen. 

Eläkettä korotetaan tällä tavoin pysyvästi kerran, eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen. Meiltä saat tiedon sekä korotuksen että muuttuneen kokonaiseläkkeen määrästä.

Eläke opinnoista

Sinulle kertyy eläkettä usein myös kun opiskelet. Näin on silloin kun teet perustutkintoa ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulussa – ja myös valmistut.

Opiskelijana eläkkeesi kasvaa 18 ikävuodesta alkaen. 

Eläkkeesi kasvaa opiskellessa yhtä paljon kuin töitä tehdessä, 1,5 prosenttia vuodessa. Prosentti lasketaan tietystä summasta, joka kasvaa vuosittain. Vuonna 2018 se on 728,34 euroa kuukaudessa. Eläkkeesi kasvaa tällä tavoin enintään viiden vuoden ajan.

Tämän ansiosta jokainen opiskeluvuotesi kasvattaa kuukausieläkettäsi noin 10 euron verran. Kunhan olet työurasi aikana saanut palkkaa yhteensä vähintään 17 480,28 euroa (vuonna 2018). Tai kun YEL-työtulosi on ollut vähintään saman verran, jos olet yrittäjä.

Näin sinulle kertyy eläkettä eri tutkinnoista:

Tutkinto 

Eläkettä karttuu

Kuukausieläkkeen määrä

Ylempi korkeakoulututkinto 

5 vuodelta

noin 54 € 

Ammattikorkeakoulututkinto 

4 vuodelta

noin 43 € 

Alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 

3 vuodelta

noin 32 € 

Eläkkeesi kasvaa silloinkin, kun suoritat tutkinnon ulkomailla, kunhan sinulla on oikeus Kelan opintotukeen.

Jos suoritat ylioppilastutkintoa tai muuta yleissivistävää tutkintoa, sinulle ei kerry eläkettä. Eikä silloin, jos teet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa tai jotakin muuta jatkotutkintoa. Tai jos pätevöidyt toisin kuin tekemällä ammatillisen perustutkinnon.

Eläke sosiaalietuuksista

Myös jotkin sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkettäsi. Näin on silloin, kun olet tehnyt elämäsi aikana jonkin verran töitä. Ja ansainnut niistä yhteensä vähintään 17 480,28 euroa (vuonna 2018). Silloin sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi saman verran kuin työnteko, 1,5 prosenttia vuodessa.

Summa, josta prosentti lasketaan, riippuu siitä, mitä sosiaalietuutta saat. Tästä näet, miten saamasi sosiaalietuus kasvattaa eläkettäsi.

Tilanne

Eläkkeen kertymisen perusteena oleva sosiaalietuus

Eläkkeen kertymisen perusteena olevat ansiot

Jäät vanhempainvapaalle  

Äitiys,-, isyys- ja vanhempainraha

117 % päivärahan pohjana olevista ansioista

Joudut työttömäksi

Ansiopäiväraha

75 % päivärahan pohjana olevista ansioista

Jäät vuorotteluvapaalle

Vuorotteluvapaakorvaus

55 % korvauksen pohjana olevista ansioista

Sairastut tai lapsi sairastaa taikka sinulle sattuu liikenne- tai sotilastapaturma tai muu tapaturma

Sairauspäiväraha ja erityishoitoraha

65 % päivärahan pohjana olevista ansioista

Eläkkeesi kasvaa myös silloin kun jäät hoitovapaalle hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi etkä saa päivärahaa. Silloin se kasvaa samat 1,5 prosenttia kuin niillä, jotka saavat jotain sosiaalietuutta. Summa, josta prosentti lasketaan, on 728,34 € / kk vuonna 2018.